escriu-me
My Photo

dijous, 19 de març de 2015

Dijous, 19 de març del 2015 a Lloret i a la resta de Selva Marítimaels mentiders tenen

les cames ben curtes !!!

el D.O.G.C. d'avui ho corrobora…

Devien ser cap a les 11h del passat divendres 6 de març quan després d'haver escoltat atentament què ens volien explicar, primer el director general d'Abertis i després el conseller Santi Vila, referent a la prolongació de l'autopista, va agafar el micro l'alcalde Codina per acomiadar l'acte, però encara no havia acabat d'agrair l'assistència d'autoritats i públic en general quan el conseller Vila el va interrompre per dir que s'havia deixat el més important: SERÀ GRATIS !!! va dir, acompanyat tot seguit per un brunzit de satisfacció d'una part dels assistents…

Doncs be, ERA UNA PUTA MENTIDA !!! el D.O.G.C. d'avui el desmenteix;  no ho poden amagar pas tot, i menys aquests dies amb el pollo que s'està muntant…


ACORD GOV/39/2015, de 17 de març, pel qual s'aprova la modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33).
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688157&language=ca_ES


de gratis, res de res !!!
Si us plau, ja n'hi ha prou, pareu màquines !!!

Hem esperat, segons diuen, 20 anys per tenir aquest projecte, que per cert encara no tenim, doncs també podem esperar sis mesos més, ja no ve d'aquí,
però que s'acabi d'una vegada aquest obscurantisme, que ens ensenyin tot el que no ens han ensenyat fins ara, que ho posin en exposició pública perquè tot-hom hi pugui dir la seva… no demano res d'extraordinari, només el que és normal, corrent i legal en qualsevol lloc que no sigui la república bananera en que ens volen fer viure aquests governants…

No entenc que amb la que cau de corrupció arreu, CiU vulgui repetir altra vegada la jugada de hipotecar els administrats deu minuts abans d'unes eleccions, en aquest cas de per vida, ho va fer amb el tema de les escombraries i neteja a Lloret i ara ho vol fer amb Abertis, no sigui que a les properes eleccions en vinguin uns que pensin diferent i vulguin revisar aquests contractes/convenis amb la concessionària potser ???


Avui hi he trobat:

Versió molt reduïda; em sap greu però per avui ho deixo aquí. Quan veig coses com aquesta no puc, se m'inflen les turmes i no puc teclejar…  ;-)  ;-)  ;-) Pla per fer de Lloret una destinació intel·ligent
L'Estat, a través de Segittur, tria Lloret perquè aspiri a fons europeus i es renovi
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/833689-pla-per-fer-de-lloret-una-destinacio-intelmligent.html

======================


Los hoteleros temen caídas de hasta el 90% del turismo ruso
La devaluación del rublo y la situación política han paralizado las reservas y la contratación de vuelos chárter a El Prat | Tras años de crecimiento, el verano pasado el mercado ya bajó un 20 por ciento
http://www.lavanguardia.com/economia/20150318/54429057944/hoteleros-temen-caidas-hasta-90-turismo-ruso.html
"Uno de los principales operadores turísticos de Rusia, Natalie Tours, auguraba hace un par de semanas en su congreso anual en Lloret de Mar pérdidas de entre el 20% y el 30% respecto al año pasado, en el que el mercado ruso pasó a ser el segundo -fue el primero en 2013- por detrás de los visitantes británicos"========================


EEUU alertó sobre el blanqueo de esta trama mexicana y de las mafias chinas y rusas
La sombra del cártel de Sinaloa
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/17/55088b9422601d650d8b4581.html
Parla de Petrov i tampoc s'hi descuiden la "coletilla" que sol acompanyar aquest personatge: "fuertes vínculos del entramado del blanqueador ruso con los responsables del Ayuntamiento catalán de Lloret de Mar, a cuyo frente estuvo como alcalde el político de CiU Xavier Crespo, quien se encuentra imputado en la causa. La influencia de la trama mafiosa en la línea política del este ayuntamiento fue tremenda"
El sr. Crespo acaba de desmentir públicament que ell hagi tingut res a veure ni amb la mort d'en Paquirri ni amb l'accident d'en Schumacher...

=====================
El BOP d'avui :
3156 - AJUNTAMENT DE VIDRERES Edicte d'aprovació de les bases per a la cessió d'ús d'espais públics per a horts urbans particulars2883 - AJUNTAMENT DE VIDRERES Edicte referent a l'aprovació de les bases específiques que han de regir el procediment selectiu per a la creació i incorporació d'una borsa de treball
borsa de treball,
constituïda per a cobrir necessitats temporals que es puguin presentar
en el lloc de treball d’oficial d’obres i manteniment, especialitat
lampista, de l’ajuntament de Vidreres

=====================
El DOGC d'avui :ACORD GOV/39/2015, de 17 de març, pel qual s'aprova la modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33).
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688157&language=ca_ES


EDICTE de 16 de març de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Lloret de Mar
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688148&language=ca_ES
"Modificació del Pla d'ordenació urbanística en els articles 87, 140, 148, 213, 231, 259bis, 300, 310 i 311,
plànols ordenació C8b, D8a, D8c, F3a, F4c, G4a, G4b, G5a i correcció d'errors materials, al terme municipal de
Lloret de Mar"


ORDRE EMO/47/2015, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688227&language=ca_ES


Ajuntament de Vidreres
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres de reforma i senyalització de la cruïlla entre el carrer Maçanet/avinguda Mediterrània i carrer Lloret.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688131&language=ca_ES


=====================


Les faltes, tant les gramaticals

com les ortogràfiques,

són una gentilesa de l'autor...