escriu-me
My Photo

divendres, 18 de maig de 2007

Notícies divendres 18 de maig del 2007

Aquí no hi veureu massa res, però hi diuen que :
"...la candidata del partit belga NEE, Tania Dervaux, ha promès 40.000 fel·lacions per als primers votants que emplenin un formulari...", per ara no se sap si els formularis son a Fenals o al Molí, si ho sé us ho dic; encara que tan el MILLOR com en Crespo ja s'han afanyat a dir que ells més...
També hi diuen que:
"...Abans-d'ahir vam advertir que en un fanal de Lloret hi havia penjats cartells del candidat de CiU a Girona, Carles Puigdemont. Ahir explicàvem que Marta Ferrusola també ho havia vist i havia ordenat al cap de llista lloretenc dels convergents, Xavier Crespo, que el fes canviar amb l'argument de «cadascú a casa seva». Hem passat prop del fanal i ja hi ha penjat en Crespo... no diuen si pels deixonsis o pel coll...jijijiji"En el BOP hi surt aquesta sanció de Costes contra el BEACH CLUB, suposo que és per el Xiringo de la platja:
Núm. 6420
SERVEI PROVINCIAL
DE COSTES A GIRONA
Anunci sobre notificació de proposta de
resolució d’expedient sancionador
A tenor de lo dispuesto en el Art.59.5 de la
Ley 30/92, de 26/11/92, modificada por las
Leyes 4/99 y 24/2001 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Proceimiento
Administrativo Común, e intentada la
notificación a BEACH CLUB LLORET SL,
sin haberse podido practicar en el domicilio
conocido, ponemos en conocimiento de la
Sociedad, que este Servicio de Costas
formalizó en fecha 22/03/07 Propuesta de
Resolución del expediente Sancionador D-
17/2006, la que es afectada.
En su virtud, se le otorga un plazo de QUINCE
DIAS, para que se persone por sí o por medio
de legal representante en el presente
expediente y asimismo formule las alegaciones
que estima pertinentes en defensa de sus
derechos.
Enrique Girona Mendoza
Jefe del Servicio