escriu-me
My Photo

dijous, 6 de març de 2008

Dijous, 6 de març del 2008, les notícies que avui parlen de Lloret

A partir d'avui incorporo a la tria el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC); és una pàgina un xic més laboriosa doncs té molts més apartats que el BOP, intentaré mirar-la tota, tot i que els apartats que més procuraré rastrejar seran:
***ADMINISTRACIÓ LOCAL ( Ajuntaments, Consells Comarcals)
***DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
***DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE (Agència Catalana de l'Aigua)

No estaria pas malament que el nostre regidor del comerç, Víctor Llasera, i el gerent de l'Associació de Comerciants, Tico Alsina, es marquessin un menú en el Mary o si fa falta al restaurant Cal Degollat de Llagostera per endegar quelcom en contra de les bosses de plàstic dels supermercats lloretencs...


Crec que Lloret té, o està estudiant tenir, l'implantació d'aquest tipus de càmeres a la zona de la Riera...
Avui El Punt té la pàgina que funciona com la RENFE, clicas un cafè i et surt una Coca Cola.
Només he pogut rescatar dues notícies.
Demà serà un altra dia... que hi farem...!!!Ahir en parlava i avui s'espatlla; lo meu és mala astrugància...
La Clínica Girona en diran be...com sempre...!!!
Intentar treure's el llast de masclista a través del tòpic de les infermeres sembla poc imaginatiu...Els anys setanta hi va haver un combat de boxe que va fer furor, era el Cassius Clay contra Foreman. La foto que us adjunto podria passar perfectament pel cartell anunciador d'aquell combat...El que això escriu segur que amb la troballa es pensa que el bacallà es un peix i no sap que és una sola de sabata que posada en remull després està boníssim...


Us poso la foto no sigui que us el creueu pel carrer o entri a la vostre botiga i no sapigueu que a lo millor serà qui ens embarranqui en una altra guerra...2822 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Obra Pública Edicte sobre aprovació inicial d'un projecte complementari
“Modificació i ampliació
de les infraestructures hidràuliques d’abastament
d’aigua potable a les urbantizacions de
Sta. Cristina, La Soleia i Costa d’en Gallina,
amb unificació de l’estació d’impulsió. Instal
·lació de col·lector de sanejament. Implantació
de sistema d’aprofitament d’aigua
regenerada de l’Edar per reg de jardins al tm
de Lloret de Mar

2820 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte sobre notificació d'actes administratius
Ordre de restaurar l’ordre físic il·legalment
alterat a Urb. SERRA BRAVA, ILLA EIII,
PARC.18, C. CEDRES, 6.

2821 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte sobre aprovació definitiva del pressupost general
L’estat de consolidació del pressupost general per a l’exercici del 2007. és el següent:
INGRESSOS
Capítol Denominació Import euros
A OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes 15.663.100,00
2 Impostos indirectes 1.675.300,00
3 Taxes i altres ingressos 14.643.910,00
4 Transferències corrents 7.778.960,00
5 Ingressos patrimonials 6.049.580,00
B OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació d'inversions 1.754.151,60
7 Transferències de capital 5.399.276,85
8 Actius financers 120,00
9 Passius financers 7.844.520,00
Total Pressupost d'ingressos 60.808.918,45
DESPESES
Capítol Denominació Import euros
A OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 14.545.393,00
2 Despese de béns corrents i serveis 24.291.981,00
3 Despeses financeres 1.263.375,00
4 Transferències corrents 1.459.050,00
B OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 14.787.693,45
7 Transferències de capital 363.296,00
8 Actius financers 120,00
9 Passius financers 4.098.010,00
Total Pressupost de despeses 60.808.918,45

Els arxius del BOP un cop "clicats" s'us mostraran en format .pdf (Adobe Reader o Acrobat), per poder-los llegir un cop oberta la pàgina, heu de fer un clic amb el botó dret del retolí i dir-li descarregar, això us donarà un arxiu que heu d'obrir amb algun d'aquests programes del Adobe, si no els teniu, els podeu descarregar gratuïtament