escriu-me
My Photo

dilluns, 24 de novembre de 2008

Dilluns, 24 de novembre del 2008, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Avui dilluns:
PLE DE L'AJUNTAMENT
(A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila a les 8h del vespre)
ORDRE DEL DIA

1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (27/11/2008).
2. DESPATX ALCALDIA.
3. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA FUNCIONÀRIA DE L’AJUNTAMENT
4. DONAR COMPTE DE L’ACORD DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ LLORET DE MAR”, D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN EMPLEAT DE L’ORGANISME AUTÒNOM.
5. CREACIÓ DE L’ÒRGAN MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL “CONSELL DE DONES DE LLORET DE MAR”
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DE LA PARCEL·LA 31 DE SANTA CLOTILDE.CB RESIDENCIAL TURÓ DEL MAR.
7. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA PER AMPLIACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AUXILIAR A L’HOTEL SANTA MARTA
8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL RESIDÈNCIA ESPORTIVA (PE2)
9. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE MAR EN ELS ARTICLES 11, 79, 99, 101, 108, 110, 132, 140, 164 I DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA I DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ D6A, E4B, G3A, G3B, G4C, G4D, G5A I G6C I CORRECCIÓ D’ERRORS MATERIALS
10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC, SOBRE REQUERIR A LA SOCIETAT ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA PERQUÈ DONI COMPLIMENT A LA SEVA OBLIGACIÓ DE SERVEI PÚBLIC ALS CIUTADASN DE LLORET DE MAR
11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC, PER PRENDRE MESURES A LA CORPORACIÓ LOCAL DAVANT LA CRISI ECONÒMICA ACTUAL
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.(DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA;PRECS i PREGUNTES.

El punt novè fa referència a molts articles de la Normativa Urbanística del POUM que podeu veure de que van AQUÍ
N'he extret els anunciats per si voleu anar fent boca i saber un xic més del que es vol modificar:
Article 11. Característiques estètiques de les edificacions
Article 79. Planta soterrani
Article 99. Cobertes (Annex 3)
Article 101. Reducció de l’edificabilitat en funció del pendent de la parcel·la
Article 108. Sòl lliure d'edificació
Article 110. Tanques
Article 132. Regulació de la dotació mínima d’aparcaments segons els usos
Article 140. Zona de casc antic (clau 2.1). Condicions d'edificació
Article 164. Zona d’habitatges unifamiliars (clau 2.5.). Condicions d’edificació. Disposicions generals
Disposició transitòria segona. Edificis en situació de volum o ús disconforme

Els plànols d'ordenació a modificar en aquest mateix novè punt els podeu consultar AQUÍ ; el que sí sé, doncs m'ho va avançar el regidor Sr. Valls, és que alguns d'ells pertanyen a la Urbanització Cala Canyelles i fan referència a unes modificacions que en el seu dia vam demanar, doncs el POUM havia incorporat, erròniament, retranquetjos privats a vials públics, i també parts del vial públic els havia adjudicat a propietat privada.
========================

Dilluns, performance pels carrers de Lloret a càrrec de l’associació l’Aurora, l’associació Al Noor i la Plataforma per la Pau.
A les 20.00h a la Sala de Plens, proposta d’aprovació del CONSELL DE DONES DE LLORET, en el marc del Plenari municipal.

========================
========================
========================

Pel proper dimarts:
Conferència a càrreg de l'il.lustre Sr. Francesc Homs, Diputat del Parlament de Catalunya amb el títol:
"Economia, finançament i repercusió de l'obra pública en un destí turístic"
(A les 20.30h a la Sala d'Actes de l'Ajuntament; acte organitzat per Convergència Democràtica de Catalunya)

========================

Dimarts, una nova performance pels carrers de Lloret a càrrec de l’associació l’Aurora, l’associació Al Noor i la Plataforma per la Pau.
A les 20.00 h, a la plaça de l’Ajuntament, lectura del manifest contra la violència masclista a càrrec de l’alcalde, Xavier Crespo.

========================
========================
========================

Si no vau llegir les notícies del dissabte o les del diumenge, feu-hi un cop d'ull, a lo millor hi veieu quelcom que no us agradaria passar per alt...
Ben poca cosa avui...No hi he trobat quasi res!!!
I no és que encara no hagin penjat les notícies del dilluns, és que els diumenges els polítics, que són els qui majoritàriament les provoquen, tenen el seu merescut descans setmanal...
Sort que Ryanair sempre dóna un titular...


Algú li respondrà que sense salvar el sistema financer internacional mai seria possible ajudar aquests pobles africans...; llavors li ve a la memòria aquell africà que el seu fill va a l'escola amb el seu i que acaba de ser el primer de l'empresa en estar acomiadat per la crisi i que un dia li va explicar com dos dels seus germans havien mort en una patera, que del seu pare quasi que no s'en recorda i que va morir de SIDA, igual que la seva mare; i que en el seu poble no hi ha ni aigua, ni llum, ni metge, ni res que portar-se a la boca i que tot això ja hi era, hi és i hi serà, abans, durant i després del crac del sistema financer internacional...
Aquestes que segueixen són les d'ahir diumenge, doncs ahir a l'hora d'enviar-vos-les, (8.15h), encara hi havien les del dissabte... i el dissabte les del divendres, i ...
Darrerament porten un descontrol horari de cal ampla...!!!


Tossa de Mar - De la platja es Codolar a es Cars, 807 metres. Previst per al 2009.
Lloret de Mar - De la platja de Fenals a la platja de Lloret, 1.300 metres. En projecte.

L'esperança es el darrer que s'ha de perdre, sobre tot si qui hi ha de posar els diners es confessa creient: "La Generalitat de Catalunya creu que els camins de ronda són «un important actiu cultural i paisatgístic»"


El Sr Orobitg tot i que li reconeix " empenta i ganes de fer coses " al Sr. Llorca, (a qui no nombra en cap moment), també troba que "L’Ajuntament, no s’ha de propiciar, emparar ni subvencionar el naixement i creixement d’un holding d’empreses de comunicació, ja sigui mitjançant ajust econòmics, ja sigui mitjançant la prestació de mitjans, de la que no dubto depenen en gran manera per subsistir econòmicament; limita la llibertat del periodista i el seu judici crític."

No sé quins tractes tenen els veïns de Blanes amb el seu Consistori, però us puc ben assegurar que a Lloret som les Entitats de Conservació de les urbanitzacions les qui estem fent les neteges de les franges perimetrals; de vegades arriben diners de la Generalitat, però en d'altres ens toca esperar asseguts...
No parla ni d'emigrants, ni de llaguts, sinó de "una exposición de palomas mensajeras" i es veu que aquesta tal "Catarina" a van deixar anar aquí a Lloret i va arribar la primera a Cangas...A la regió d'on prové la meva dona disposen d'un remolc amb 2500 plats, coberts, gots i plàteres, equipat amb renta-vaixelles i que el lloguen a les entitats per a les festes populars i així no han de fer servir plàstic.
He dit un remolc, però la veritat és que ja en tenen dos, doncs ha tingut molt d'èxit i com que de vegades coincidien dos esdeveniments n'han comprat un segon...
És una idea...!!!