escriu-me
My Photo

dimecres, 6 de febrer de 2008

Dijous, 7 de febrer del 2008, les notícies que avui parlen de Lloret
La veritat és que Blanes té una bona pedrera de polítics...
Una entrevista al professor d'economia més que recomanable de llegirSi a aquesta notícia a sobre li posem data ja torno a creure en que hi ha un Deu que de tant en tant il.lumina...


Ping.pong...


El que venen a dir en aquest article és que la ciutat ha esdevingut cara ja no tan sols per els turistes sinó també per els propis veïns.
Hi ha gent amb un morro que se'l trepitja; copia de pe a pa un treball i a sobre el presenta a un concurs de la Generalitat i encara més inri li premien...Tela...!!!


De vegades veus gent pidolant que no entens com Deu o la mare Natura poden haver estat tan injustos amb ells i veus que hi passes un dia i un altre i que sembla que per lo menys d'almoines en reben forces; llavors el meu pensament es de dir-me, tan de bo siguin mil.milionaris i que aquests diners lels donin un xic de felicitat ...
Em poso la ma a la butxaca i desafiant el cocodril que hi porto, em trec una moneda per donar-li...No conec la problemàtica de Barcelona, però aquí a Lloret em trobo gent que voldria de nit la mateixa claredat que de dia i això no és...
Sobretot en zones com són les urbanitzacions, molt a prop de boscos, on es perjudica greument el fer diari de la fauna i també el gaudi del mar i del firmament per part de nosaltres...Si la veieu pel carrer Sant Pere la feliciteu.
De vegades em venen ganes d'entrar i preguntar pel gendre...


Si realment és veritat ferien be els francesos de fotre'l fora el més aviat possible, sinó els pot enfonsar el país en dos dies.
No ho dic pel fet de voler canviar de dona com qui canvia de restaurant a darrera hora, (soc la Bruni i el faig dormir en el sofà de per vida...), ho dic pel fet de fer-ho per escrit amb un SMS...
Un contracte de molts punts on en cap parla de la possibilitat de poder exercir el dret a votar...La veritat sigui dita que és un cotxe guapo, però posar l'èmfasi en que estalvia un 15%... no sé a qui volen seduir...Sota la fina ironia del Sr. Iu s'hi amaga una campanya que ja fa dies s'està prodigant arreu de promoure el vot en blanc i m'agradaria saber d'on ha sortit aquesta proposta.
En Sherlock Holmes diria, mira a qui afavoreix el crim i trobaràs l'assassí...


L'ex-President Maragall a lo millor s'ho planteja per motius ben personals, però no crec que vingui d'aquí l'inici d'aquesta campanya per el vot en blanc, sinó que l'utilitzen per si arrossega algú...crec...
Ídem en el cas del Sr. Heribert.
Dos sospitosos eliminats...ja en queden menys...

1428 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte d'aprovació provisional del pressupost general per a 2008

1624 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR ÀREA DE SERVEIS GENERALS Contractació Anunci de licitació per al concurs d'obres d'execució del Projecte de renovació de paviments i infraestructures al carrer Verge de Loreto i adjacents fase II

1429 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'interposició de recurs contenciós administratiu
Havent resultat infructuosos els intents de notificació a Frederick Johannes Franciscus VAN DER VLEUT, es notifica mitjançant el present edicte,


1623 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 312.02 reguladora de les taxes pel servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus municipals i assimilables

1442 - ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ "PUIGVENTÓS" DE VIDRERES Requeriment de pagament de quotes de manteniment de l'Entitat

1414 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre informació pública d'un expedient de modificació de crèdit extraordinari
1413 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre l'acceptació de delegacions i encàrrecs de gestió
1415 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre l'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança fiscal
1416 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre l'aprovació inicial del Pressupost General

Els arxius del BOP un cop "clicats" s'us mostraran en format .pdf (Adobe Reader o Acrobat), per poder-los llegir un cop oberta la pàgina, heu de fer un clic amb el botó dret del retolí i dir-li descarregar, això us donarà un arxiu que heu d'obrir amb algun d'aquests programes del Adobe, si no els teniu, els podeu descarregar gratuïtament


Dimecres, 6 de febrer del 2008, les notícies que avui parlen de Lloret

Feu-hi una ullada, hi surten totes les estacions i "apeaderos" de la futura línia...


La notícia mai nombra Lloret i crec que no hi estem afectats...
Porta tanta empenta el Sr. Xuclà que el que em de procurar de que no ens entabani al Sr. Crespo per fer-li emporlanar les platges per lo molest de la sorra a les xancletes...


Això si que es rapidesa judicial i no la del jutjat de Blanes.
El que no entenc és perquè a ella 60.000 i a ell només 1; suposo que és perquè tal com es pot veure a la foto a ella la feien parlar...Ho trobo una iniciativa excel.lent i feina no els en faltarà.
Només demanaria que qui en faci la selecció procuri triar gent amb un mínim sentit de respecte per la natura...és bàsic!!!


Al final entre tots ja no sé on hauré d'anar a agafar el tren; per exemple amb aquest podré baixar a Els Pinares per anar a visitar la Jutta...?


En aquesta replica el regidor Coloma va obrir la Vikipedia i li va enastar al regidor Riera aquesta frase: «només els imbècils són els que no es recuperen d'un èxit»...Tant com portar el tema cap un debat de sobirania ho trobo un xic exagerat i a sobre una sobirania que seria sortir del foc espanyol per caure a les brases franceses...


Aquests s'ens han escapat...


Aquest noi ho veu així i deu tenir la seva part de raó, però que faríeu vosaltres si tinguéssiu un veí que cada dia us tirés la bossa de les deixalles al vostre jardí ?, segurament aixecaríeu un mur ben alt per impedir-ho, doncs els palestins que no són angelets, no tiren bosses de deixalles, tiren bombes i als israelians que d'angelets tampoc en gasten...així estem i és ben trist.No en feu cas...segur que al cap de cinc minuts compartien cafè en algun tuguri; el que passa és que amb eleccions aviat, han de marcar diferencies i ho fan així. La natura és molt capritxosa, els cignes quan van d'alta ballen, ... i els polítics a la que s'acosten les eleccions s'insulten


Dos més que esmorzen junts...
Si ja prou d'enrenou tenen els nens aguantant un o dos pares, amb tres millor que s'emancipin...Quants de vosaltres sabríeu senyalar més de tres estats sobre el mapa dels EEUU.
De vegades titllem als americans de incultes per no saber situar Spain sobre el mapa d'Europa i la major part dels europeus desconeixem completament la geografia d'aquell gran país...

Botiguers !!!, no renteu, ni llenceu les persianes plenes de graffiti, mai se sap el que poden valdre...

En el BOP d'ahir:


1495 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre notificació de resolució
Ordenar a la societat AMEXCO SOCIEDAD DE BIENES RAICES SL, com a propietària del solar situat al Carrer Alzina, núm. 2, que en el termini de 15 dies, comptat a partir del dia següent d’haver-se exhaurit el tràmit d’audiència, procedeixi a la neteja del
solar, desbrossant-lo de matolls, herbes i canyes, aclariment de la vegetació i neteja de sotabosc, l’extracció i retirada de tanca metàl·lica i retirada de la formigonera existent al lloc, deixant-lo en condicions de seguretat per la prevenció d’incendis.

1300 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte sobre la baixa per caducitat en el padró municipal d'habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent

1301 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR SERVEIS GENERALS Contractació Anunci de les adjudicacions realitzades durant el segon semestre de l'exercici de 2007
La Junta de Govern Local o el Ple Municipal, durant el primer semestre de 2007 i en les dates que tot seguit es detallen, va adjudicar els contractes
següents: CONCURSOS OBERTS (...)
En el anunciat parlen del segon semestre i en l'explicació del primer...


Els arxius del BOP un cop "clicats" s'us mostraran en format .pdf (Adobe Reader o Acrobat), per poder-los llegir un cop oberta la pàgina, heu de fer un clic amb el botó dret del retolí i dir-li descarregar, això us donarà un arxiu que heu d'obrir amb algun d'aquests programes del Adobe, si no els teniu, els podeu descarregar gratuïtament