escriu-me
My Photo

divendres, 31 d’agost de 2007

Divendres, 31 d'agost del 2007, notícies de Lloret

Crec que un aire de sensibilitat en vers els animals ha tocat de resquitllada l'Ajuntament...Com diria aquell, mai és tard "si la dicha és buena"...
No sé que passa amb la pàgina de Vilaweb, però fa tres dies que hi ha les mateixes notícies. A veure si la gent es re-incorpora ja dilluns de les vacances i tot torna a la normalitat


Queda prohibit no llegir-se aquest article...SUPER INTERESSANT !!!No sé si encara viu la Sra. Carmen Polo de Fresa, però segurament els hi van espletar allò de "Usted no sabe con quién está hablando" o alló altre de "Si estuviera aquí nuestro Paco, usted se iba a enterar"...AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Obra Pública

Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte (10996)
Es fa públic que el Projecte Projecte de liquidació de la 4a. Fase d'urbanització dels accessos per l'Av. Vila de Blanes (Ctra. GI- 682) en el tram comprés entre el nus de Santa Clotilde i la terminal d'autobusos i dels accessos per l'Av. de les Alegries (Ctra. GI- 680) en el tram comprés fins la cruïlla de l'Av. de Vidreres

Edicte de notificació d'acte administratiu (10997)
Afer: Imposició de sanció per la comissió d'una infracció urbanística a Urb. Lloret Residencial, man. C-A, parc. 29 Av. Rafael Alberti, 59
Fets
A la finca es realitzen obres consistents en la construcció d'un garatge de planta baixa en sustitució de terres, d'uns 45 m2., en l'alineació de vial. Els murs de tancament de façana tenen una alçada d'uns 3 mts. En el punt mes desfavorable, sense llicència municipal.

Edicte de notificació d'acte administratiu (10998)
Afer: Ordre de reparar i buidar la fosa sèptica situada a la parcel·la i neteja de les branques i matolls del carrer Poeta Zorrilla i el seu manteniment en condicions de salubritat i ornat, a Urb. Lloret Blau, C/ Poeta Zorilla, 18
ACTUACIO QUE ES PROPOSA:
Requerir al propietari / la propietària de la finca abans esmentada que procedeixi a: reparar i buidar la fosa sèptica situada a la parcel·la i neteja de les branques i matolls

Edicte de notificació d' acte administratiu (10999)
Afer: Imposició de sanció per la comissió d'una infracció urbanística a Urb. Lloret residencial, parc. GA-4 Av. Rafael Alberti, 12
Fets:
Es realitzen obres consistents en la construcció d'un habitatge de planta baixa, d'uns 90 m2. Les obres es troben en fase d'interiors, sense llicència municipal.

Edicte de notificació d'acte administratiu (11000)
Afer: Ordre de reparar el ràfec de la coberta i la canal de teules de la façana del carrer Sant Romà 14. Mesures cautelars: en 24 hores s'ha de col·locar una xarxa sota el ràfec i la canal per a evitar més despreniments sobre el vial públic, a C. Sant Roma 14

Els arxius del BOP un cop "clicats" s'us mostraran en format .pdf (Adobe Reader o Acrobat), per poder-los llegir un cop oberta la pàgina, heu de fer un clic amb el botó dret del retolí i dir-li descarregar, això us donarà un arxiu que heu d'obrir amb algun d'aquests programes del Adobe, si no els teniu, els podeu descarregar gratuïtament