escriu-me
My Photo

divendres, 30 de gener de 2009

Divendres, 30 de gener del 2009, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

La més nova de les lectores, de fet es va incorporar just ahir, comença forta, doncs no acaba ni d'aterrar i ja demana...( això sí, amb correcció, em tracta de vostè !!!):
"...no sé si l'interessa, però jo li dic, i si en pot fer difusió, perfecte. És perque ahir va començar a operar un web que es diu www.fotosdelmeupoble.com on hi ha fotos de Lloret i Blanes"

La veritat és que hi han fotos maques, com és ara aquesta:
========================
========================
========================

Avui ben poca cosa he trobat, per no dir quasi be res.

Si féssim cas d'aquella dita del Quixot de "
ladran, luego cabalgamos" seria preocupant..."El que no podem permetre és que si al centre hi ha obres els perjudicats siguin les persones que viuen als barris, si no potser sí que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona."

========================


d'EL PUNT d'ahir doncs van sortir tard:"L'aportació de sorra també és significativament més important, ja que ara serà de 250.000 m³, quan l'any passat en van ser 160.000"


"El que sí que és clar, però, és que la cloenda prevista a Lloret per al setembre d'aquest any s'ajornarà fins al del 2010."
"Xavier Crespo assenyala que van estar d'acord en què units tindran més força. L'alcalde de Lloret explica que el finançament actual dels municipis, siguin turístics o no, es basa en el cens i en el nombre de vivendes. Considera que aquests paràmetres són “incompatibles amb el futur del turisme”
ç
"El alcalde de Sitges advirtió de que los municipios turísticos atraviesan especiales dificultades económicas y puso el ejemplo del coste en Seguridad Ciudadana."
Transcorregut el termini d’exposició al públic de l’acord de separació de l’Ajuntament de Lloret de Mar al CONSORCI DE COMUNICACIÓ
LOCAL, i sense que hi hagi hagut cap suggeriment o al·legació, s’entén aprovada definitivament la dita separació.


projecte de renovació de
paviments i infraestructures del carrer de Na Marina i carrer Poeta Carner, redactat pels Serveis Tècnics MunicipalsDenegar al Sr. Pere Baltrons Rabassa
la rectificació de l’ocupació de la via
pública amb mostres comercials penjants demanada
en la instància amb Registre d’Entrada
E2008018041.
0, 0); font-style: italic;font-size:110%;" >Pere, quin'una n'has fet ja...???

“Projecte d’Adequació dels
espais exteriors de Can Xiberta”,


“Projecte de Rehabilitació de
l’edifici de Can Xiberta”


interpuesto por D.MARIUS RAMOS PEREZ Y OTRA, contra l'aprovació definitiva del POUM de Lloret de Mar

Lloret de Mar: per trasllat del senyor Juan Ignacio Sorigué Abel, el senyor Rafael Luque Doncel, notari de Blanes, 2a.
Vidreres: per trasllat del senyor Javier José García-España Serra, la senyora Silvia Martínez Carnicero, notària d'Amer, 3a.