escriu-me
My Photo

dimecres, 2 d’abril de 2008

Dimecres, 2 d'abril del 2008, les notícies que avui parlen de Lloret

D'entrada us demano disculpes per l'innocentada d'ahir.
El primer d'abril, tan l'illa de Menorca, com l'Europa que queda per sobre els Pirineus, cel.lebren el dia dels innocents ("April's Fools"). Jo m'hi vaig afegir, doncs a casa, la meitat som nats aquí i l'altre meitat allà, així que posats a cel.lebrar o arrepleguem un xic tot.

Com podeu veure, el pont francès de Millau ahir tenia aquest magnífic aspecte i si no ha pas caigut avui, així deu continuar:
Si Lloret va pagar aquest sobre cost durant aquell temps també ens ho tornaran...?
Esperem que aquests horaris siguin compatibles amb el descans de la resta de mortals i no haguem d'aguantar un martell pneumàtic a les cinc del matí o a les deu de la nit...
No sé si les veïnes estan emprenyades o no, però el que sí que ho deu estar i no li faltarà pas raó deu ser en Pep...Tinc dret a cridar-li assassí per carrer a qui porti un abric d'aquests...???
Amb la quantitat de Caprabos que tenim/patim a les nostres contrades segur que alguna d'aquestes des-inversions ens toca. Esperem que no sigui la d'estalviar en la formació del personal doncs fins ara ben poc hi han dedicat...

3981 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'un decret
Segons informe de l’inspector municipal de
data 9 de novembre de 2007 es comprova que
per part de Manuel Tallón Iglesias s’han
executat obres o ús del sòl consistents en la
instal·lació d’un aparell d’aire acondicionat a
la façana de l’edifici a la finca situada a C.
Emili Martínez Passapera, 6, sense llicència.

3983 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'un decret
Segons informe de l’inspector municipal de
data 29 de maig de 2007 es comprova que per
part de Isabel Sánchez Verdugo s’han executat
obres o ús del sòl consistents en la instal·lació
d´una antena parabòlica de recepció a la façana
de l´edifici a la finca situada a C/ Pere Codina i
Mont nº 57-59, 2º 6ª Esc. A, sense llicència.

3980 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'un decret
Segons informe de l’inspector municipal de
data 4 de juny de 2007 es comprova que per
part de Philomena Feyen s’han executat obres
o ús del sòl consistents en la instal·lació d’una
antena parabòlica de recepció a la façana de
l’edifici a la finca situada a C. Ciutat de la Paz,
15, Esc. E, 2º 2ª, sense llicència.

3982 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'un decret
Segons informe de l´inspector municipal de
data 17 d´octubre de 2007 es comprova que
per part de Kazmim Jumaliyev s’estan
executant obres o ús del sòl consistents en la
construcció d´un habitatge unifamiliar de
planta baixa i pis. No s´ha donat compliment
als requeriments de la llicència, en la finca
situada a Urb. SERRA BRAVA, ILLA F-6,
PARC. 21, AV. FLORADA, 75 sense ajustarse
a llicencia..

3979 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'un decret
Segons informe de l’inspector municipal de
data 30 d´agost de 2007 es comprova que per
part de Antonio Maria Bahamón Lizcano s’han
executat obres o ús del sòl consistents en la
instal·lació d´una antena parabòlica de recepció
a la façana de l´edifici a la finca situada a
C. Lope Mateo, nº 5, 4º 1ª, sense llicència.

3986 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Negociat de Sancions Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit


Del BOP d'ahir (1/04/08):

3900 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre l'aprovació definitiva d'una ordenança
Modificar l’article 3 de l’Ordenança Fiscal
núm. T-07: Protecció mediambiental, incorporant
la taxa corresponent al servei de
deixalleries municipals, en els termes següents:
Servei de deixalleries municipals:
Quota fixa: 600 € mensuals
Quota variable: 0,33 € mensuals per habitant

3931 - NOTARIA DE CONCEPCIÓN DE LOS REYES ARIAS GALLEGO (Lloret de Mar) Edicte referent a tramitació d'acta de notorietat
acta notoriedad instada
por, la Sociedad Mercantil “DEVELOPMENT
DIAGNOSTIC COMPANY, SOCIEDAD
LIMITADA”, para hacer constar un exceso de
cabida de mil quinientos veinticinco metros
con ochenta y seis decímetros cuadrados
(1525,86 m2) que es la diferencia entre el que
consta en el Registro de la Propiedad y la
superficie actual real de la finca URBANA –
PIEZA DE TIERRA, sita en el termino de
Lloret de Mar, en el lugar llamado El Quintà,

3962 - SERVEI PROVINCIAL DE COSTES Anunci sobre notificació d'incoació d'expedient sancionador
intentada la notificación
Dª Teresa Ventura Senen, sin haberse
podido practicar en el domicilio conocido,
ponemos en conocimiento de la inte-resada
que este Servicio de Costas formalizó en fecha
14/12/07 incoación del expediente sancionador
D-110/2007,


Per la regidoria de les dones de recent creació a Lloret...


Idem per les dones...