escriu-me
My Photo

dimarts, 17 de febrer de 2015

Dimarts, 17 de febrer del 2015 a Lloret i a la resta de Selva Marítima


El PLE d'ahir…


Va començar amb molta puntualitat doncs em vaig entretenir uns minuts a l'entrada de la Casa Gran a saludar al cap de l'àrea bàsica policial de la Selva Marítima, sr. Francesc Cardús, que com que es trasllada a sant Feliu de Guíxols ahir li feien un petit comiat després de 10 anys de servei com a cap de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Blanes, i quan vaig entrar al Ple, les 6h i 5 minuts ja anaven pel tercer punt, (els dos primers són aquells de tramit d'aprovar les actes del Ple anterior, ahir n'hi havien dues, i el segon punt són les correries de l'alcalde des del darrer Ple
La sala estava quasi plena, a part d'alguns treballadors/res de l'Hospital de Lloret doncs el darrer punt en demanava recuperar-ne la gestió, a part d'ells/es, molts integrants de les llistes dels diferents partits per a les properes eleccions, així com alguns periodistes i com no les incondicionals na Núria i na Quimeta...

El tercer punt tractava de a modificació del POUM per tal de donar cobertura a una il·legalitat, en deien alguns de l'oposició o irregularitat que era com l'anomenaven els del Govern, feta pel Water World, o sigui una vegada més i ja en són varies, modificar la llei per fer-la a mida.
Qui en presentava el punt era el regidor Martínez (CiU) i segons ell la ·irregularitat" és plenament legalitzable i així ho preveu la llei per be que se li imposarà una sanció. Eren d'aquest mateix parer per be que amb matitzacions, doncs per exemple el regidor Fuertes MILLOR) estava per no posar pals a les rodes a un empresari, el del Water World,  que aporta  un valor afegit a l'oferta turística del poble, mentre que pels regidors no adscrits ex-PSC o Orbitg (ERC) estaven per la tesi del regidor Martínez de legalitzar-lo i imposar sanció.
Per cert que ara sí que des que els no adscrits ex-PSC s'han presentat com a integrants del projecte d'ERC per a les properes eleccions ja són tres més de l'equip de Govern vistes les intervencions que van fer, fins i tot n'Anna Pasqua per moments semblava una fan/supporter de l'equip de Govern amb gesticulacions un pèl exagerades que feia d'aprovació o repulsa depenent de si qui estava parlant era del Govern o de l'oposició.
Els també no adscrits ex-MILLOR no estaven pas per la labor de legalitzar i multa i aquí pau i després gloria doncs al seu criteri no es pot fer una llei a mida per legalitzar il·legalitats i el que s'hauria de fer és enderrocar el que s'ha fet sense permís; també n'eren d'aquest parer el PP i ICV, que per cert aquest és de llarg qui es prepara més a consciencia els plens, i concretament d'aquest punt va recuperar les paraules d'un Ple del 2002 on davant un cas semblant també del Water World, o sigui: reincident, el llavors regidor Valls (CiU) a l'oposició, governaven els socialistes, argumentava tot el contrari del que el seu grup feia ahir…
Es va aprovar amb els vots de CiU,Millor, ERC i ex-PSC i els vots contraris del sr. Cortés, els no adscrits ex-Millor i el PP

El 4t es va aprovar amb el SÍ e tots menys el sr. Cortés que es va abstenir.
Era el Pla de Millora Urbana per unes parcel·les del Rieral on per comptes d'un edifici de 24 habitatges s'hi vol fer dues fileres de cases, 16 habitatges en total, disminuint un xic l'edificabilitat i la volumetria.

El 5è era el donar compte que els 3 PSC passaven a ser no adscrits; no hi havia ni discussió ni votació. La nota curiosa d'aquest fet era que així com a les altres "desercions" van comportar un canvi de cadira, aquesta no va pas seguir la tradició i els 3 ex-PSC es van quedar on s'havien col·locat en el darrer Ple que és quan hi va haver la darrera remodelació amb els ex-MILLOR posant-se al costat del no adscrit sr. Cortés. Al meu parer haguera estat més lògic que els 3 ex-PSC s'hagueren col·locat on han estat tota la legislatura a continuació dels ex-MILLOR, ja no només per una coherència visual de posar tots els "desertors" junts sinó perquè cada vegada que l'alcalde Codina demana les votacions o dóna torn de paraula hi ha un khaos total donant-se el cas que com que el dos PP estan allà en terres de ningú una vegada sí i l'altre també l'alcalde no els dóna torn de paraula doncs se'n descuida. Estaria be que pel proper Ple ho arreglessin doncs fins i tot pel públic és lós, és clar que sempre es pot apel·lar a aquell recurs del pels quatre dies que ens queden…
Aixó dels no adscrits/desertors va propiciar un parell de frases ben enginyoses una de l'alcalde Codina (CiU) i l'altre de Fuertes (MILLOR). L'alcalde després d'una serie de retrets del regidor Fuertes cap a la Seva persona li va dir: "nosaltres almenys som els 7 que vam començar que a vostè l'hi han plegat tots..."; en el següent torn de paraula el regidor Fuertes li va tornar la paraula dient: " a mi m'han plegat tots però de vostès a la propera legislatura no n'hi haurà ni un…"

El 6è era una conseqüència del punt anterior on els 3 no adscrits deixaven les comissions on participaven com a membres del PSC però entrant a les del Consell Autònom Local de Serveis de Comunicació i també en la de platges.
Tots hi van donar el SÍ.

El 7è era la mort llargament anunciada del que tenia que ser y no fué de la televisió digital pública de la Selva Marítima.
En presentava el punt el regidor Riera on va justificar la mesura com un darrer tràmit per enterrar un projecte econòmicament inviable. Tant PP com ICV no ho veien pas així i en donaven les culpes a l'equip de Govern doncs al seu entendre no estaven interessats en un mitjà públic més difícilment manipula-ble quan disposen de mitjans privats al seu abast i lliure disposició. De totes maneres el regidor Martínez (PP) va donar el SÍ a la proposta per coherencia amb la llei PPera de racionalització de la despesa dels ents locals, tot i posar en dubte la feina que el regidor Riera (CiU) deia que s'havia fet per salvar el projecte.
Al final tot-hom hi va donar el SÍ menys ICV que h va votar en contra.

El 8è tractava sobre la modificació dels estatuts de l'organisme de la Diputació CILMA, Consell d'Iniciatives per al Medi Ambient)
Passo… es va aprovar…

El 9è també era d'estatuts però en aquest cas de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
D'entrada el no adscrit sr. Cortés va reclamar els comptes auditats de   la Corporació doncs els han promès mil vegades, han convocat els representants dels partits mil vegades més però els números segueixen essent el misteri més ben guardat.  
A la discussió d'aquest punt l'alcalde va permetre quelcom que d'altres vegades ha recriminat i era que el regidor Bernat (ex-PSC) va passar llargament del que aquest punt tractava per continuar la discussió encetada en el punt anterior de si eren trànsfugues o no que el regidor Fuertes (MILLOR) els havia acusat dent que havien fet exactament el mateix del que han recriminat tota la legislatura al trànsfuga Cortés. Bernat en va marcar la diferencia entre un comportament i l'altre dient que a Cortés fins i tot Largo Caballero i Negrín l'hi havia demanat que deixés la cadira, mentre que a ells ha estat el partit qui els ha demanat que passessin a no adscrits.
El tema del punt  era la Corporació de Salut però a la intervenció de Fuertes (MILLOR) també va continuar amb aquesta polèmica sense que l'alcalde Codina els cridés l'atenció ni a un ni al altre. Fins i tot es va donar el fet deplorable que no només l'alcalde no els va tallar sinó que el regidor Orobitg a la seva intervenció es va limitar a dir: "felicito al regidor Bernat ", segurament per ell el tema era una bagatel·la, era quelcom sense importància uns estatuts que fixen la representativitat d'una població de 40.000 habitants censats amb uns permanents d'entre 50 i 60 mil i amb puntes de 200 mil, en un sol vot sobre 13 membres que formen el consell de la Corporació. Fins i tot l'alcalde es va queixar d'aquest aspecte dient que se sent impotent i sol quan es tracten els temes de la desaparició del CAP de Fenals o del tancament del CAP les nits llevat de la temporada. L'oposició i concretament PP i MILLOR li van retreure amb vehemència a l'alcalde quests temes i que comporten el que les nits a Lloret no hi hagi ni una trista farmàcia oberta cosa que no passa ni a Blanes ni a Calella.
L'alcalde Codina va explicar que ha mantingut reunions amb les més altes instàncies de sanitat fins i tot el Conseller i que malauradament tot i ser del seu mateix partit no ha aconseguit fer-los baixar del burro i és una cosa que el dol i que li sap molt de greu.
El punt es va aprovar amb les abstencions dels no adscrits sr. corés, els ex-MILLOR, ICV, MILLOT i PP i amb el SÍ del nou equip de Govern CiU/ERC-ex-PSC.

El 10è amb un enunciat que invitava a fer-hi un badall va resultar ser de lo més interessant. Es va poder veure en escena una vegada més aquell vodevil pujoliste:

El punt tractava sobre l'inventari de bens municipals i el regidor Fuertes (MILLOR) primer i Martínez (PP) després van obrir la caixa dels trons en demanar què passava amb els vehicles tant de transport urbà com els utilitzats per l'empresa de la neteja un cop s'han amortitzat comptablement.
La cosa va així: per exemple l'empresa de la neteja compra un nou vehicle, l'Ajuntament el paga i li dona un període d'amortització, 5 anys?), un cop passat aquest període el vehicle comptablement val zero euros però el vehicle existeix i jo personalment n'he vist a Platja d'Aro fent el servei d'escombraries i són plenament identificables doncs sota la nova retolació de Platja 'Aro encara s'hi pot veure perfectament l'anagrama de Lloret. Doncs be, tant MILLOR com PP com del sr. Mosella en el torn de preguntes per part del públic un cop acabat el Ple, tots van fer la pregunta clau: es venen o es regalen els vehicles  ??? Però indefectiblement la resposta sempre va ser la mateixa, avui el tema és l'inventari, o sigui això no toca…

l'11è i 12è eren dues compatibilitats per a treballadors municipals que es van aprovar…

El 13è era el reglament de la biblioteca.
Molts de grups en van reclamar una ampliació d'horari si econòmicament és possible. En presentava el punt el regidor de cultura Frigola (ERC) i en el seu darrer torn va donar una pinzellada a les xifres d'utilització de la biblioteca i a fe que són espectaculars Em va semblar entendre que diàriament hi passen més de 800 persones; es fan quasi 300 préstecs diaris el doble que a Blanes; crec que tenim prop de 60.000 peces en el fons documental etc, etc… a fe que semblem molt bones xifres…
El toc d'humor, per dir-ho suau el va posar el regidor Fuertes (MILLOR) quan en el torn d'intervencions feia algunes possibles esmenes al text proposat i a fe que en una va quedar molt clar que ell refereix la pesca a la biblioteca doncs pel fruit de des-conneixament que semblava tenir la proposta segurament que no va anar ni a la inauguració…
Una vegada més el regidor Rodríguez (ICV) va demostrar que de llarg l seu grup és qui més es treballa els temes enumerant les diferents propostes de canvi que havia presentat al text abans del Ple i que li avien estat acceptades.

El 14è ICV va presentar una esmena a la totalitat i com que semblava complaure a tots el PP que era qui en presentava la original la va retirar. La d'ICV es circumscrivia exclusivament als fets de París doncs juntament amb ERC havien redactat una esmena molt més amplia que condemnava tota mena de terrorismes i fossin on fossin i de qualsevulga origen però no van aconseguir el consens necessari com per tirar-lo endavant .
Es va aprovar la moció alternativa d'ICV per unanimitat. El PP havia retirat la seva.

El 15è feia referència als medicaments contra l'hepatitis C existents però impagables per la majoria dels mortals. Aquí el regidor Díez (ex-MILLOR), aquest grup dels ex-MILLOR ahir va participar en tots els torns de paraula, aportant poc o molt però també és d'agrair. En aquest punt el regidor Diez (ex-MILLOR) va posar nom i cognom a un d'aquests malats, una senyora que durant més de 30anys havia lluitat contra aquesta malaltia que per més inri li havien encomanat en un hospital i que l'any passat per dues ve¡gades li van denegar l'accés al medicament i ara ja no li cal doncs està morta.
Es va aprovar per unanimitat.

El darrer punt el 16è a priori de llarg era el més important de la diada  i no va pas decebre… En trobareu un extens resum de com va anar tant en el Diari de Girona com en El Punt, jo ja tinc el dit enrampat de tant escriure… Només dir.-vos que potser ahir era un brindis al Sol però aquí queda i qui sap si un dia serveix per recuperar la gestió d'un servei que mai s'hauria d'haver deixat escapar…
SÍ de tots fins i tot amb un acte de responsabilitat i coherència també CiU hi va donar el SÍ…


Fins aquí un gat i varis gossos, els meus dits ja s'han fosos…

Sapigueu disculpar-me !!!

El ple de Lloret reclama per unanimitat gestionar l´hospital
Els grups mostren el seu malestar amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per la seva gestió
http://www.diaridegirona.cat/selva/2015/02/17/ple-lloret-reclama-unanimitat-gestionar/710531.html


QUATRE-CENTS COPS D´ULL (per CARLOS ARBÓ)
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2015/02/17/quatre-cents-cops-dull/710488.html
El sr. Arbó ens recorda el seu "primer article, el 8 de maig de 2007, es titulava "La Costa Bàrbara"" on hi deia: "Que a la Costa Brava s'han fet barbaritats? Ningú ho pot negar... Que calen mesures per redreçar la situació? Tothom hi deu estar d'acord. Ara bé, fins a quin punt es pot preservar el que queda sense aturar el creixement econòmic?"
També ens fa memòria d'altres articles del 2010 i 2013 on ens recorda quan parlava de can Juncadella i no pas precisament per cantar-ne lloances dels propietaris: "un "salvatge atemptat ecològic" el fet d'obrir, tirant pel dret, un camí d'accés a sa Cala dels Rajols per a gaudi exclusiu del amos." o com més tard un altre article parlava de que "havien tancat el pas d'un sender públic, el GR-92. "
I ja al final explica el perquè del títol de l'article: "quatre-cents cops són molts de cops que rep  el protagonista(…)La veritat és que, malgrat els cops, mentre el cos aguanti s'han de resistir les pressions dels ambients hostils." Acabant amb uns versos de la cançó del Dúo Dinámico: RESISTIRÉ
Ara el sr. Arbó podria tancar el tema i a tall de trilogia intentar explicar qui de dins la Casa Gran, ell n'és l'Interventor i de ben segur que té informació de primera mà, qui ha fet possible totes aquestes barbaritats especialment qui, quan, perquè i a instàncies de qui va introduir entre l'aprovació inicial i la provisional del POUM la fixa en el "catàleg de Masies" que ha servit d'excusa legal per fer el que el sr. Arbó escrivia el 28 de juliol del 2013:
"un "nyap monstruós sorgit de la transformació d'una antiga casa per a masovers i un galliner en una residència luxosa de setze habitacions""

Pel jutge el que diu el POUM sobre la finca és el que val i justifica plenament l'OK dels diferents responsables, però voleu saber que és això tant important que diu el POUM que permet saltar-se altres lleis de rang superior?


retall fitxa masies i cases rurals M 22


Només diu això i només això, ni una paraula més hi trobareu dins els centenars de fulles del POUM i annexes…
fitxa M22 de masies i cases rurals sencera

A l'aprovació inicial no hi era; tampoc dins el text del POUM que t'ensenyaven durant el període d'exposició pública… va aparèixer per art de bibibirloque en el text refós…Roses, exemple d´urbanisme a la costa
"The Guardian" va il·lustrar amb imatges d'abans i ara, entre altres de la localitat rosinca, l'expansió urbanística
http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2015/02/17/roses-exemple-durbanisme-costa/710528.html
Compte que el titular només parla d'exemple no que sigui un bon exemple sinó tot el contrari...Blanes
Multen una discoteca on hi havia menors bevent i s´exhibia una pitó
Un nou dispositiu de Mossos i Policia de Blanes acaba amb un detingut i 25 sacions per drogues i armes
http://www.diaridegirona.cat/selva/2015/02/17/multen-discoteca-hi-havia-menors/710533.htmlObren una investigació per esclarir la mort de la submarinista a Tossa
http://www.diaridegirona.cat/selva/2015/02/17/obren-investigacio-esclarir-mort-submarinista/710535.htmlEls hotels de luxe de la Costa Brava superen el 60% d´ocupació
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/02/17/hotels-luxe-costa-brava-superen/710479.htmlEl Trueta ja presta atenció als infarts les 24 hores del dia
Es calcula que, amb l'ampliació, l'hospital passarà de les 240 angioplàsties que va practicar l'any passat a unes 330
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/02/17/lhospital-josep-trueta-girona-ja/710477.html
ELS ANIMALS DEL CIRC ( per THOMAS SPIEKER)
"Genís Matabosch, no només haurà de "lluitar" amb els artistes, el personal, els proveïdors, el públic, el programa, etc., sinó que haurà d'aprendre a fer de domador, perquè a pesar de la prohibició d'exhibir animals a l'espectacle, haurà de controlar els de l'espècie més salvatge, els polítics"
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2015/02/17/animals-del-circ/710486.html

=====================

 L'Ajuntament de Lloret de Mar vol gestionar l'hospital
Els regidors del PSC van formalitzar ahir el pas al grup dels no adscrits, que amb nou regidors ja té majoria
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/14-salut/823711-lajuntament-de-lloret-de-mar-vol-gestionar-lhospital.htmlSancionen un bar de Blanes per l'exhibició d'una serp de 4 metres
Els Mossos d'Esquadra, juntament amb agents de la Policia Local de Blanes i vigilants d'Adif, van identificar 300 joves, van aixecar setze actes per tinença de substàncies estupefaents, sis per consum..
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/823649-sancionen-un-bar-de-blanes-per-lexhibicio-duna-serp-de-4-metres.html


El jutjat investiga la mort a Tossa de la submarinista
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/823612-el-jutjat-investiga-la-mort-a-tossa-de-la-submarinista.html


 Emergència a la farmàcia
Les entitats socials alerten que molts malalts crònics no poden assumir el copagament dels fàrmacs
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/823543-emergencia-a-la-farmacia.html=====================
Els Guapus de Tossa són els guanyadors del Carnaval de Lloret 2015
http://www.novaradiolloret.org/els-guapus-de-tossa-son-els-guanyadors-del-carnaval-de-lloret-2015/
Arxiu de so: Idoia Saracíbar


El Casal Municipal de la Gent Gran celebrarà l’assemblea ordinària el 25 de febrer
http://www.novaradiolloret.org/el-casal-municipal-de-la-gent-gran-celebrara-lassemblea-ordinaria-el-25-de-febrer/
Arxiu de so: Margarita Rodríguez


52 queixes i 46 consultes va registrar el Síndic de Greuges a Lloret el 2014
http://www.novaradiolloret.org/52-queixes-46-consultes-va-registrar-el-sindic-de-greuges-lloret-el-2014/
Arxiu de so: Jordi SánchezEl Club Natació Lloret vol una oficina a l’exterior de la piscina municipal
http://www.novaradiolloret.org/el-club-natacio-lloret-vol-una-oficina-lexterior-de-la-piscina-municipal/
Arxiu de so: Francesc Marquès


La derrota de l’hoquei a la final de la Copa de la Princesa, el més destacat de la jornada esportiva
http://www.novaradiolloret.org/la-derrota-de-lhoquei-la-final-de-la-copa-de-la-princesa-el-mes-destacat-de-la-jornada/
Arxiu de so: Josua Pérez


ICV – EUiA demanarà al ple d’avui que l’hospital sociosanitari torni a ser públic (ahir)
http://www.novaradiolloret.org/icv-euia-demanara-al-ple-davui-que-lhospital-sociosanitari-torni-ser-public/
Arxiu de so: Javier Rodríguez Pacios


El BON DIA BONA HORA d'ahir
http://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2331.mp3

  • Entrevista a Javier Rodríguez Pacios, portaveu d’ICV-EUiA, per comentar la moció que presentaran al ple de l’Ajuntament.
  • Entrevista a Jordi Sánchez, adjunt del Síndic de Greuges de Catalunya, per comentar l’informe de queixes i consultes rebudes el 2014.
  • Entrevista a Francesc Marquès, vicepresident del Club Natació Lloret, per explicar la reclamació d’un nou local.
  • Entrevista a Margarita Rodríguez, coordinadora del Casal del Jubilat, per parlar sobre l’assemblea general ordinària del dia 25.
  • Entrevista a Idoia Saracíbar, regidora de Festes, per donar a conèixer els premiats al Carnaval.


=====================
Tres simples trucos de 'flexiterianos' que ya deberías estar aplicándote
No comer carne hasta cierta hora de la tarde, comerla solo en cierta proporción... Normas que harán que te sientas mejor en tu mesa
http://elpais.com/elpais/2015/02/13/icon/1423837589_106144.html

  1. La regla de los días: Lunes sin carne
  2. La regla del porcentaje: El equilibrio
  3. La regla de las horas: Vegano antes de las 18 horas


El secreto para ganar más metros sin cambiar de casa
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/12/vivienda/1423755492_498581.html
Com aquesta 10 més…La cama desciende del techo, su escondite cuando no se usa, mediante un mecanismo elevador. De la compañía italiana Bed Up Down, cuesta un mínimo de 7.000 euros.

=====================

El DOGC d'avui :1681 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Serveis Jurídics - Unitat Jurídica (Contractació) Anunci d'aixecament de la suspensió provisional del procediment obert per a l'atorgament d'autorització municipal per a l'explotació d'un servei de restaurant bar a la platja de Fenals

=====================
El DOGC d'avui :Ajuntament de Blanes
ANUNCI sobre presentació de sol·licituds per participar a la Fira d'Artesania del passeig Pau Casals/Mestrança
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=684886&language=ca_ESRESOLUCIÓ EMO/205/2015, de 4 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social per a la realització del Projecte Treball als barris.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=684851&language=ca_ES


RESOLUCIÓ EMO/206/2015, de 5 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades als programes de suport al desenvolupament local: Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=684926&language=ca_ES


RESOLUCIÓ EMO/210/2015, de 4 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades als programes de suport al desenvolupament local: Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=684842&language=ca_ES


=====================


Les faltes, tant les gramaticals

com les ortogràfiques,

són una gentilesa de l'autor...