escriu-me
My Photo

dijous, 24 de maig de 2007

Notícies dijous 24 de maig del 2007

En el BOP d'avui i trobem aquesta proposta de sanció per abocaments de terres; com sempre ho poso per si li crida l'atenció a algú:
VI.- PROPOSTA DE SANCIÓ
D’acord amb el que disposen els articles 211.2
i 212 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, es proposa una sanció de 4.000 euros.
En conseqüència, l’Instructor que subscriu,
proposa imposar una sanció de 4.000 Euros a
Narcís Bertran Serarols com a responsable de
la infracció urbanística consistent en uns
abocaments de terres en la parcel·la, fent una
ocupació d’uns 500 m2., i una alçada d’uns 5
m. per sobre del nivell natural del terreny.,
sense llicencia llicència municipal, a la finca
situada a Urb. LLORET RESIDENCIAL,
PARC.T-46.