escriu-me
My Photo

dimarts, 23 d’octubre de 2012

Dimarts, 23 d'octubre del 2012, a Lloret i a la resta de Selva Marítima

El Ple d'ahir

A les 6h en punt ens hi posàvem; els que hi havien de ser hi eren tots en canvi a la platea quatre gats, fins i tot na Quimeta ahir se'n va empairar, suposo que lo de les mostres comercials, les taxes de guarderia o l'impost de circulació li agafen lluny, però en canvi la resta d'afectats que pel que es portava al Ple érem tots res de res i el súmmum: els comerciants doncs o be estaven molt segurs que el que es portava al Ple s'aprovaria i ja els anava be o no entenc el passotisme doncs sense gaire por a equivocar-me diria que no n'hi havia ni un…

El primer punt aquesta vegada no era pas la signatura de l'acta del darrer Ple sinó dels tres darrers, la del juliol, setembre i l'extraordinària d'aquest mes.

El segon punt, el de les corredories de l'alcalde el darrer mes, Déu n'hi do les que hi havien tot i que per acabar de farcir la llista fins i tot hi van anotar l'assistència al darrer Ple extraordinari…

El tercer punt, el de les virolles a cobrar-nos per taxes i impostos l'any que ve, quasi que va acabar exactament igual que en el Ple de l'ajuntament de Girona també celebrat ahir  "CiU es queda sola en les noves ordenances i haurà de prorrogar els impostos i les taxes"   ho titulen en el Diari de Girona, tot i que aquí la cosa els va anar relativament millor, insisteixo amb lo de relatiu, doncs entre les concessions en les negociacions prèvies i el trágala de les esmenes no em va quedar gens clar que la cosa no fos  també en una prorroga, excepció feta de l'escalonament social en els preus de les llar d'infants…
M'explico:
Es portaven a la consideració del Ple els preus per l'any vinent de taxes i impostos.
En presentava el punt per part del Govern n'Arseni. Va començar enumerant els diferents preus que no es tocaven, sobretot referit a impostos i a fe que no eren pas pocs. Llavors va anar anunciant preu per preu els diferents increments o rebaixes, (poques), els seus percentatges i la mitjana final que el total donava. Particularment no me'n vaig assabentar de quasi be res doncs la riuada de dades que n'Arseni oferia sobrepassava de llarg la meva capacitat neuronal però sí que hi vaig trobar a faltar una dada i era el total en euros que cada puja o rebaixa representava en el total del pressupost doncs no és el mateix que t'apugin les fotocòpies un 200% si ningú fa servir el servei que si t'apugen un 6% l'aigua…

Va començar a disparar el no adscrit Sr. Cortés al que no li valia cap altra solució que la congelació de tots i cadascun dels preus.

El regidor Orobitg (ERC) com no podia ser d'altra manera com a integrant de l'equip de Govern va defensar el que es portava al Ple amb un argument que també van repetir en els seus torns tant N'Arseni, con en Valls com en Romà i era que molts dels increments dels preus proposats no cobreixen ni de bon tros l'increment de l'IVA més l'IPC amb lo que al final en euros constants representa que no només no s'apugen o congelen els preus sinó que representa que baixen doncs la mitjana total d'increments abans les esmenes no arribava el 2% i en canvi l'increment de l'Iva més l'IPC superen el 5%.
N'Orobitg va destacar com a boniries del que es presentava l'escalonament social en els preus de les guarderies i també el que l'IBI dels immobles immersos en dació per liquidació d'hipoteca vagi a càrrec del banc i no del ciutadà afectat.

El regidor Rodríguez (ICV) va començar explicant que del que es portava al Ple ja incorporava temes per ells demanats en les negociacions prèvies, els altres grups menys el PPLL i el Sr. Cortés, també van presumir-ne un xic d'haver pogut colar quelcom a la negociació fins i tot el Millor; va continuar el regidor Rodriguez presentant 5 esmenes:

  1. La primera feia esment en retirar les bonificacions proposades al IAE per a grans empreses i que segons les seves paraules podria suposar un menys ingrés de 200.000€  
  2. La segona era la congelació de l'impost de circulació de turismes, (aquí la proposta inicial incloïa una bonificació per els cotxes de més de 25 anys, -a mi m'afecta-, i no em va quedar clar i també l'esmena s'ho carregava.
  3. La tercera feia referència a la congelació de les escombraries, i no és pas que d'aprovar-se s'hagueren hagut de guardar en el congelador sinó de mantenir-ne el preu actual.
  4. La quarta el que es congelava eren les clavegueres o millor dit el rebut de clavegueram.
  5. La quinta treia l'estufa dels casals d'estiu també per congelar-ne els preus.
Es van aprovar les 5 i per unanimitat.
El regidor d'ICV també es va atribuir la paternitat d'haver estat el seu grup qui havia introduït l'any passat l'idea de l'escalonament social en els preus de les llars d'infants.
En el segon torn d'intervenció va dir haver rebut dues legries en poques hores, la una que li acceptessin les 5 esmenes i l'altre que l'Alternativa Galega de Esquerda havia tret més que bons resultats, cosa que va servir a n'Enric per reivindicar els dels seu PP's galegos…

Ara era el torn de PPLL i va prendre la paraula n'Enric Martínez i va proposar la congelació de tots els preus; ens va deixar anar un míting que ni Don Camilo des del púlpit; qualsevulla que en aquell moment haguera entrat a la sala i no hagués sabut que qui parlava era del PP segurament hauria tret la conclusió que el PORE (Partido Obrero Revolucionario de Espagna) tenia representació a l'Ajuntament de Lloret. A n'Enric això de les eleccions amb trionf a les Espagnes li prova i li puja la libido…
De la puja en el rebut de l'aigua que es proposava, i que semble ser era per cobrir l'equilibri financer d'Aqualia doncs amb la crisi ven menys, n'Enric va arribar a dir que si els senyors d'Aqualia no en saben més no tenim perquè pagar-ho els lloretencs i que el millor que podrien fer seria que pleguessin i ens tornessin la concessió… Us ho juro, era n'Enric pepero… espero de tot cor que no necessiti un exorcisme per treure-li aquesta bèstia que l'ha posseït…
Fins i tot va reclamar l'esperit d'en Guardiola en el sentit que els regidors de l'equip de Govern que porten més anys estan amb les idees esgotades així que lo millor es que deixin pas als nous; a la cloenda del punt l'alcalde Codina el va consultar dient que el que han copiat d'en Guardiola és la seva costum de llevar-se ben d'hora per treballar...

En el torn del PSC va prendre la paraula en Bernat; es va felicitar per haver estat consultats per consensuar coses i es va mostrar totalment d'acord en recolzar les esmenes presentades per ICV; ells també en presentaven una demanant la congelació del preu dels mínims en el rebut de l'aigua doncs al seu entendre era el tram que a més gent afectava mentre que juntament amb ICV es mostraven d'acord en mantenir la puja per el tercer tram penalitzant així a qui més en consumeix o malbarata…
L'esmena també es va aprovar per unanimitat.
En Joan ambé es va felicitar de la tarificació social de les llars i respecte a la rebaixa de l'IAE a les grans empreses que vulguin venir a Lloret va dir que amb la que cau la gent no ho entendria.
Una curiositat en el segon torn dels regidors van ser les paraules d'en Bernat recriminant a l'equip de Govern que tot i que havien anunciat que votarien a favor les esmenes de ICV i PSCho fessin de mala gana o sigui introduint uns nous conceptes dins les votacions: SI amb bona o mala cara, NO amb recança o convenciment i abstenció amb desgana o passotisme...

El Millor ahir no tenia el dia; també va presentar dues esmenes condicionant el seu vot a que les hi aprovessin; les dues demanaven la congelació, l'una del clavegueram i l'altre del rebut de l'aigua que en demanava no solament la congelació dels mínims com proposava el PSC sinó també els preus del 3er. tram com figurava a la proposta que el Govern portava al Ple.
A la seva intervenció es va queixar que els únics regidors de l'equip de Govern que es posen en contacte
amb el seu grup per intercanviar consultes són els tres nous d'aquesta legislatura, n'Idoia, en Jordi Martínez i n'Arseni.

Al final es van aprovar per unanimitat les esmenes de UCV i PSC i es va rebutjar la del millor tot i que va tenir els vots favorables dels trespeus del PP, expressió que fa posar com una moto curiosament a n'Enric quan en tot cas qui hauria de respondre-ho seia el Sr. Cortés.

El 4t punt era sobre els complements de la prestació econòmica d'incapacitat temporal; les baixes de maternitat, les produïdes per violència de genere o per operació rebran el 100% del complement.
Es va aprovar amb el SI de tots els grups llevat del d'ICV que va votar NO, i segons va explicar no perquè hi estigui en contra sinó perquè és un pedaç a les retallades del Govern Central i un atemptat a la negociació col·lectiva i als convenis signats.

De les mostres comercial només dir que a part que si no has treballat el tema abans pel explicat en el Ple poca cosa en treus en clar, dir que al primer esborrany s'hi van presentar unes quantes esmenes, dues del PSC, (limit a la baixa en les assegurances obligatòries i que els panells i plòters no paguin), l'Associació de Comerciants en presentaven 15 de les que em va semblar entendre que només se'ls n'hi acceptaven tres, les dues coincidents amb el PSC i quelcom sobre els ancoratges; també hi va haver altres al·legacions però es van desestimar.
Tots els grups es van felicitar per la participació oferta per l'equip de Govern, tot i que per alguns era una normativa que es quedava a mig camí…
Al final es va aprovar amb el SI de tots i l'abstenció d'ICV doncs no robava be que ni en el carrer Sant Pere ni en el Passeig hi pugui haver mostres.

De la cosa de la sanció a la LLUPSA tot i que a l'ordre del dia de la convocatòria semblava que els articles infringits pels flequers eren articles secrets doncs anaven taxats amb XXX va resultar que les XXX volien dir l'article 30...


…  i feien referència a que la LLUPSA havia abandonat dos locals i un mgatzem en el Mercat Municipal.
Es va aprovar aplicar-lis la màxima sanció que és expulsar-los del Mercat.
Algun dels regidors va explicar que actualment la panificadora està treballant tot i que amb un altre nom i sense haver pagat els deutes pendents amb els seus treballadors…

El 7e' era l'elecció del futur Síndic del Ciutadà de Lloret.
S'hi van presentar tres voluntaris en Jaume Giménez, en Toni Garcia, (ex-regidor d'ICV la passada legislatura) i en Quim Teixidor, (també ex-regidor, PP, no adscrit i del GRILL la darrera legislatura).
Va ser en Quim l'agraciat.
Tant ERC, com ICV o el MILLOR hagueren volgut en Toni; crec que el PSC no ho tenien gens clar però en el Ple no ho van pas dir i van donar la seva conformitat amb en Quim Teixidor, com també ho van fer CiU i PP; el MILLOR també van donar suport al que semblava que guanyaria mentre que ERC s'hi va abstenir i ICV que no hi estava d'acord,  no solament per afinitat amb en Toni sinó per qüestions personals amb en Quim, van votar-hi en contra.

El darrer punt va ser més que surrealista.
La proposta d'ICV era que els regidors de l'equip de Govern renunciessin a la paga de Nadal; les diferents intervencions van anar en el sentit de que ningú pot exigir solidaritat més enllà de un mateix i mes si el que demanes no toca la pròpia butxaca; N'Enric PP també s'apuntava a aquesta tesi però ell estava d'acord en que l'oposició renunciés al 7,14% de totes les pagues de l'any per equilibrar l'esforç d'uns i altres;  però va arribar el torn de CiU i va dir que molt be però que si es demanava un esforç de solidaritat a ells també l'oposició en tingués la seva quota i renunciessin als complements del desembre; llavors el Regidor Rodríguez (ICV) va llençar encara un "órdago" més gros i va proposar renunciar a això a allò i també al sou i que si feia falta fer-ho sis mesos doncs que també; ja posats i com que la cosa s'estava animant en Marc (MILLOR) va proposar que es prohibís al regidor Valls utilitzar el mòbil per assumptes propis i l'estalvi servís per a algun fi social…
Com que totes les propostes venien anunciades com esmenes el Secretari va dir que legalment s'havien de votar totes; així és va fer i més surrealista ja només s'hagués aconseguit a Port Lligat...
L'esmena de CiU hi va votar no el trespeus, s'hi van abstenir ICV, PSC i MILLOR i hi van votar a favor Ciu i ERC… poca cosa s'hi havia que comptar doncs en contra només eren tres vots però en Romà s'hi va fer
un embolic o millor dit segurament va pensar ai mare ! que s'ha aprovat i efectivament s'havia aprovat.
De l'esmena d'ICV a la pròpia moció d'ICV, de nou en Dalí cavalcant, només hi va donar el SI ICV, mentre que SC i MILLOR s'hi van abstenir i la resta hi va votar en contra.
La del telèfon d'en Valls presentada pel MILLOR aquí Dalí ja es va fer a un costat i va entrar Kafka doncs la votació no va ni rebre el vot afirmatiu de qui en presentava l'esmena, el MILLOR, així que unànimement tots hi van votar en contra…
Al final s'havia encara de votar la re-unificació de l'esmena guanyada per CiU i l'original i tot-hom s'hi va abstenir llevat del trespeus, (perdonem Enric),  que hi van votar en contra.
Jo no sé si aquesta votació final passaria la prova del cotó de la legalitat doncs tinc seriosos dubtes que l'esmena de CiU fos complementaria am l'original i s'hagués de votar plegada; podia molt ben ser que legalment la proposta primigènia fos la rebutjada però en canvi l'esmena de CiU sí tingués validesa amb lo que ens podríem trobar que al final que ha de renunciar al sou sigui l'opoició mentre que l'equip de Govern el pugui mantenir… Coses de la Vida.
A la darrera explicació al punt  donada per en Romà aquest va reconèixer que ell sense haver-ho publicitat ja feia tres mesos que havia renunciat a aquesta paga que la moció demanava…

Ens aixecavem a tres quarts de vuit… bona hora per sopar...


Fins aquí un gat fins allà un gos … quin rotllo !!!

Fins demà…Avui hi he trobat:


En el D.O.G.C. d'avui hi trobareu publicat el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics; a part de sortir-hi sencer, en el preàmbul hi trobareu un petit resum i també una data:
entra en vigor l’1 de novembre de 2012 !!!Lloret aprova les ordenances fiscals per al 2013 amb el suport dels grups d´ICV i PSC
El govern de CiU i ERC introdueix les esmenes dels dos i una d'elles suposa deixar de bonificar l'IAE a grans empreses
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/10/23/lloret-aprova-ordenances-fiscals-al-2013-suport-dels-grups-dicv-psc/587344.html


Lloret
Les mostres comercials retornaran al carrer
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/10/23/lloret-mostres-comercials-retornaran-al-carrer/587342.html
Ho il·lustren amb aquesta foto tot i que el que es va aprovar està a anys llum del que la imatge ensenya...
CiU es queda sola en les noves ordenances i haurà de prorrogar els impostos i les taxes
http://www.diaridegirona.cat/girona/2012/10/23/ciu-queda-sola-noves-ordenances-haura-prorrogar-impostos-taxes/587410.html
Parlen del Ple de Girona.Torna la Jornada de Formació del Patronat de Turisme
Sota el títol «El present i el futur del turisme: creació de producte i comercialització», demà es debatrà sobre la comunicació en l'era actual
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/10/22/torna-jornada-formacio-del-patronat-turisme/587274.html
"al Parc Científic i Tecnològic de la UdG"
(…) "es tractaran temes com «En línia (online) - fora de línia (offline)» amb la participació de Tirso Maldonado, David Mora i Jordi Martí."Una empresa a Londres ofereix la Costa Brava com a destí per a bodes de luxe
Una catalana crea "Catalonia Weddings Boutique" promocionant paisatges i cuina del país
http://www.diaridegirona.cat/cultura/2012/10/23/empresa-londres-ofereix-costa-brava-desti-bodes-luxe/587402.html
"Organitzar casaments de luxe a Catalunya per als britànics, amb destinacions com Cadaqués, Blanes, Besalú, Tossa de Mar o és clar, Barcelona. Aquest és el servei que ofereix Angela Valtueña, una emprenedora catalana que fa un any va crear la seva empresa a Londres."
 

imatge (…) que publicita "Catalonia Weddings Boutique" ;-)  ;-)  ;-)

MITES SOBRE LA CRISI  ( per CARLOS ARBÓ)
La plèiade d'economistes al servei de la gran patronal i la banca agrupats en la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) (…)
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2012/10/23/mites-sobre-crisi/587359.html
"Aquestes llumeneres insisteixen que les reformes del mercat laboral, del sistema financer i dels serveis bàsics (educació, sanitat i prestacions socials) s'han quedat curtes. Vaja, que només eren un aperitiu i que cal persistir. El següent pas seria congelar i, més endavant abaixar, les pensions."


Més del 16% dels catalans està per sota el llindar de la pobresa
http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/10/23/mes-del-16-dels-catalans-llindar-pobresa/587362.html
"Segons l'estadística difosa per l'INE, els ingressos mitjans per persona -són de 9.321 euros a Espanya i de 10.101 a Catalunya- acumulen tres anys consecutius de descensos."


La crisi fa que mengem més barat, de menor qualitat i un 20% més de congelats
http://www.diaridegirona.cat/cultura/2012/10/23/crisi-que-mengem-mes-barat-menor-qualitat-20-mes-congelats/587403.htmlBlanes farà una prova pilot tancant el carrer Ample els dissabtes a la tarda
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/10/23/blanes-fara-prova-pilot-tancant-carrer-ample-dissabtes-tarda/587346.htmlEl PP situa de número 2 de la llista al Parlament un militant que es va oposar a la guerra de l´Iraq el 2004
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/10/23/pp-situa-numero-2-militant-que-oposar-guerra-liraq-2004/587331.html
Ara entenc les paraules del regidor Martínez (PPLL) ahir en el Ple quan va anunciar que ell també s'havia manifestat contra la guerra de l'Irak… s'estava postulant per la llista al Parlament !!!


El Servei Marítim de la Guàrdia Civil posa 94 denúncies fins al setembre
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/10/23/servei-maritim-guardia-civil-posa-94-denuncies-fins-al-setembre/587324.html
"la majoria per problemes amb la documentació i per navegar o fondejar en zones abalisades per a banyistes."
A Canyelles la zona abalisada es sol respectar força però el que sí esta mancat de respecte és el llençar l'ancora on els rota i preferentment sobre la posidònia i no són pas només els domingueros sinó que els passeja turistes amb la música a tota llet també ho tenen entre les seves especialitats...

L´oferta global d´Acciona per Aigües del Ter obté millor puntuació que la d´Agbar
L'empresa d'Entrecanales ofereix aigua més barata mentre que Aigües de Barcelona ofereix una millor proposta tècnica
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/10/23/loferta-global-dacciona-aigues-del-ter-obte-millor-puntuacio-que-dagbar/587328.html


=====================


 
PSC i ICV-EUiA voten a favor de les ordenances de Lloret ( per jordi gonzalo)
El govern local accepta l'esmena socialista i les cinc d'ICV-EUiA, gràcies a les quals es congela la taxa del clavegueram i no es bonifica l'IAE a les grans empreses
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/586930-psc-i-icv-euia-voten-a-favor-de-les-ordenances-de-lloret.htmlEl modernisme de Lloret, projectat a Sant Petersburg
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/586883-el-modernisme-de-lloret-projectat-a-sant-petersburg.html
"Lloret modernista, el documental que mostra el patrimoni de la vila, premiat al 1r Festival de Cinema Turístic de Lloret de Mar,"
Segons em deia la família ahir a la tarda ja sortia cap allà…


"Josep Bernat el seu autor" Baixa l'ocupació turística a Blanes a l'estiu
Els hotels, entre el 65 i el 85%. Càmpings i apartaments, entre el 32 i el 60%
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/587008-baixa-locupacio-turistica-a-blanes-a-lestiu.html
Compte com ho llegiu doncs el percentatges no són pas les davallades sinó l'ocupació...


Els insectes ens salvaran la vida?
http://blogs.avui.cat/jaumepubill/?p=3945
"(…) les excel · lències de menjar insectes.(…)  llagosta, cucs mexicans, mosques, tèrmits i escorpins -entre d’altres- xinesos. (…) després del lògic enfocament exòtic -cal vendre, al cap i a la fi-, batega la mateixa amagada conclusió: les bestioles són la solució ideal per acabar amb la fam al món."
Es veu que encara no en tenim prou amb la nefasta cultura heretada d'ingerir innecessàriament ingents quantitats de proteïna animal amb l'explotació i tortura dels animals que comporta que ara a sobre hi hem d'afegir un toc exòtic…

Amb les pluges se m'ha passat un xic d'humitat el compost i els cucs s'hi posen les botes amb les figues de moro que hi vaig tirar…

=====================


 
CiU demana la dimissió de Marc Fuertes
http://www.novaradiolloret.org/noticia_detall.asp?id=6816
Àudio
Escoltar
Declaracions Romà Codina i Marc Fuertes


Ordenances fiscals al ple d'octubre
http://www.novaradiolloret.org/noticia_detall.asp?id=6817
Àudio
Escoltar
Declaracions Arseni Frigola


Moció per renunciar a la paga extra de Nadal
http://www.novaradiolloret.org/noticia_detall.asp?id=6818
Àudio
Escoltar
Declaracions Javier Rodríguez Pacios


La relació amb Espanya ha de canviar
http://www.novaradiolloret.org/noticia_detall.asp?id=6820
Àudio
Escoltar
Declaracions Muriel Casals


Teatre per a adults
http://www.novaradiolloret.org/noticia_detall.asp?id=6821
Àudio
Escoltar
Declaracions de Paco Moreno


Resultats esportius cap de setmana
http://www.novaradiolloret.org/noticia_detall.asp?id=6823
Àudio
Escoltar
Crònica de Moisés Garcia

=====================


 

 

Lloret aprova les ordenances 2013
http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=6189
Àudio
Escoltar
Josep Valls (CiU), Fco Javier Rodríguez (EUiA) i Joan Bernat (PSC)
Escoltar Marc Fuertes (Millor)Escoltar Enric Martínez (PP) i l'alcalde Romà Codina (CiU), parlant de GuardiolaConcurs de Relats Breus per a Joves
Es poden presentar originals fins el 28 de desembre
http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=6188
Àudio
Escoltar
Lourdes FàbregaNous èxits del Club Esportiu El Vilar d’Aspronis
El Vilar reuneix esportistes amb discapacitat intel.lectual de la Selva i el Maresme
http://www.radiomarina.com/noticia.php?id=6187
Àudio
Escoltar
Entrevista a Marina Gómez
Escoltara José Manuel Juiz
=====================


Les oficines de turisme de Lloret han atès prop de 55.000 persones aquest estiuEl carrer Ample de Blanes es tancarà les tardes de dissabte al trànsit de vehiclesHomenatge a una àvia centenària a Blanes
Hilaria Pérez Henando,, felicitats !!!

=====================


Un documental lloretenc participa al Festival de Cinema documental de Rússia “Món de Ciència”.
Fa poc més de dos mesos que el lloretenc Josep Bernat va rebre el Gran Premi per la seva participació al 1r Festival de Cinema Turístic “El Món dels Viatges” amb la pel·lícula “Lloret Modernista”.
http://www.gironanoticies.com/notix/noticia/22559_undocumentallloretencparticipaalfe-tivaldecinemadocumentalderu-iamondeciencia-1.htm

A la notícia hi ha un àudio on expliquen un xic més la cosa.


=====================El BOP d'avui :

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2012/204/20122040.pdf
11983 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Serveis Jurídics (Unitat Jurídica) Edicte de notificació de diversos decrets d'Alcaldia
"inici d’expedient sancionador per infracció de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret de Mar"
Semblen ser sancions a turistes i que els ho notifiquen "en tant que l’Administració ignori el domicili dels  interessats, aquests siguin desconeguts, o bé s’hagi intentat la notificació sense poder-se practicar"
Com no intervingui INTERPOL…


11988 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Serveis Jurídics (Unitat Jurídica) Edicte de notificació de diversos decrets d'Alcaldia
Más de lo mesmo… ???


11992 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Serveis Jurídics (Unitat Jurídica) Edicte de notificació de diversos decrets d'Alcaldia
"d’imposició de sanció per infracció de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret de Mar; per infracció de l’Ordenança Reguladora de l’Ús de la Via Pública de Lloret de Mar i per infracció de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats"
Aquí ja hi surten un parell de bars i un particular però deuen tenir tancat doncs tampoc els hi han pogut notificar:
Bar La Gloria Bendita, Restaurant Bar Papa Tapa i Carlos Cobos Tapia11989 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Secció de Comerç i Promoció Econòmica Edicte de notificació de diversos decrets d'Alcaldia
"Atès que no s’ha pogut notificar als interessats que es relacionen a continuació l’acord pel qual es desestima la seva sol·licitud d’ingrés al Mercat Municipal Setmanal de Lloret de Mar"


11990 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Negociat de Sancions Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit

=====================El DOGC d'avui :

DECRET 129/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=618990&language=ca_ES
"Aquest Decret entra en vigor l’1 de novembre de 2012."


RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2012, de publicació del procediment de valoració de les causes d'incompliment de l'obligació de retre comptes davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya al·legades pels ens locals i del procediment de comunicació al Departament competent en matèria d'Administració local dels dits incompliments.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=618957&language=ca_ES

RESOLUCIÓ BSF/2151/2012, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya i beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut per a l'any 2012.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=618952&language=ca_ES

RESOLUCIÓ BSF/2150/2012, de 28 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria del Premi Joventut per a l'any 2012.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=619004&language=ca_ES
=====================
Les faltes, tant les gramaticals

com les ortogràfiques,

són una gentilesa de l'autor...