escriu-me
My Photo

dilluns, 2 de febrer de 2009

Dilluns, 2 de febrer del 2009, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Aquest dilluns:
Associació de Dones L’Aurora de Lloret de Mar
(a les 19.00 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament)

L'Associació de Dones L'Aurora i Quantus Teatre faran entrega de la recaptació obtinguda amb l'obra "No es así como se muere" a l'Associació TAMAIA, Dones contra la violència. Aquesta obra es va representar amb motiu de la diada contra la violència de gènere el passat 25 de novembre, dintre dels actes organitzats per la Regidoria de la Dona de Lloret de Mar i en col·laboració amb l'Espai XXS.
Us volem donar les gràcies a tots per la vostra col.laboració.
No hi falteu!!!

========================
========================
========================

PLE MUNICIPAL
(a les 8.h del vespre)
ORDRE DEL DIA

1. APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS (22/12/08, 31/12/08 i 12/01/09).
2. DESPATX ALCALDIA.
3. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM DE CANVI DE PORTAVEU.
4. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC-PM, PP, GRILL i ERC PER LA QUE ES PROPOSA INTERCEDIR DAVANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EN EL SENTIT DE SOL·LICITAR AJUTS ECONÒMICS PER L’EMPRESA LLORETENCA VIATJES MARÍTIM, S.L., QUE VA RESULTAR ESPECIALMENT PERJUDICADA PELS TEMPORALS DE LLEVANT DEL PASSAT MES DE DESEMBRE.
5. APROVACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL.
6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) EN L’ART. 183 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, REFERENT A LA CLAU URBANÍSTICA 2.8 “ZONA DE VERD PRIVAT”
(els retranquetjos privats de les botigues)
7.MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, PER A LA DECLARACIÓ DE LA SARDANA COM A “DANSA NACIONAL DE CATALUNYA”.
8. MOCIÓ PRESENTADA PER GRUP MUNICIPAL D’ERC PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ.

========================
========================
========================

En relació al 4t. punt de l'ordre del dia del Ple de dilluns, el XINO-XANO em fa arribar una nota, "redactada per un grup d'Entitats civils lloretenques", en la que demanen:
1- A totes les Entitats i particulars , que el proper dilluns 2 de febrer a les 8 del vespre vagin al ple de l'ajuntament per tal de donar suport moral a la moció, i a la família de Can Juliola.

2.- Emplaçar a un representant de cada Entitat lloretenca a la reunió que celebrarem el proper dilluns 9 de febrer a les 8 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament.

acaba la nota amb un: TOTS ANEM EN EL MATEIX BARCO !!!

========================
========================
========================

Si no vau llegir les notícies del dissabte o les del diumenge, feu-hi un cop d'ull, a lo millor hi veieu quelcom que no us agradaria passar per alt...
Avui ben poca cosa..., és dilluns.

D'aquest fet en treuen una notícia de dues planes: "Els agents de Tossa pateixen en primera persona la manca de recursos econòmics de l'Ajuntament, que enguany ha consignat pressupostàriament només uns 200.000 euros a inversions."
Hi ha gent petita al món, però tant com per entrar pel tap del dipòsit de benzina...tela !!!
A partir d'ara abans de fer el ple sempre cridaré: "que hi ha algú...???"Mercadona ja us l'he descrit varies vegades com la cadena reina de l'embolcall superflu; ara sembla que es volen posar les piles, però no perquè hagin entès que l'embolcall no és necessari, sinó per la crisis: «Venim d'una època marcada per l'abundància, però ara és necessari entendre que som en una època de necessitat i nosaltres ens havíem distret»
Estats Units, que per moltes coses no és bon exemple, té una llei ben maca: els supermercats estan obligats a tornar-te diners quan els hi tornes una ampolla buida, però no solament una ampolla de les re-tornables, (que aquí ni aquestes), sinó qualsevulla, incloses les de plàstic o les llaunes de beguda, el que provoca que tot-hom les recicli , i pel qui no ho fa i les tira a la brossa, llavors són els sense-sostre qui les recullen i les tornen a sacades als supers per recuperar-ne els diners...

Ben interessant !!!
T"Caldria, doncs, engegar aclarides racionalment selectives a temps, de manera que possibilitaria tant aquesta autosuccessió de les pinedes vers alzinars i rouredes i, alhora, a les zones residencials, les selectives que permetin el creixement diametral dels peus, i no pas l'habitual creixença desproporcionada dels pins blancs en forma de Chupa Chups"Observats errors materials en l’Edicte d’aprovació
definitiva de la modificació de les
Ordenances fiscals


projecte de remodelació
de l’enllumenat públic a Tossa de Mar,


projecte d’obres de
reforma interior d’un local per a les oficines
municipals d’urbanisme que està situat a
l’edifici Terminal d’Autobusos, planta 2
Memòria Descriptiva de les obres de reparació i adequació de la Tercera Planta de l'Edifici de l'Ajuntament de Lloret de Mar, d'iniciativa municipal i redactat pels Serveis Tècnics Municipals