escriu-me
My Photo

dissabte, 22 de novembre de 2008

Dissabte, 22 de novembre del 2008, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Avui dissabte:
CONCERT DE SANT ROMÀ
Concert coral organitzat per la Coral Unió Lloretenca, a l'església de Sant Romà, a les 9h del vespre.
(entrada gratuïta)

========================
========================
========================

Per dissabte/diumenge:
Fira/Mercat medieval !!!

========================
========================
========================

Per diumenge:

========================
========================
========================

Dilluns:
PLE DE L'AJUNTAMENT
(A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila a les 8h del vespre)
ORDRE DEL DIA

1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (27/11/2008).
2. DESPATX ALCALDIA.
3. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA FUNCIONÀRIA DE L’AJUNTAMENT
4. DONAR COMPTE DE L’ACORD DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ LLORET DE MAR”, D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN EMPLEAT DE L’ORGANISME AUTÒNOM.
5. CREACIÓ DE L’ÒRGAN MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL “CONSELL DE DONES DE LLORET DE MAR”
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DE LA PARCEL·LA 31 DE SANTA CLOTILDE.CB RESIDENCIAL TURÓ DEL MAR.
7. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA PER AMPLIACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AUXILIAR A L’HOTEL SANTA MARTA
8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL RESIDÈNCIA ESPORTIVA (PE2)
9. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE MAR EN ELS ARTICLES 11, 79, 99, 101, 108, 110, 132, 140, 164 I DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA I DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ D6A, E4B, G3A, G3B, G4C, G4D, G5A I G6C I CORRECCIÓ D’ERRORS MATERIALS
10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC, SOBRE REQUERIR A LA SOCIETAT ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA PERQUÈ DONI COMPLIMENT A LA SEVA OBLIGACIÓ DE SERVEI PÚBLIC ALS CIUTADASN DE LLORET DE MAR
11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC, PER PRENDRE MESURES A LA CORPORACIÓ LOCAL DAVANT LA CRISI ECONÒMICA ACTUAL
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.(DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA;PRECS i PREGUNTES.

El punt novè fa referència a molts articles de la Normativa Urbanística del POUM que podeu veure de que van AQUÍ
N'he extret els anunciats per si voleu anar fent boca i saber un xic més del que volen modificar:
Article 11. Característiques estètiques de les edificacions
Article 79. Planta soterrani
Article 99. Cobertes (Annex 3)
Article 101. Reducció de l’edificabilitat en funció del pendent de la parcel·la
Article 108. Sòl lliure d'edificació
Article 110. Tanques
Article 132. Regulació de la dotació mínima d’aparcaments segons els usos
Article 140. Zona de casc antic (clau 2.1). Condicions d'edificació
Article 164. Zona d’habitatges unifamiliars (clau 2.5.). Condicions d’edificació. Disposicions generals
Disposició transitòria segona. Edificis en situació de volum o ús disconforme

Dels plànols d'ordenació a modificar en aquest mateix novè punt, estic en el vell ordinador i per obrir-los m'hi poden tocar les "quinientes", així que no sé de quins es tracta, els podeu consultar AQUÍ ; el que sí sé, doncs m'ho va avançar el regidor Sr. Valls, és que alguns d'ells pertanyen a la Urbanització Cala Canyelles i fan referència a unes modificacions que en el seu dia vam demanar, doncs el POUM havia incorporat, erròniament, retranquetjos privats a vials públics, i també parts del vial públic els havia adjudicat a propietat privada.
========================

Dilluns, performance pels carrers de Lloret a càrrec de l’associació l’Aurora, l’associació Al Noor i la Plataforma per la Pau.
A les 20.00h a la Sala de Plens, proposta d’aprovació del CONSELL DE DONES DE LLORET, en el marc del Plenari municipal.

========================
========================
========================

Pel proper dimarts:
Conferència a càrreg de l'il.lustre Sr. Francesc Homs, Diputat del Parlament de Catalunya amb el títol:
"Economia, finançament i repercusió de l'obra pública en un destí turístic"
(A les 20.30h a la Sala d'Actes de l'Ajuntament; acte organitzat per Convergència Democràtica de Catalunya)

========================

Dimarts, una nova performance pels carrers de Lloret a càrrec de l’associació l’Aurora, l’associació Al Noor i la Plataforma per la Pau.
A les 20.00 h, a la plaça de l’Ajuntament, lectura del manifest contra la violència masclista a càrrec de l’alcalde, Xavier Crespo.

========================
========================
========================


L'article no solament va de desgracies: " La història clàssica dels pobles és farcida d'anècdotes i dites. Algunes de divertides; d'altres, de tristes; d'algunes altres, de tràgiques."
L'autor analitza les diferents problemàtiques que es crearan com és ara amb el transport (anar amb cotxe, a peu, bici o bus), i també amb les deixalles: " Si ja hi havia problemes quan cada veí deixava les bosses o la galledeta al costat de casa, ara que hi ha uns punts concrets de recollida, els problemes es poden agreuja"

No entenc com d'una cosa així en fan notícia si és lo més normal del mon i es fa regularment a totes les administracions,..
M'explico: s'anomena tècnicament "Modificació de Credit" i és aplicar el sobrant en unes partides a d'altres on falten diners...
Aplicat a Platja d'Aro és ben senzill: com que
de solidaritat amb els necessitats en tenen, pel que es veu , més aviat poca, han decidit passar el sobrant a pagar canapès i cava doncs van fer curt en el pressupostat...!!!
Els de EL PUNT encara no s'han tret els llençols del damunt (8.05h)...
Us en deixo aquesta dels mestres jubilats que va a cavall entre ahir i avui...
Esperem que el nivell i qualitat d'aquest any hagi millorat respecte als de l'any passat.
L'any passat m'havia apuntat a dos d'ells, concretament als de Photoshop, (retoc de fotografia), i de Dreamweaver, (creació de pàgines web), i ja no és que el nivell fos molt baix, que ho era, el problema era de qualitat (i fins aquí puc llegir...!!!)


(A El Puntet avui dissabte de 10 a 13 hores.)