escriu-me
My Photo

dissabte, 21 de març de 2009

Dissabte, 21 de març del 2009, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Demà diumenge:
MANIFESTACIÓ CONTRA LA POLITICA AMBIENTAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT
DEFENSEM EL TERRITORI!
Més de 160 col•lectius de ciutadans/es, entitats ecologistes i plataformes de defensa del territori, a iniciativa de la Federació d’Ecologistes de Catalunya (EdC), hem organitzat una campanya de denuncia de la política ambiental del Govern de la Generalitat, per fer front als nombrosos conflictes ambientals, territorials i que afecten també a la salut de les persones arreu del territori català (amb més de 440 conflictes). Convoquem una manifestació pel 22 de març, “Dia internacional de l’aigua”.
SOS Lloret
hi està adherida com a Entitat en Defensa del Territori
http://www.soslloret.org/?p=278

========================
========================
========================"Per acabar, però, la pregunta del milió, quants lloretencs i blanencs encara no coneixen els seus jardins? Sincerament, crec que molts."De vegades tot passejant per Lloret veus algun/a conegut/da assentat/da prenent un cafè amb un/a acompanyant/ta guiri que no coneixes i el primer que et ve al cap és "guaita, ja ha lligat !!!" ;-) ;-) ;-)Dóna unes xifres en litres però no diu per quina unitat, si són per m2, per persona, per poble... de totes maneres si l'unitat de referència es comuna, gastem trenta vegades més que Europa, però tampoc això ens ajuda doncs molts dels europeus no reguen doncs els plou cada dia.
Si ens volguéssem consolar:
"en canvi la xifra es queda petita si es compara amb les grans quantitats d'aigua de reg que es demanen al País Valencià, Múrica i algunes zones d'Andalusia."A casa nostra no va nevar, però de feina d'aquesta n'hi ha tanta o més...


Es tracta d'una entrevista en relació a la manifestació de demà a Barcelona.
Des d'alguns sectors de l'oposició al tripartit s'en freguen les mans, però tampoc els sentireu una sola proposta que millori "lo presente", ans al contrari...
"La plataforma ciutadana assegura que ni l’ajuntament ni el govern català preveuen dur a terme l'estudi de tipus ambiental. Un tràmit que, segons administracions superiors, és "essencial" per donar validesa al pla general d’urbanisme. Sense l'estudi, el POUM és "il·legal"."


Avui, (8,18h), no està accessible, tot i que a través d'un cercador veig que parla també de SOS Lloret:
És el BOP Número: 55/0 d'ahir 20/03/2009
s’han
presentat diverses al·legacions.
Per tant, mitjançant Decret d’Alcaldia n.
244/2009 de data 04/03/2009 s’ha suspès
provisionalment la licitació per contractar el
citat servei, mentre no es resolguin les
al·legacions presentades.


en el sentit d’acceptar les al·legacions
presentades pel Sr. Oscar Camps Gausachs,
en representació de l’empresa PROACTIVA,
SL, relatives a la dotació de
personal i mitjans tècnics.


Incoar expedient per la restauració de
la realitat física alterada i l’ordre jurídic
vulnerat per l’execució d’obres o ús del sòl
consistents en la instal·lació de dos mòduls
prefabricats i d´un mòdul residencial mòbil
(roulotte) a l´interior de la parcel·la, sense
llicència i no legalitzables, en la finca situada
a Urb. SERRA BRAVA, PARCEL·LA J816,
C. ROSELLES, 40-42.


es comprova que per
part de Juan Acero Mariscal s’estan executant
obres o ús del sòl consistents en el tancament
d´una terrassa, en planta pis, d´uns 12 m2., per
l´ampliació de l´habitatge, en la finca situada a
Urb. LLORET RESIDENCIAL, PARC.B-12,
AV. MIL·LENI, 6, sense llicència.


Incoar expedient de
protecció de la legalitat urbanística per
l’execució d’obres consistents en l´ampliació,
en planta baixa, d´un habitatge existent, amb
una superfície ampliada d´uns 20 m2 sense
llicencia a la finca situada Urb. LLORET
BLAU, PARC. 200, C. BAIX CAMP, 3 i
ordenar a Andrés Gil Fernando, com a mesura
provisional, que d’immediat procedeixi a la
suspensió de les obres o ús del sòl.


A la finca situada a C/ La Selva, 10, parc.
205, urb. Lloret Blau es realitzen obres
consistents en construcció d'un mur de
tancament, en l'alineació de carrer, d'uns 15 m.
de llarg per uns 4,5 m. d'alçada, sense llicència
municipal.


Suspensió d’obres o ús del sòl sense
llicència a Urb.SOLTERRA, PARC.39, C.
POPS, 6.


OK. S** ???

Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut laboral de diversos Projectes d’Infraestructures a executar a l’any 2009.