escriu-me
My Photo

dimarts, 22 de gener de 2008

Dimarts, 22 de gener del 2008, les notícies que avui parlen de Lloret
Aquest és el camí...!!!
Ara ja només falta que les mancances que diagnostiquin els tècnics hi hagi voluntat política, ganes i diners per corregir-les.
Que hi ha contaminació lumínica és ben evident, només cal veure el cel de Lloret des de l'altre costat del túnel un dia de núvols baixos, sembla Las Vegas...
Una altra mancança a corregir, que la llei preveu, però que aquí ningú hi posa remei, és la instal.lació de reòstats que disminueixin la intensitat lumínica a partir d'una certa hora, en certs indrets, com és ara a les urbanitzacions.
Molta gent te la creença que l'enllumenat públic és per il.luminar el jardí de casa seva i això és falç, l'enllumenat públic es per donar llum als carrers i prou...
La llei també preveu que les bombetes s'han de netejar un cop l'any...¿algú de vosaltres n'ha vist netejar mai cap?.

Millor el llegiu enter, doncs segons quins retalls hi poso, perquè us en podeu fer una idea, sembla una cosa i segons quins altres pot semblar el contrari...Les coses no passen perquè sí...

58 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR ÀREA DE SERVEIS GENERALS Contractació Anunci de licitació per al concurs d'obres d'execució del projecte de "renovació de paviments i infraestructures als carrers Costa de la Creu, Francesc Campderà i adjacents, fases I i II"

564 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte de notificació d'actes administratius
S’imposen les sancions econòmiques expressades, per l’incompliment de l’art. 52 de l’Ordenança de policia de la via pública per l’ocupació de la façana de la botiga.

567 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR SERVEIS JURÍDICS Unitat de Via Pública Edicte de notificació d'actes administratius
S’imposen les sancions econòmiques expressades, per l’incompliment de l’art. 52 de l’Ordenança de policia de la via pública per l’ocupació de la façana de la botiga.

566 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR SERVEIS JURÍDICS Unitat de Via Pública Edicte de notificació d'actes administratius
S’imposen les sancions econòmiques expressades, per l’incompliment de l’art. 52 de l’Ordenança de policia de la via pública per l’ocupació de la façana de la botiga.

541 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Anunci sobre Reglament d'explotació de les deixalleries adherides al servei de deixalleria comarcal de la Selva. Deixalleries municipals i deixalleria comarcal

543 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre contractació de personal
542 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre contractació de personal
540 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre contractació de personal

580 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Secció Primera Anunci sobre interposició del recurs contenciós administratiu 1140/2007
Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües, SA se ha interpuesto ante la Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recurso contencioso-administrativo contra Ajuntament de Vidreres sobre Resolución contra la ordenanza fiscal 4-2 "Tasa para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local" correspondiente al porcentaje del 1,5 de los ingresos brutos obtenidos en el ámbito de las Urbanizaciones Torrefortuna, Puig Ventós y Aiguaviva Park

579 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Secció Primera Anunci sobre interposició del recurs contenciós administratiu 1145/2007
Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües, SA se ha interpuesto ante la Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recurso contencioso-administrativo contra Ajuntament de Vidreres sobre Resolución contra la ordenanza fiscal 4-2 "Tasa para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local" correspondiente al porcentaje del 1,5 de los ingresos brutos obtenidos en el ámbito de las Urbanizaciones Torrefortuna, Puig Ventós y Aiguaviva Park

Els arxius del BOP un cop "clicats" s'us mostraran en format .pdf (Adobe Reader o Acrobat), per poder-los llegir un cop oberta la pàgina, heu de fer un clic amb el botó dret del retolí i dir-li descarregar, això us donarà un arxiu que heu d'obrir amb algun d'aquests programes del Adobe, si no els teniu, els podeu descarregar gratuïtament