escriu-me
My Photo

dimecres, 21 de novembre de 2007

Dimecres, 21 de novembre del 2007, notícies de Lloret


Ja vaig dir fa uns dies que aquest criteri d'edat no em semblava massa encertat.
Pensar amb la gent gran està be, però crec que una iniciativa com aquesta seria molt més enriquidora si hi hagués una barreiga generacional per tal de compartir coneixements.

Males llengües diuen que van anar a calar a la piscifactoria...
A la gent li agrada comprar camisetes suades i la de Ronaldinyo no ho està...


La contaminació lumínica no crida tant l'atenció com l'acústica o d'altres, però a part de la despesa inútil que representa, retalla el dret de gaudir de les estrelles i en llocs a prop de bosc és molt dolenta per a la fauna doncs aquesta perd completament els horaris.
Molts de dies penjo l'article del Iu Forn i el 90% de les vegades no ho faig pel que diu, sinó per com ho diu...
Són com crios tots plegats; el problema és que els diners no són dels de jugar el Monopoly...
Del BOP d'ahir:
14250 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Anunci de licitació per a la contractació d'un servei públic
El Ple municipal, en sessió ordinària de data 30/10/2007, ha aprovat el plec de clàusules econòmico administratives per a la contractació de la Gestió del Servei Públic (concessió administrativa) del Tanatori Municipal de Lloret de Mar.

Si espereu quelcom del Consell Comarcal feu una ullada a tot aixó:

14231 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre contractació de personal
14232 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre contractació de personal
14048 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència de valoració de finca
14047 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari
14335 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió d'embargament
14056 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió d'embargament
14055 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió d'embargament
14054 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió de constrenyiment
14052 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió de constrenyiment
14053 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió de constrenyiment
14050 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió de constrenyiment
14049 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió de constrenyiment
14051 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió de constrenyiment
13628 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte sobre notificació de diligència d'embargament de béns immobles
13630 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte sobre notificació de diligència d'embargament de béns immobles
13629 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte sobre notificació de diligència d'embargament de béns immobles
13635 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte sobre notificació de diligència de valoració de finca
13631 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte sobre notificació de provisió d'embargament
13634 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte sobre notificació de provisió d'embargament
13632 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte sobre notificació de provisió de constrenyiment
13633 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte sobre notificació de provisions de constrenyiment

Del BOP d'avui:
Del
14551 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre aprovació inicial de la modificació puntual d'un article de les normes urbanístiques
Aprovar inicialment la modificació puntual de l'article 182 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació, referent a possibilitar d'un augment de la densitat d'habitatges de les parcel·les de titularitat municipal situades en el polígon 1 del pla parcial d'ordenació sector Valldolig A-6, que permeti la construcció de 76 habitatges de promoció pública en règim de lloguer, d'iniciativa municipal i redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

14552 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre aprovació inicial del projecte de modificació del Pla general
Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla general al sector Can Borell als efectes de la requalificació de l'illa M3 com a Sistema d'Habitatge Dotacional clau D9, d'iniciativa municipal.

Els arxius del BOP un cop "clicats" s'us mostraran en format .pdf (Adobe Reader o Acrobat), per poder-los llegir un cop oberta la pàgina, heu de fer un clic amb el botó dret del retolí i dir-li descarregar, això us donarà un arxiu que heu d'obrir amb algun d'aquests programes del Adobe, si no els teniu, els podeu descarregar gratuïtament