escriu-me
My Photo

dilluns, 2 de novembre de 2009

Dilluns, 2 de novembre del 2009, les notícies que avui parlen de Lloret i de la resta de la Selva Marítima=====================
=====================
=====================


Dissabte vinent:


=====================
=====================
=====================Diumenge vinent:


=====================

"El cap de setmana que ve, els dies 6 i 7 de novembre"

Se n'haurà de seguir com acaba o millor dit com comença.
L'article no en desvetlla el com, doncs l'inventor té por de que no li prenguin l'idea, però per un neòfit com jo amb uns coneixements bàsics de física se'm fa difícil de creure que sense pedals la cosa funcioni...


L'article només fa referència a l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda; no sé si els empresaris de casa nostre ho veuen també així...

"Si volem que les modernes ciutats sostenibles funcionin, hauríem d'evitar fer urbanisme de cases aïllades i promoure més la ciutat de la bici. Girona té massa Sant Narcís i pocs parcs del Migdia, tenir més carrers per a vianants o, dit d'una altra manera, estendre el Barri Vell de Girona"

Paraules molt ben trobades les que ens ofereix avui el Sr. Ribera.

El Sr. Riera a part d'insistir en el mateix de l'article precedent del sr. Ribera obra una altra perspectiva referent al desanim de la ciutadania: "La famosa desafecció no ve pels casos extraordinaris de corrupció. Ve de la quotidianitat, del dia a dia de la mediocritat que s'ha instal·lat en les institucions. No del que alguns roben. Sí de les coses que fan i de les que són incapaços de fer la majoria. Del lamentable partidisme..."

L'article és un pèl enrevessat però té el seu punt. La cosa va d'allò que tots coneixem de "feta la llei, feta la trampa": "Comprar el gas a l'empresa elèctrica i l'electricitat a la gasista. M'he preguntat a mi mateix si seria possible obtenir descomptes comprant l'aigua a la companyia telefònica i el telèfon a l'empresa d'aigües. O potser seria bo que adquirís la carn al peixater i el peix a la carnisseria"

"una oferta diferenciada que reculli els estocs de pisos i cases de les comarques gironines. «L'escenari actual, amb la consciència general que els preus dels habitatges ja han recollit totes les correccions possibles, necessita d'eines que ajudin"

L'article parla de la Catalunya interior , "Terres de l'Ebre, igual que a la Segarra, Osona, l'Anoia, el Bages, el Ripollès" , però les conclusions del perquè s'han quedat enrere en uns casos o el perquè la crisi es la colpejat més fortament en d'altres és plenament aplicable en àrees de mono cultiu industrial, (turisme), com és la nostra: "No s'ha envoltat el territori d'avantatges competitius que facin irreversible la presència industrial i que actuïn de pol d'atracció d'inversions. Ha mancat voluntat per establir centres de creativitat i qualitat a partir de la recerca i desenvolupament de productes. No hi ha hagut política industrial activa durant massa anys. Això explica els processos de tancament d'empreses poc innovades i poc diversificades, a les quals cau la demanda, i els processos de deslocalització envers altres indrets a la recerca d'avantatges competitius."
De fet la deslocalització turística dels nostres clients és un fet que per ara anem esquivant com podem...


instada por entidad mercantil "ALBA DE
PRIMA HOTELES, SOCIEDAD ANÓNIMA",
domiciliada en 08006 Barcelona, calle
Balmes, núme ro 353, escalera A, 10, 2a; CIF
número A08463168, la para hacer constar un
exceso de cabida de tres mil setecientos
sesenta y nueve metros cuadrados (3.769 m2)
que es la diferencia entre el que consta en el
Registro de la Propiedad y la superficie actual
real de la finca URBANA: EDIFICIO-HOTEL
sito en término de Lloret de Mar, punto
denominado Costa de Carbonell, hoy tiene su
entrada principal por la calle Cambó, números
uno-diez.


Projecte d’Obres de
reforma d’un local sense ús al carrer de Joan
Fuster i Ortells, núm. 12-14 a Lloret de Mar,
d’iniciativa municipal i redactat pels Serveis
Tècnics Municipals


Projecte del Pla Especial de canvi d’ús
de part del soterrani existent a l’avinguda Pau
Casals, núm. 35-37, promogut per la mercantil
MARTRIBUNA 2001, SL i redactat per
l’arquitecte Jaume MONTFORT i ROMAGOSA


A la finca situada a C/ Lleida, 19 Bx es
realitzen obres consistents en obres interiors al
local situat en planta soterrani i se li està
donant l’ús d’habitatge, sense llicència
municipal.
resulta
responsable de la infracció FRANCHISING
NETWORK, SL


A la finca situada a Urb. Masies de Lloret,
parc. 107 es realitzen obres consistents en
abocaments de terres en la finca procedents de
l’exterior, ocupant una zona d’uns 400 m2 i
una alçada d’uns 4 metres per sobre del nivell
natural del terreny, sense llicència municipal.
resulta
responsable de la infracció TEO WERSMA


Imposar a Arturo Correa Carrasco
amb NIF NUM. 45548044V una multa
coercitiva de 600 euros per l’incompliment del
decret de data 01.09.08, d’ordre de restaurar la
realitat física il·legalment alterada
(enderroc) de reformes totals,
interiors i exteriors d´un garatge de planta
baixa d´uns 35 m2. per transformar-lo en
habitatge. Les obres estan a 1´70 mts de
distància de l´alineació del vial a Urb. MONT
LLORET, parc. 552, C. Mar Caspio, 5, sense
llicència d’obres i il·legalitzables.


per
part de LAETITIA MARCELLE BONACHERA
s’estan executant obres o ús del sòl
consistents en S'ESTA REALITZANT LA
CONSTRUCCIO D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR,
I LA PLANTA SOTERRANI
HA ESTAT AMPLIADA UNS 30 M2. MES
QUE LO GRAFIAT EN ELS PLANOLS DEL
PROJECTE APROBAT., en la finca situada a
C ORENETES N.0004,


s´ha instal·lat una caravana i
un mòdul residencial mòbil, d´uns 15 m2. En
la part inferior de la parcel·la (C/ Mar del Japó)
existeix construït un habitatge, sense llicència i
no legalitzables, en la finca situada a Urb.
MONT LLORET, PARC. 3513, C. MAR DE
LA XINA, 14


A la finca situada a C/ Sant Tomàs, 2-6
Esc. B 6é-2a. s’han executat obres consistents
en modificació d’elements estructurals, augmentant
el volum de l’habitatge mitjançant un
annexa de 15m2 a la terrassa comunitària,
resulta
responsable de la infracció JURGEN HEINZ
NINGELGEN


expedient sancionador consistent
els Serveis
de la Policia Local van comprovar que l'esmentat
senyor orinava a la via pública,
Infractor: KHALID RGHIOUI
Data infracció: 14/03/2009
Adreça infracció: C SANT BALDIRI N.0012 N2.0014
Hora infracció: 04:36


“Obert expedient amb motiu de la denúncia/
acta
En
la data abans indicada, els Serveis de la Policia
Local van comprovar que s'estava abocant a la
via pública aigua que provenia d'un aparell
d'aire condicionat de l'esmentat establiment
Nom establiment: BAR PLAZA
Titular: LUCA MOLINARI
Adreça infracció: PL DOCTOR ERNEST
ADLER