escriu-me
My Photo

dimarts, 27 de novembre de 2007

Dimarts, 27 de novembre del 2007, notícies de Lloret

No sé com ho porten aquest tema els veïns de la nova terminal d'aquí Lloret, però a la provisional hi havia una megafonia, amb musica tot el dia, que si n'hagués estat veí l'hagués despenjat ràpid a cops de roc...Aquesta vegada l'amic Jou ha barrejat el seu republicanisme amb un bon got de demagògia...

na vegada després d'una cargolada a Can Llong amb els del llagut, vam acabar anant a pendre quelcom en el bar d'alterne (?) que hi ha a l'entrada de l'aeroport.
Vaig trobar-hi tres coneguts d'Olot i com sempre sol passar en aquests casos, de seguida les excuses per ambdues bandes de que per a tots era la primera vegada que hi entràvem.
Parlant, parlant va resultar que jo sí que era la primera vegada que visitava el local, però ells tres hi anaven cada setmana. El veure que n'eren habituals els vaig preguntar si els preservatius els portaven ells o els proveïen elles i amb la resposta un xic més i em cau el "cubata" a terra: NO!, NO FEM SERVIR CONDONS; AQUÍ NO FA FALTA; SÓN MOLT NETES!!!
Un d'ells ja fa temps que el van enterrar, de SIDA; però a quantes en va enterrar abans ell?
Ja us vaig avisar ahir que si anàveu a France no hi anéssiu amb cotxe, que agaféssiu amb taxi...

En Sarcozy passa de drets i d'agenollats, per ell la pela és la pela.
És català pot ser...?
Més que un problema en l'execució dels projectes, l'article parla de problemes financers de l'empresa que els duia a terme, en aquest cas: EarthLink


"Algo" és "algo" va dir "un calvo"...


14673 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'acte administratiu
Ordenar novament a Armen Knyazyan, que procedeixi en el termini màxim de UN MES, a comptar des de la notificació de la present resolució, a la restitució de la realitat física alterada (enderroc) de construcció d'un mur de contenció de terres, de formigó, d'uns 30 m. de llargada per uns 3 m. d'alçada sobre el nivell natural del terreny a Av. Arbres, núm. 35 (Urb. "Serra Brava", illa D-III, parc. 18), sense llicència d'obres i il·legalitzables.

14674 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Obra Pública Edicte d'informació pública d'un projecte
Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern en sessió de data 26 d'octubre de 2007 el Projecte d'enllumenat públic al camí antic de Tossa Puig Senyorial

Els arxius del BOP un cop "clicats" s'us mostraran en format .pdf (Adobe Reader o Acrobat), per poder-los llegir un cop oberta la pàgina, heu de fer un clic amb el botó dret del retolí i dir-li descarregar, això us donarà un arxiu que heu d'obrir amb algun d'aquests programes del Adobe, si no els teniu, els podeu descarregar gratuïtament