escriu-me
My Photo

dimecres, 1 de juliol de 2009

Dimecres, primer de juliol del 2009, les notícies que avui parlen de Lloret i de la resta de Selva Marítima

"Coloma considera que CiU de Blanes va evidenciar la "poca valentia" d'aquesta formació a Lloret, ja que va permetre el vot lliure als seus regidors. "Això demostra com és de carca convergència a Lloret", afirma."
Tot i que crec també que Lloret va perdre una bona oportunitat en no votar la proposta en el seu moment trobo a faltar, tant en aquella com ara en aquesta de Blanes, una prioritària declaració d'intencions per desterrar l'homofobia, doncs com podeu veure aquí tots els plantejaments són economicistes...
"El president de l'Associació d'Hostaleria de Blanes, Enric Portas, manifesta que ara s'haurà de treballar la marca encara que, de moment, desconeix com fer-ho. També li resulta estrany que Lloret no hagués acceptat declarar-se gay friendly tenint en compte el seu impuls turístic." ho veieu...!!!


"Un canvi de criteri del Tribunal Suprem podria provocar que a Víctor Díaz Silva, àlies El Gordo, el presumpte assassí de la jove italiana Federica Squarise, l'acabés jutjant un jurat popular i no un tribunal de magistrats professionals."

"El Consorci Localret, que agrupa més de 800 entitats locals de Catalunya, ha promogut que els municipis aprovessin les corresponents ordenances fiscals per poder exigir de les operadores de telefonia mòbil la corresponent taxa per l'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic."
En aquest sentit el sr. Amaya, regidor del PSC de Lloret, ha presentat en diferents plens mocions/preguntes en el sentit de que l'Ajuntament de Lloret, tal com va fer ja el de Badalona i que "el Tribunal Suprem va sentenciar el 19 de febrer d'aquest any a favor", presentés demanda contra les companyies per "l'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic" per tal de que si se'n regula aquest ús arribar a demanar-ne els imports amb efectes retroactius, però l'equip de Govern sempre els hi ha desestimat la petició.

"Gir0na té prou valors turístics i comercials per donar-se a conèixer a l'exterior però ha de fer-ho de manera clara i amb una marca que sigui atractiva per als potencials turistes, que són els que han d'aportar amb les seves visites riquesa i generar despesa a les comarques gironines."

"La informació de l'apagada també va arribar de manera sobtada a Vidreres, on l'alcaldessa, Ruth Rosique, ahir, va dir que només van tenir temps de penjar un ban a les cartelleres municipals i de repartir fulls informatius per les botigues."


L'altra dia hi havia la notícia de que Blanes contractaria una pòlissa de responsabilitat civil per les entitats i associacions blanenques, es podria aprofitar aquesta iniciativa del Dipsalut per incloure dins la llista d'equipaments locals tots els serrells que depenen de les entitats de conservació de les urbanitzacions doncs al cap i la fi són ens que en la majoria dels casos l'Ajuntament ja hauria d'haver fet seus, (la llei en preveu una durada màxima de 5 anys i moltes en portem dècades)...
Que passarà el dia que un mur públic d'una urbanització no recepcionada, en aparent bon estat segons criteri de la Junta de l'Entitat de Conservació caigui sobre d'algú i un jutge en dictamini que la conservació no n'era la correcte...???
Si la resposta és que algun membre d'aquesta Junta ho haurà de pagar penal-ment, senyors de l'Ajuntament aquí tenen les claus de Canyelles i passin quan vulguin...Els homes quan davant la tele i esterniats en el sofà fem algun soroll gutural no és pas que ronquem, tal com afirmen les respectives... estem senzillament pensant amb veu alta!!!

"Un comiat únic per a un mestre singular."
Anant a Girona, si en el tram en obres intenteu respectar les senyals de 60 formareu una cua de cotxes pitant darrera vostre que si us va la marxa de fer sulfurar el personal, l'orgasme el teniu garantit; i a la que arribeu a una de 40, (crec que en el encreuament de Caldes ?) llavors sí que ja cal que tingueu blindatge en el cotxe doncs us diran de tot...

Ara no caic en què és el que hi havia previst per les nostres contrades però si diuen que la retallada pressupostària no ha d'afectar llavors tranquils...

On m'he d'apuntar per no rebre el soroll de les avionetes publicitàries que em bombardegen les meves estades a la platja sense haver-ho demanat. La veritat és que el nostre Ajuntament tenia la potestat de dir-hi quelcom però veien els resultats deu haver optat pel lliberal "laisser fer, laisser passer" ...

Es veu que el sr. Robinson no va preveure lo de per terra, mar i aire... i en va deixar fora les avionetes
Acaba així: "Valgui doncs el nostre més preuat i sincer reconeixement a tots i totes les persones voluntàries de les associacions, que fan possible totes aquestes activitats.
Endavant i bones festes majors a tothom.""En el ple de dilluns a la nit, l’equip de govern (CiU, PDB i PP) i d’ERC van desestimar les al.legacions presentades i van aprovar definitivament el pressupost."

"A última hora, a més, l'Estat ha inclòs també en aquesta primera fase de l'apagada Vidreres"per infracció a normes regulades a l'Ordenança Municipal de Control i Tinença d'animals
Expedient Titular Import
1819/2009 Olisevschi Costica 60,10 €
1820/2009 Olisevschi Costica 60,10 €


per infracció a normes regulades a l'Ordenança Municipal de Control i Tinença d'animals
Antonio Pérez de la Poza
Import: 300,51 €contracte temporal per obra o servei determinat (Escola Taller la Selva V, tercera fase),
Jardineria (Lloret) 40h
Roger Español Poblet Monitora d’ecologia urbana (Tossa) 40h
Marco Ramirez Warmuth Monitor de jardineria (Lloret) 20h
Óscar Martín Falcó Segura Monitor de medi ambient (Lloret de Mar)


Atesa la conveniència de facilitar les relacions entre els ens locals i la Diputació, l’adequació i harmonització dels requisits, i l’accessibilitat pràctica,
per assolir una actuació administrativa eficient, eficaç i coordinada
Primer. APROVAR i instituir el model normalitzat de “Memòria descriptiva de justificació del Fons de Cooperació Cultural Local, Any 2009”, que
s’adjunta com Annex I.
Segon. APROVAR i instituir el model normalitzat de “Certificació d’Intervenció de justificació del Fons de Cooperació Cultural Local, Any 2009”,
que s’adjunta com Annex II.