escriu-me
My Photo

dimecres, 9 d’abril de 2008

Dimecres, 9 d'abril del 2008, les notícies que avui parlen de Lloret

Avui versió reduïda doncs he d'ésser a les vuit i quart a Girona... El vespre m'ho miro i si hi ha quelcom de remarcable demà ho trobareu...


Avui versió reduïda doncs he d'ésser a les vuit i quart a Girona...


Ahir us avançava la visita que el col.lectiu "Temps de re-voltes" ens farà aquest dijous i divendres sota el lema "Posem en marxa el decreixement" com a alternativa al remolí del consumisme i com a camí vàlid de lluita contra el canvi climàtic.

Per dijous a les 20h (El Puntet de l'av. Vidreres):

**Xerrada sobre crisis energètica i sistema financer (Passi del documental "Money as debt")

Pel divendres de 18.30h a 21.30h (El Puntet de l'av. Vidreres):

**Tallers: el decreixement a nivell municipal i Economia contra-hegemònica (tot seguit sopar POPULAR amenitzat per Sa Caleta Sound Sistema.- S'agraeix confirmeu l'assistència per organitzar-ho.- telfs. 646287527 i 619968721)

Crec que tot plegat pot estar molt interessant, sobretot amb la que cau...

Encara ahir us posava la notícia d'El País: "Un experto de la NASA cree inútil la lucha por el clima. Ni las metas más exigentes para luchar contra el cambio climático, las establecidas por la Unión Europea, son suficientes."

I la setmana passada del Diari de Girona aquesta altra: I Ara, decreixement ( per SANTIAGO VILANOVA.- President de l'associació Una Sola Terra)
"El desenvolupament sostenible s'ha utilitzat com a reclam publicitari per intentar fer creure a la població que es pot continuar incrementant el PIB i augmentant el consum energètic tot disminuint l'impacte sobre l'entorn"
També per aquest divendres Cine-Club Adler !!!
"EL JEFE DE TODO ESTO”, una pel·lícula de Lars von Trier. Direktøren for det hele (Dinamarca, 2006) 99 min, projecció en V.O.S.E.D

Dia i hora: Divendres, 11 d’abril, 21:30h
Lloc: Sala Palas Atenea, Carrer de Constantí Ribalaigua, 7.
4.5 € (no socis))Un empresari danès es vol vendre el negoci. L'únic problema és que quan va fundar l'empresa, es va inventar un president fictici darrere del qual podia protegir-se cada vegada que era necessari prendre decisions incòmodes. Quan arriba d’Islàndia el comprador potencial i insisteix a parlar directament amb el president, no li queda més remei que contractar a un actor en atur que es faci passar per ell.
Va ser més un repte que un oferiment...Aquests dies estic veient a les peixateries de Lloret sonso molt petit, les peixateres em diuen que es correcte, però per si de cas es millor que els Mossos s'ho mirin, però ja no a les peixateries solament, sinó a la llotja de Blanes que crec que no hi van gaire...


Però no havíem quedat que els espectacles amb animals estaven prohibits llevats dels toros...???
4330 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte d'aprovació de la constitució d'una junta de compensació provisional
Es fa públic que la Junta de Govern Local en
sessió de data 14 de març de 2008 va aprovà la
constitució de la Junta de Compensació
Provisional del sector PPU9 “Costa Marcona”.

4329 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'un decret
Segons informe de l’inspector municipal de
data 4 de juny de 2007 es comprova que per
part de Borka Stojanovic s’han executat obres
o ús del sòl consistents en la instal·lació d´una
antena parabòlica de recepció a la façana de
l´edifici a la finca situada a C/ Ciutat de la Paz,
15, Esc. E, 2º 1ª, sense llicència.

4328 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'un decret
Segons informe de l’inspector municipal de
data 18 de maig de 2007 es comprova que per
part de Serguei Chlyguine s’han executat obres
o ús del sòl consistents en la instal·lació d’una
antena parabòlica de recepció a la façana de
l’edifici a la finca situada a C/ Antilles, 21,
sense llicència.

4331 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Serveis Jurídics Anunci sobre informació pública d'un estudi de viabilitat i avantprojecte
El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada
el dia 17 de març de 2008, va aprovar l’estudi
de viabilitat i l’avanç projecte corresponents a
la concessió d’obra pública del CENTRE DE
TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS
DE LLORET DE MAR.

4495 - AJUNTAMENT DE BLANES Anunci sobre la convocatòria 01/08
El dia 31 de març de 2008 va finalitzar el
termini de presentació d'instàncies del concurs
oposició per a la provisió de cinc places
d'agents interins de la Policia Local, codi
convocatòria 01/08 vacants en la plantilla de
personal funcionari d'aquest Ajuntament, per
un període de cinc mesos, temporada 2008.
Hi ha la lista d'admesos
Per tu Agustí... Visca el Barça...!!!