escriu-me
My Photo

divendres, 3 d’abril de 2009

Divendres, 3 d'abril del 2009, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Avui divendres Ple de l'Ajuntament
Ordre del dia
1.APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (09/03/2009).

2.DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 292/2009, DE 16 DE MARÇ DE DELEGACIÓ EN EL TINENT D’ALCALDE SR. ROMÀ CODINA I MASERAS LES FUNCIONS PRÒPIES DE L’ALCALDIA AMB CARÀCTER ACCIDENTAL.

3.DESPATX ALCALDIA.

4.APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE MAR EN ELS ARTICLES 11, 79, 99, 101, 108, 110, 132, 140, 164, 184 I DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA I DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ D6A, E4B, G3A, G3B, G4C, G4D, G5A I G6C.

5.APROVACIÓ DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA DE QUALITAT ARQUITECTÒNICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LLORET DE MAR.

6.APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE LLORET DE MAR.

7.AUTORITZACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU TEATRE DE LLORET DE MAR PER PART DE TIFERCA S.A. A PROINOSA S.A., I APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL DE LIQUIDACIÓ D’OBRA PRESENTADA PER TIFERCA,S.A

8.PROPOSTA D’APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS i OBRES EXPEDIENT OBRES 30012008000105

9.APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS PERMESOS EN SÒL PRIVAT LLIURE D’EDIFICACIÓ (“RETRANQUEIG” PRIVAT).

10.MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP INDEPENDENT LLORET (GRILL) PER MODIFICAR DIFERENTS ARTICLES DE LES ORDENANCES DE LA VIA PÚBLICA.

PROPOSTES D'URGÈNCIA.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
PRECS.
PREGUNTES.

========================
========================
========================
També avui divendres:


Si efectivament la sentència va en aquest sentit que la notícia explica que seria el de deixar l'espai de Santa Cristina sense la protecció que el PEIN podria oferir, crec que avui no és un bon dia per Lloret...L
"L'equip de govern ho ha incorporat en un punt en l'ordre del dia del ple municipal que se celebrarà aquesta nit "
Els del Diari de Girona com que aquests dies CiU té un vot de menys per l'absència del Sr. Crespo fan volar coloms: "en la votació d'aquesta nit, es podria donar un empat tècnic si el PP, PSC, GRILL, ERC i ICV considressin votar contràriament aquest punt", doncs ben és sabut que el PP no està per fer-li un lleig a l'equip de govern sigui el que sigui el que es posi sobre la taula..."de Sant Feliu de Guíxols s'agafarà la carretera de Tossà de Mar per des d'allà anar cap a Lloret "
Ja m'agrada que entrin per Canyelles doncs, com de vegades passa, aquestes coses fan que s'arreglin les entrades dels pobles i la veritat és que a l'entrada de Canyelles li fa falta una raspallada...
"No pot ser que el govern sempre digui que va tot bé i que l'oposició sempre digui que tot és un desastre, perquè no se'ls creu ningú" i sinó fan servir, uns i altres, el ventilador amb aquella frase que tot ho justifica: "i tu més !!! "

"Mentre anem llegint manuals i intentant que els trastos funcionin entre tants cables, bateries i endolls, la vida es va escolant sense remissió i sense sentit." Si el sr. Serrano no troba sentit a la seva vida llegint llibres d'instruccions ho té ben fàcil que torni l'aparell a la botiga i li tornaran els diners...(a Losada no, ...allà li donaran un val )


L'article analitza les diferents postures dels grups municipals al respecte d'aquest punt de l'ordre del dia del Ple d'avui i d'altres.

l'agenda:
LLORET DE MAR
Concert: A la nit. Zoom. Tonicoelectronico.org, amb els residents Sisme & Marcel.
Blanes
20.00 a 22.00. Castell de Sant Joan. 2a Plantada de telescopis. Any Internacional de l'Astronomia.
Exposicions:
Dalí de Cadaqués per Robert Descharnes. Fundació Àngel Planells. Fins al 13 d'abril.
Espais, pintures d'Amparo Rodríguez. Centre cívic Can Borell. Fins al 7 d'abril.
Oriol García i el còmic català. Vint anys de còmics en català, pintura. Biblioteca comarcal. Fins al 14 d'abril.
Moscardo's, pintura. Galeria d'art L'ARcada. Fins al 30 d'abril.
Vidreres
18.00. Biblioteca Joan Rigau i Sala. Sessió de contes Contes de l'Osset Elies, a càrrec de la companyia L'Espina de la Sardina. Per commemorar el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil.
20.00. Teatre Casino. Concert d'orquestres organitzat per l'Escola municipal de Vidreres, amb el títol Va de Sons i Pau Casals.


En aquest article l'autor i afegeix la frase del dia:" ”Existeixen dues maneres de ser feliç en aquesta vida, un és fer-se l’idiota i l’altra ser-ho.” Sigmund Freud."

A tots ens agrada disposar de la veritat, però al sr. Mariné li encanta... de vegades fins sembla que provi de convèncer al qui en el mirall veu...
"Un problema que passa ara i passava abans és la sobreocupació dels habitatges. També es dóna, en l’actualitat i als anys '60, el fenomen de l’agrupació cultural. A Lloret, això passa amb les persones de nacionalitat índia i paquistanesa, entre d’altres."Escoltar Francesc Oliva, regidor de Promoció Econòmica

Ja alguna vegada he comentat que una de les guies de viatges, (la guia), més important del món és la Lonnely Planet i Lloret pràcticament ni hi surt, per no dir que ni ens nombra; però per contra la "Espartacus" la guia que qualsevulla gai porta per viatjar, a Lloret li dedica tres pàgines...per a la provisió d’una
plaça de Tècnic Mitjà de Medi Ambient,
vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest
Ajuntament.
ADMESOS:
AULET CORNEY, ANNA
BARÓ CASTELLS, SÍLVIA
CARMONA RODRÍGUEZ, JUDITH
CARRIÓN RODRÍGUEZ, EVA
CASSÀ GÓMEZ, SUSANNA
FERNÁNDEZ CONILLERA, DANIEL
GONZÁLEZ CURRÁS, ANNA
LACOMA PÉREZ, DAVID
EXCLOSOS:
REINOSO, BEATRIZ MABEL (per no acreditar
la titulació requerida).


APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE
CONTRACTACIÓ I DESPESES DIVERSES
RELATIVES A LES ACTUACIONS REALITZADES
PER L'AJUNTAMENT DE LLORET
DE MAR, EN EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA,
PER L'ESFONDRAMENT DE
L'HABITATGE UBICAT AL C/. SANT ELM
Nº 9 I C/. SANT BARTOMEU Nº 12.
(...)emetre la liquidació total de la despesa a
l’empresa obligada al pagament, GRUPO
BUILDING SOCIETY BUSINESS, SL.


instada por DON JOAQUIN MASSAGU
DALMA y DOÑA ANTONIA MALLEU
ALVAREZ
un exceso de cabida
de veintitrés mil quinientos noventa y cinco
metros cuadrados (23.595 m2)
en la parte denominada PAPALUS, sita
en término municipa1 de Lloret de Mar,
LINDA: Norte, Joaquín Jalpi; Sur, José
Bernadset, Este, Felipe Vivo y parte con
torrente; y Oeste, Francisco Albertí. (Según
catastro: parcela número 11, polígono 8 -
Papa1us).

Vint i tres mil metres no es troben pas cada dia. És quasi com descobrir Amèrica...
contra el deutor
JOAN DEULOFEU BORRELL, per dèbits a
l’Ajuntament de Vidreres