escriu-me
My Photo

dimarts, 10 de desembre de 2013

Dimarts, 10 de desembre del 2013, a Lloret i a la resta de Selva Marítima


ahir PLE

A les 6h en punt quasi tots a taula; n'Enric (PP) va arribar un parell de minuts tard quan ja s'havia donat la conformitat a l'acta del Ple anterior.
De public es va començar amb una discreta mitja entrada per passar a 3/4 un cop arrancada la sessió, unes 30 persones en el seu zenit.
A la fila zero les incondicionals de sempre, na Quimeta i na Núria compartint filera amb uns senyors que entraven i sortien i que per les preguntes del final del Ple devien ser de l'Associació de Veïns del Molí. També s'hi van deixar veure un bon grup de partidaris del PSC, (la plana major local?), també d'Iniciativa… En general s'hi comença a veure gent, 5-6 persones,  que repeteix amb una certa assiduïtat… el numero no mata, però ara de cara a l'hivern pot ser bo perquè la sala no sembl desen-gelada…
Com no, la tele, la ràdio i un parell de periodistes, més un simpatitzant/militant d'ICV que amb un petit trípode i una càmera de vídeo d'aquelles de fa uns anys enregistrava la sessió. De vegades na Núria també l'enregistra amb el seu mòbil i a fe que ha de tenir uns bons braços doncs tenir-los enlairats com ella els té no ha de ser gens fàcil.
Ahir no hi vaig pas veure el cap de la policia local com en d'altres plens; espero que no estigui malalt...

Com sempre la bidell ens va fornir amb fulles amb l'ordre del dia imprès; ahir, a més a més, el regidor Fuertes (Millor) va donar-nos a uns quants un totxo  de més de 50 fulles, amb el pressupost que es portava al PLE, (despeses previstes, ingressos previstos, tant de l'Ajuntament, com de la Ràdio i també de Lloret Futur); també una fulla amb els acords a que havien arribat  l'equip de Govern amb PSC i ICV per tal que aquests donessin el SI als pressupostos; i una altra fulla amb el llistat de "diners que es perden a Lloret" amb paraules del MILLOR. Us en adjunto aquests dos documents.

 

Document dels pactes Govern amb PSC i ICV

pèrdues estimades pel MILLOR
El pressupost sencer segons va dir l'alcalde Codina es podrà trobar a la web municipal no sé si ja o després que s'hagi donat l'acte del Ple per aprovada.
És d'agrair aquest detall del grup del MILLOR de facilitar tota aquesta documentació per be que m'hauria agradat més si hagués aprofitat les fulles per davant i per darrera i no només per una sola cara i a poder ser amb paper reciclat no blanquejat i lliure de clor… En el torn de preguntes, un dels assistents, impecable-ment vestit amb "trajo" de firma italiana i que s'està convertint en un dels assidus, precisament va preguntar el perquè aquest detall de facilitar la paperassa abans del Ple o in situ o a través del web municipal no el tenia el propi Ajuntament, jo ja ho havia preguntat també anys ha, i la resposta de l'alcalde va ser que no poden facilitar una documentació que només és una proposta… Ho trobo una excusa de mal pagador doncs si aquest és el problema que es posi ben gran a l'encapçalament del paper que només és una proposta sense valor legal i llestos… És voler o no voler com deia aquell…

 Els dos primers punts de l'ordre del dia es van ventilar amb rapidesa; en el primer  tots els grups van donar l'amen al redactat de l'acte del Ple anterior; i en el segon, les facècies de l'alcalde des del darrer Ple també va anar ràpid doncs aquesta vegada no se'ns van llegir masses sortides, no sé si pel fred o perquè en Romà estava massa ocupat amb quadrar els pressupostos.

El 3er punt feia referència a una al·legació presentada pels veïns del casc Antic al reglament del registre d'entitats; se'ls en hi van desestimar 4 o 5 i estimar una, la que exonera de presentar l'acte fundacional de l'entitat; en canvi també demanaven no haver de presentar el pressupost anual i se'ls hi va denegar. D'aquesta al·legació concreta del pressupost tant l'equip de Govern, n'Ester Olivé, com Bernat (PSC) i Rodríguez (ICV), van coincidir en l'idea que la presentació del pressupost de cada entitat és un acte de transparència al que no s'ha de renunciar i les entitats han de fer un esforç en aquest sentit, mentre que Fuertes (Millor) demanava que si l'entitat no demana subvenció se l'exoneri de presentar aquest document i en aquest sentit hi va presentar una esmena. Al final l'esmena es va rebutjar amb el vot de tots els grups llevat del propi Millor que sí la recolzava i del no adscrit que s'hi va abstenir…
La votació final va ser un SÍ de tots els grups, o sigui que es va aprovar el que ja s'havia aprovat a l'anterior Ple llevat de la petita al·legació acceptada.

El plat for venia en el 4t punt, el dels pressupostos.
Ja va començar amb una certa polèmica doncs tota l'oposició donava per fet que com és quasi la discussió més important de l'any els torns de paraula no serien els de sempre sinó els dels dies de festa, o sigui, 10 minuts la primera intervenció i 5 per la del segon torn de paraula, però ja d'entrada l'alcalde Codina ho va qüestionar doncs aquesta regla de més temps per a temes importants va ser fruit d'una moció aprovada en Ple i en ella es fixava que l'aplicació s'havia de decidir a la Junta de Portaveus prèvia al Ple i es veu que als regidors aquest detall se'ls hi va escapar. La bona voluntat per part de l'alcalde hi era o se li suposava, però tampoc les devia tenir totes quan una cosa que tothom donava per feta i que reglaments a part ell té la potestat de concedir, no tenia ni que ser qüestió. Al final va demanar l'opinió dels grups i es va concedir però si no ho tinc mal entès a mitges doncs el primer torn si va ser de 10 minuts però del segon només se'n va concedir 2 minuts i jo creia que en les ocasions especials i els pressupostos ho són el segon torn previst hauria hagut de ser de 5 minuts
D'el que s'hi va poder veure i escoltar d'aquest punt en trobareu bon resum en el Diari de Girona i quasi que millor en EL PUNT…
El presentava el regidor dels números, n'Arseni, i com sempre que hi han tants de números un no se'n assabenta de res, que si el capítol 1 augmenta tant, el 2 quan però com que hi ha allò d'allí d'allà representa que no…i així capítol a capítol tant de despeses com d'ingressos; l'únic que em va quedar clar és que el pressupost creix respecte a l'any passat un 5% i no és pas perquè sant Romà, sant Elm o santa Cristina hagin fet un miracle sinó que hi han les partides de les subvencions per la caserna de la policia local, (594.918,89€) i la construcció de la planta de triatge (2,822,679,.€) que fan que de 59 milions d'aquest any es passi als 62 de 'any vinent.
Us en adjunto la fulla d'inversions i programa de finançament que es proposava abans dels acords amb PSC i ICV…
 
La discussió del punt, llevat de la curiositat que en el primer torn el no adscrit sr. Cortés va deixar passar el torn doncs no hi tenia res a dir, malaguanyada cadira…, tots els grups van intentar escombrar cap a casa…
El segon a intervenir va ser el regidor Orobitg(ERC) que va ressaltar que eren els pressupostos més socials dels darrers anys i en va donar les gràcies a les aportacions fetes per PSC i ICV
El regidor d'ICV Rodríguez va explicar quines havien estat les seves prioritats a l'hora de negociar i les va detallar: joventut, educació, benestar, barris, cursos de formació per be que no orientats a la nostra principal industria sinó diversificats i d'oficis tradicionals, també va proposar un parc temàtic per al bosc de can Buc a proposta dels veïns. Va explicar com s'havien reunit amb associacions de veïns, culturals, etc per elaborar les seves propostes i canalitzar les seves inquietuds…
N'Enric (PP) també s'ho havia currat i ens va obsequiar amb la lectura de quasi be totes les partides del pressupost, doncs ens va fer un llistat de partides exagerades, sobreres, injustificades, tant de despeses com d'ingressos. Va tornar a insistir en el malbaratament que suposa el lloguer que es paga per les oficines d'Urbanisme proposant una vegada més traslladar-los als locals que l'Ajuntament té a la plaça de braus.
En Bernat (PSC), que com sovint passa tenia entre el públic la seva mare que no parava de donar cops de cap d'aprovació a cada paraula del seu fill, també va explicar el perquè del suport als pressupostos i va analitzar partida per partida del que s'havia aconseguit, recalcant que no només eren les partides negociades sinó que també cal afegir-hi les partides consolidades de les negociacions de l'any passat. Va proposar que per minimitzar les despeses de la nova caserna s'insisteixi en que sigui compartida amb els mossos i que es renuncií al centre de triatge en favor de la Generalitat...
En el torn del regidor Fuertes Millor), la cosa va donar un tomb doncs aií com els altres grups o defensaven lo aconseguit (PSC i ICV) o denunciaven el que l'equip de Govern presentava, (PP), el regidor Fuertes va carregar durament contra el PSC i també contra ICV per l'acord a que havien arribat. Queda la cosa resumida en aquest parell de frases: "portava 12 folis preparats però me'n oblido, mai no havia sentit tantes ximpleries com les que he sentit avui aquí” referint-se al regidor Bernat (PSC). A part de també detallar les partides que al seu entendre no estan ben pressupostades doncs tindran pèrdues tal com explicava en el foli que va repartir, va fer especial èmfasi en senyalar que tant PSC com ICV es pensaven que amb els 235.000€ aconseguits per cadascú es pensaven que havien arreglat el poble. "Mai 235.000€ havien donat per tant", va dir. Especialment dur va estar amb el regidor Rodríguez (ICV) a qui va atacar de manera personal i un xic desproporcionada per no dir de mal gust i va ser en resposta a unes paraules del regidor d'ICV en que titllava les propostes del Millor com de dretes pròpies d'un partir neo-liberal i a les que hi va barrejar, al meu entendre indegudament, la condició d'empresari del regidor Fuertes i si té un o altra model de cotxe que tampoc calia…
Aquest dirigir-se a l'oposició per part del Millor va comportar que el segon torn de paraula tots els grups el dediquessin a criticar i respondre les paraules d'aquest, llevat del PP que si va felicitar-se que en el cas del pressupost de Lloret Futur el regidor responsable Orobitg (ERC) sí s'hi havia posat en contacte i havien arribat a un acord
El punt i final el va posar l'alcalde Codina dient que eren uns pressupostos que mantenen una línia similar a la del 2013, que es caracteritza per una racionalització de la despesa, l'optimització dels recursos i un caràcter marcadament social
Tant ICV com PSC van insistir que no eren els seus pressupostos però que menos da una piedra; tant PP com Millor es van queixar de la nul·la voluntat del Govern en negociar res amb ells, a lo que n'Arseni (CiU) va contestar que tant hi ha d'aquí allà com d'allà a aquí en referència a que ells tampoc els hi havien fet arribar les seves propostes…
Resumint PP i MILLOR oposició pura i dura; ICV i PSC de lo perdido saca lo que puedas…
L'acord Govern, PSC, ICV venia en forma d'esmena als pressupostos presentats, així que es va haver de votar: abstenció de no adscrit i PP, NO del MILLOR i SI CiU, PSC, ICV i ERC
La votació dls pressupostos: NO de no adscrit, PP i MILLOR i SI CiU, PSC, ICV i ERC
Insisteixo en que l'article d'EL PUNT ho explica molt be…

El 5'e punt era la primera modificació de crèdit que es portava a votació aquest any, la que figurava a l'ordre del dia del Ple del mes passat es va retirar abans de votació doncs ja es va veure que no sortiria. Tot un record positiu a anotar a la culata del regidor Arseni Frigola (CiU), doncs que jo recordi mai s'havia arribat a aquestes alçades de l'any amb només una modificació de crèdit. Van ser diversos els regidors que el van felicitar per aquest fet per be que segons van dir no sabien si era que ell era molt bo o que els que l'havien precedit en el càrrec eren pèssims…
La modificació en números absoluts era important, un 2,5% del pressuposi inicial,  però si hi trèiem les partides de subvencions rebudes i no "previstes" i ens quedàvem només amb la xifra a cobrir de despesa corrent, 528.000%, resulta que ni arriba a l'1% així que felicitats Seni per haver sabut fer tant be la punta l llapis…
No va rebre excessives crítiques tot i ser una modificació de crèdit que sempre s'hi presta…
El regidor Orobitg (ERC) va fer un acte de constricció doncs la majoria de la despesa a cobrir són factures de llum i ja se sap que aquest és un capítol que l'equip de Govern té desmadrat.
ICV també fa insistir en això i va ser el primer en felicitat n'Arseni.
Pel PP, 135.000€ per a despeses de la casa de cultura sent com és una construcció nova, la cosa té tela…
El PSC, (Bernat), juntament amb el Millor va ser qui va donar més joc en aquest punt. Va insistir en que ara hi donarien suport però no ho havien fet en el darrer ple doncs ara s'havien corregit les partides, a instància seva, doncs les presentades en el darrer Ple eren irreals.
Pel Millor el que es portava a aprovació era una vegada més despeses ja fetes sense que ningú les hagués aprovat prèviament; també que es  porten a modificació conceptes difícils de votar-hi en contra doncs són rebuts de llum o calefacció que no pots negar-te a pagar doncs sinó et tallen el subministrament i que es fa així expressament doncs altres partides que sí serien rebutjades es cobreixen amb els diners d'aquestes i per lo tant ja no arriben al Ple. Va presentar-hi una esmena a la totalitat que va ser rebutjada amb les abstencions del no adscrit, ICV i PP, el SI del MILLOR i el NO de ERC, PSC i CiU.
També es va votar una esmena que presentava la pròpia CiU, crec que s'havien deixat una "p" geminada en el redactat i aquí la votació va ser curiosament exacta  que l'anterior però a l'inrevés els NO SÍ i els SÍ no i les abstencions igual…
Al final es va aprovar amb les abstencions del no adscrit i ICV, el NO del PP i MILLOR i el SÍ de ERC, PSC i CiU  

El darrer punt era la moció d'ICV demanant mancomunar el transport públic de Lloret i Blanes.
En realitat la proposta no era pas el mancomunar sinó d'estudiar si era possible que és ben diferent i d'aquí la unanimitat en la votació llevat del MILLOR que s'hi va abstenir. Dic això doncs em va semblar que per part de l'equip de Govern, n'Ignasi regidor de transports tot i que defensava el SÍ del seu grup, em va semblar que ho feia amb la boca petita, potser només va ser una apreciació meva, ell està al fons de la taula i jo estava assentat a la darrera renglera de cadires…
A l'exposició el regidor Rodríguez (ICV) va llegir: "les concessions tant de Lloret, com de Blanes, finalitzen la seva vigència dintre del període dels dos propers anys. Aquesta situació obre la possibilitat de poder estudiar una possible mancomunació del transport públic urbà dels dos municipis.
Una mancomunació dels dos municipis suposaria múltiples avantatges, ja sigui des del punt de vista econòmic (la possibilitat de compartir les despeses i ampliar la demanda), com pels usuaris (integració tarifària, transbord entre línies, possibilitat de millorar les freqüències i línies o el servei d’informació). "; com dic, tots els grups hi van veure els mateixos avantatges, però el MILLOR, conegut és el seu enfrontament amb transports Pujol, es preguntava quina diferència hi hauria un cop mancomunats si ara ja Pujol fa el transport de Blanes, el de Lloret i també l'interurbà entre les dues poblacions… Aquest trobar-hi pegues va tenir la rèplica del regidor d'ICV que adreçant-se al regidor Fuertes, però aquesta vegada com a empresari del sector del transport que és, si el que temia perdre eren els 15 cèntims per viatger que ara percep per ser soci que és de la terminal; a aquesta insinuació personal del regidor d'ICV el regidor Fuertes va contestar-li també de manera personal i de veritat que són moments ben desagradables...

Resumint, ahir com aquell que no vol la cosa ens vam gastar la bonica xifra de 62 milions d'euros… Diuen que en Mittal també se'ls va gastar en el casament de la seva neboda de l'altre dia a Barcelona, la diferència és que mentre allà va córrer el cava i els pastissos, aquí semblava un enterro...
Va semblar que la cosa 'animaria quan en Romà va desitjar BONES FESTES, però res de res…


Jo m'he quedat descansat, espero que vosaltres també, així que no penso fer res més fins el proper dilluns, no per res, però m'acaba d'entrar un paleta per la porta i ja se sap que aquest els d'aquest gremi saps quan entren però no quan surten… Em diu que només ve a prendre cafè, però no me'n fio, així que BON CAP DE SETMANA I FINS DILLUNS !!!==================
=================
==================


avui dimarts… 
 


La Plataforma per la Pau Lloret i l'Associació l'Aurora us convida a celebrar el Dia Internacional dels Drets Humans amb la presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2014, a càrrec de Jordi Planas, coordinador de la campanya a Catalunya. L'acte tindrà lloc el dimarts dia 10 de desembre a les 8 del vespre a la sala polivalent de la Biblioteca de Lloret de Mar.
                                                                                                                                                   

  Us hi esperem!

Avui hi he trobat:

Lloret aprova un pressupost de 62 milions amb els vots de CiU, ERC, PSC i ICV-EUiA
La xifra suposa un increment del 5,17% respecte a l'any anterior per la taxa turística i el centre de tractament de residus
http://www.diaridegirona.cat/selva/2013/12/10/lloret-aprova-pressupost-62-milions/647290.htmlEMPRENEDOR EMPRENYAT ( per CARLOS ARBÓ)
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2013/12/10/emprenedor-emprenyat/647219.html
El sr. Arbó explica les facècies burocràtiques que has de superar si vols crear "crear online una empresa" i arriba a la conclusió: "que el procediment telemàtic de creació d'empreses no és ràpid sinó lent i que les noves tecnologies són una assignatura pendent."El rebut de la llum pujarà com a mínim un 2% el mes de gener
http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/12/10/rebut-llum-pujara-minim-2/647221.html


Girona ciutat
L´alberg on dormia l´assassí d´Alcàsser no li estén la reserva per seguir pernoctant-hi
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2013/12/10/lalberg-dormia-lassassi-dalcasser-no/647198.html


EDITORIAL
El ´problema´ Miguel Ricart també arriba a Girona
Ens trobem davant d'un "problema" per al qual la nostra societat no té respostes, ni solucions.
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2013/12/10/problema-miguel-ricart-arriba-girona/647214.html
"Té dret Ricart -i altres delinqüents com ell- a gaudir de la llibertat que li confereix la llei? Com pot reinserir-se? Com pot subsistir personalment i econòmica en una societat que el rebutja? Massa preguntes per a tan poques respostes."


=====================

 El PSC i ICV-EUiA avalen els comptes del govern de Lloret
Els dos partits a l'oposició s'alien de nou amb CiU i ERC, tot i admetre que no és el seu pressupost
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/700311-el-psc-i-icv-euia-avalen-els-comptes-del-govern-de-lloret.html

  1. "És un acord que es concreta amb partides i voluntats”, va explicar Joan Bernat, portaveu del grup municipal del PSC."
  2. “A les famílies sense recursos els podem dir que podran encendre la calefacció, perquè l'Ajuntament els pagarà la factura”, va assegurar Javier Rodríguez-Pacios, portaveu d'ICV-EUiA."
  3. "“Mantenen una línia similar a la del 2013, que es caracteritza per una racionalització de la despesa, l'optimització dels recursos i un caràcter marcadament social”, va dir l'alcalde, Romà Codina (CiU)."
  4. "Jordi Orobitg (ERC), tinent d'alcalde de Turisme, va destacar l'increment del pressupost de Lloret Turisme i el fet de pressupostar “la vella reivindicació del passeig de Fenals”."
  5. "Marc Fuertes (Millor) va criticar la política d'ajudes socials. “El poble de Lloret té un atac de cor i vostès el que fan són operacions d'estètica i posar-hi tiretes; la gent no vol ajudes, vol feina”, va sentenciar."
  6. "El PP va qualificar de “despeses desmesurades” (…) “Rectifiquin i si no en saben més pensin en la ciutadania i deixin que s'hi posi algú altre que ho faci millor”, va etzibar Enric Martínez, portaveu del PP." L'oportunitat de volar lluny a baix cost
La companyia Norwegian ja vola a San Francisco i Bangkok, i també ho vol fer des del Prat
Combina la tarifa barata en què s'han de pagar els extres amb preus de primera classe
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/700161-loportunitat-de-volar-lluny-a-baix-cost.htmlPere Tubert deixa de presidir Mifas després de 26 anys
La pèrdua de la gestió de les zones blaves de Girona ha estat la gota que ha fet vessar el got de la paciència
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/700151-pere-tubert-deixa-de-presidir-mifas-despres-de-26-anys.html
"Després de 26 anys al capdavant de l'associació de discapacitats físics Mifas, Pere Tubert ha presentat la seva dimissió “cansat” d'haver de batallar pel manteniment dels drets de l'anomenat estat del benestar."


Mestres jubilats
Un centenar de docents de les comarques gironines que es jubilen aquest any van assistir ahir a l'acte de reconeixement a la seva tasca
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/16-educacio/700229-mestres-jubilats.html


=====================
Onze dones maltractades han utilitzat el Grup d'Acompanyament en el 2013
http://www.novaradiolloret.org/noticia_detall.asp?id=8375
Arxiu de so: Idoia Saracíbar, regidora de la Dona de l'Ajuntament de Lloret de Mar


Lloret efectua més de 5.300 trucades al 112 en el darrer any
http://www.novaradiolloret.org/noticia_detall.asp?id=8373
Arxiu de so: Andreu Alfonso, subdirector del servei CAT112


'Deshielo', d'Andrés Miguel Domínguez, fotografia guanyadora del MontPhoto
http://www.novaradiolloret.org/noticia_detall.asp?id=8372
Arxiu de so: Paco Membrives, president de l'associació Montphoto


Nova Ràdio Lloret repassa totes les activitats de la vila a favor de la Marató de TV3
http://www.novaradiolloret.org/noticia_detall.asp?id=8371
Arxiu de so: Begonya Garcia, cap de comunicació de la Fundació.

=====================
Votacions per triar el graffiti que decorarà la Biblioteca Jove de Blanes
http://www.blanesaldia.com/sin-categoria/13542-votacions-per-triar-el-graffiti-que-decorara-la-biblioteca-jove-de-blanes/


Concurso para elegir en Blanes la imagen que identificará a la ciudad con el turismo familiar
http://www.blanesaldia.com/blanes/13539-concurso-para-elegir-en-blanes-la-imagen-que-identificara-a-la-ciudad-con-el-turismo-familiar/

=====================
EL CONFIDENCIAL


España desaprovecha el potencial económico de turistas asiáticos y rusos
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-08/espana-desaprovecha-el-potencial-economico-de-turistas-asiaticos-y-rusos_63331/
"un turista chino gasta 1.449 euros de media en tiendas y comercios, frente a los 682 de un ruso. "
Aquí uns turistes "xinos" tornant cap a casa després de vacances…=====================

Turismo de compras
Entrevista a  Ian Stazicker, director de turismo de Value Retail PLC, compañía que opera nueve outlets de compras de lujo en varios países europeos
http://www.hosteltur.com/126540_brasil-rusia-china-dejan-ser-unicos-mercados-emergentes.html

  • P.- ¿Cree que la experiencia de ir de compras será cada vez más el factor principal para visitar un destino turístico, sea un país o una ciudad?
  • R.- El turismo de compras tiene ciertamente un gran peso económico y sin embargo no está reconocido del mismo modo que otros segmentos como el turismo médico, el turismo deportivo, etc.


=====================

Barcelona
El Goven preveu mantenir fins divendres el protocol contra la contaminació ambiental
L'anticicló bloqueja la renovació de l'aire a les zones de menor altitud i especialment a l'àrea metropolitana
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/goven-preveu-mantenir-fins-divendres-protocol-contra-contaminacio-ambiental-2909809


L'Institut de les Canàries descobreix una galàxia ancorada en el temps
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/ciencia/linstitut-les-canaries-descobreix-una-galaxia-ancorada-temps-2908069
"La NGC1277, situada a Perseu, està igual que quan l'univers tenia 2.000 milions d'anys"
S'intentara contactar amb el regidor d'Urbanisme per veure com ho han aconseguit...=====================La contaminación mata incluso en concentraciones legales en Europa
La Generalitat reactiva el protocolo por contaminación en el área de Barcelona
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/09/actualidad/1386605510_671868.htmlMarbella comienza a recuperarse tras los escándalos por corrupción
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana devuelve seguridad jurídica a los inversores
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/09/andalucia/1386597494_360599.html
"Los expertos apuntan a la necesidad de incrementar la oferta de viviendas de lujo, muy deseada desde hace meses por públicos como el ruso, con un enorme poder adquisitivo."
El totxo ens ha matat i a la que respirem un xic hi tornem a caure...

=====================La NSA espió a millones de jugadores de 'World of Warcraft' y 'Second Life'
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20131210/54395349957/nsa-espio-jugadores-world-of-warcraft-second-life.html
Cada vegada tinc més clar que na Rita de can Rigallic, morta fa més de 40 anys, era una avançada del seu temps; ho tenia clar, mai engegava la tele sense una raspallada prèvia de cabell ni amb la casa desendreçada, no volia pas que el locutor se'n endugués una mala impressió...


China intenta desarrollar la primera "capa de la invisibilidad"
http://www.lavanguardia.com/ciencia/20131210/54395349143/china-desarrollar-capa-invisibilidad.html
Aquesta notícia deu ser vella doncs ja fa temps que, sense veure'ls, els "xinos" ens han envaït... 

 

=====================

El BOP d'avui :

13643 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Serveis Jurídica (Unitat Jurídica) Edicte de notificació subsidiària
citació per a la pràctica de prova consistent
en declaració testifical en el marc dels expedients sancionadors
EUGENI-FLORIN SPATARU
MARTA EWELINA RAZNY
NORMAN DUJARDIN
13642 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Serveis Jurídics (Unitat Jurídica) Edicte de notificació de l'acord d'estimació d'al·legacions
Interessat: ANTONIUS JOHANNES VAN GASTEL

13532 - INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA Delegació Provincial de Girona Anunci de notificació a obligats estadístics
HORETEXI S. L. (H. ANCLA) Lloret de Mar13682 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre l'obertura del termini per a la presentació de propostes d'il·lustració d'un personatge per al turisme familiar de Blanes
La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària
de 750 €,=====================

El DOGC d'avui :
No hi he sabut veure res que sembli fer per nosaltres…

=====================


Les faltes, tant les gramaticals

com les ortogràfiques,

són una gentilesa de l'autor...