escriu-me
My Photo

dimecres, 20 de juny de 2007

Notícies del dimecres 20 de juny del 2007
Els experts diuen que en 20 anys es molt probable que no quedi cap palmera.

En aquest cas en Puyal diria ¿S'entén això companys?..

El que no diu la senyora que escriu es on ha trobat aquest tros de Cel net, dons la resta dels boscos deixen molt que desitjar, i no tant per culpa del qui no ho neteja, sinó per la de qui ho embrut...
Un xic més avall un altra parla de meduses i proposa "enxarxar" les caletes més tancades.


Contra els toros, encara que des de la vessant nacionalista (si res més no, curiós, encara que si és per acabar amb aquest espectacle ja em serveix).


AJUNTAMENT DE
BLANES
Edicte sobre aprovació inicial de la
Modificació Puntual del Pla especial del
Sistema General Portuari
La Junta de Govern Local en sessió ordinària
celebrada en data 17 de maig de 2007, entre
d’altres va adoptar l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació
puntual del Pla especial del Sistema General
Portuari de Blanes, redactat per l’empresa
Prointec SL i formulat per l’entitat Ports de la
Generalitat, a l’objecte de possibilitar l’ampliació
de l’edifici actual de la llotja en 225 m2
en una sola planta.