escriu-me
My Photo

dijous, 12 de juny de 2008

Dijous, 12 de juny del 2008, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Si aquest us entra per SPAM si us plau digueu-li que no ho és.
Les possibles comptes que faré servir per enviar-vos són:

de g-mail:
grimmelgrimmel
lloretonline
lloretonline2
grimmelgrimmel2
grimmelgrimmel3
selvamaritima

i de Yahoo:
grimmelgrimmel
grimmelgrimmel2
grimmelgrimmel3
grimmelgrimmel4

Tingueu-ho pressent i perdoneu l'enrenou. (avui amb tot això altra vegada versió reduïda...)
GràciesAi Mare...!!!! Que Déu ens agafi confessats...!!!
A la illa de Bali hi ha un poble, Candidasa, que tenia una preciosa platja rodona de sorra blanca tencada per un escull de corall, un paradís, però l'aigua era sempre tèrbola, com lletosa per la gran quantitat de partícules de corall en suspensió que tenia.
Un dia els hi va anar un enginyer americà i els va presentar un estudi de que si rebaixaven l'escull uns trenta centímetres l'aigua podria entrar millor i seria transparent; però no acabaven aquí les avantatges, doncs els proposava que amb les pedres de corall que en traguessin podrien construir preciosos bungalows d'hotels.
El final de l'historia: tenen uns preciosos bungalows amb parets de corall però no tenen platja i no solament això sinó que han hagut de construir un mur de dos metres on abans hi havia platja doncs el mar s'emportava el poble...

Els experiments només amb graciosa i si és per a barrejar-la amb bon vi ni això...
Us adjunto la foto de com és ara el que abans era una platja paradisíaca...L'article acaba amb una santa reflexió per part de l'Obreria i que crec que hauria de ser la solució a l'embolic:
"L'Obreria ha proposat a Medi Ambient que facin dos PEIN continus si cal, perquè no volen, precisament, quedar diluïts en un consell rector amb majoria blanenca."El Sr. Alum fa una afirmació que si la llegeix el delegat de Medi Ambient llavors sí que ja no el des-enroquem del afegir Santa Cristina al PEIN de Blanes
: "El Santa Marta és i ha estat un hotel que gairebé sentim nostre, per igual, lloretencs i blanencs."

En el titular parlen d'en Carles Duarte i llavors de l'Àngel Duarte, la veritat és que no queda molt clar a quin dels dos germans hem de comprar el llibre... si al poeta o al professor d'historia de la UdG..

7263 - JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE BLANES Edicte de notificació de resolució dictada en el judici monitori 89/2004
comunidad de propietarios
Edificio Garden Lloret parte ejecutante,
ejecución frente a Garden Lloret SA, parte
ejecutada, por la cantidad de 391,67, que desde
hoy devengará interés legal elevado en dos
puntos, y por los honorarios y derechos que se
hayan devengado por el abogado y procurador
de la comunidad solicitante, que provisionalmente
se calculan en 150,000 euros.

7816 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre aprovació inicial d'un projecte
Aprovar inicialment el projecte tècnic
per a la instal·lació de gespa artificial al Camp
de Futbol de Can Borell amb un import de
714.144,31 euros

7817 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre aprovació inicial d'un projecte
Aprovar inicialment el projecte de
fonamentació i murs de contenció per a una
graderia i locals al Camp de Futbol de Can
Borell amb un import de 94.032,88 euros

7577 - AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR Edicte sobre delegació d'atribucions de l'Alcaldia

7559 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre contractació de personal
contractar com a personal subaltern,
en règim laboral temporal a temps parcial i
amb la modalitat contractual de contracte
d’obra i servei determinat, a fi i efecte de
gestionar la posada en funcionament de les
noves deixalleries de la comarca de la Selva