escriu-me
My Photo

dimarts, 9 de setembre de 2008

Dimarts, 9 de setembre del 2008, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima


=========================
=========================
=========================


Si aquesta davallada de 1500 fins a 300alumnes es tradueix amb 1200 cotxes més a la carretera, maleïda la gracia...L'article a que fa referència ja us el vaig posar en el seu dia; avui no és que l'autor demani disculpes per injuries o ofenses sinó que del que es tracte és que no va dir el nom de l'empresa i això a molestat al " cap del comitè d'empresa de Musersa reivindicant per a aquesta entitat municipal l'autoria" doncs ho deu trobar un orgull el comportament dels seus companys: "No ha de ser gens fàcil entrenar conductors capaços de recórrer a aquella velocitat l'estret passadís de sota les voltes mentre enfoquen tota figura humana al punt de mira, com perquè després vingui un columnista a treure-li mèrit. "

l'agenda:
LLORET DE MAR
El fons documental de Joan Gruart Raurell. Exposició sobre l'arxiu familiar de Joan Gruart. Sala d'exposicións de l'Antic Sindicat. Fins al dia 13.

BLANES
Francesc Salt, la mirada del poble. Blanes a través d'un fotògraf per descobrir. Casa Saladrigas. Instal·lació de Quiiko Estivill. Fundació Àngels Planells. Fins al 16 de setembre. Mostra de pintura del Fons d'Art. Galeria d'art L'Arcada. Fins al 18 de setembre. Planeta Terra, concurs fotogràfic. Club Sant Jordi de Caixa Catalunya. Fins al 15 de setembre. Manualitats del curs 2007-08. Sala M. Luis García. Fins al dia 14.

VIDRERES
Festa major. 17.00. Pavelló. Sardanes, amb la Flama de Farners. Coca i refrescos a mitja part. 19.00 i 22.00. Casino. Teatre. Canguelis, de Vol-Ras.

TOSSA DE MAR
5a Campanya gastronòmica del cim-i-tomba. Restaurants: Capri, Castell Vell, El Portal, Fabrellas, L'Ajustada, Las Rías, Madrugada, Minerva, Pola, Sa Proa, Santa Marta, Túrsia i Víctor. Fins al 30 de setembre.

(???) Jo ahir vaig veure passar tancs, columnes de soldats fortament armats i "cazas Tornado y F-16 británicos y noruegos que tuvieron que despegar el domingo con urgencia ante la aproximación de dos..." mosquits tigre...


La solució sembla bona, el mal és que sempre es socialitzen les pèrdues; quan hi han guanys el mèrit és del no intervencionisme...
11785 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Anunci d'informació pública de l'estudi de viabilitat per a la concessió d'una obra pública
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data
28/07/2008, va aprovar l’estudi de viabilitat
corresponent a la concessió d’obra pública
D’UNA PART DE LA NOVA AREA ESPORTIVA
DE LLORET DE MAR.

11676 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte de notificació a titulars de vehicles abandonats
es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà

11786 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte sobre aprovació del Reglament de règim interior del mercat municipal setmanal
va aprovar inicialment la modificació de
l’article 5 del REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
DEL MERCAT MUNICIPAL SETMANAL
DE LLORET DE MAR

11792 - AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR Anunci sobre exposició pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Servi Runes, SL, representada
pel senyor Daniel Ribas, per obtenir llicència
ambiental d’una planta de reciclatge de runes i
restes d’excavació al paratge anomenat
“Torrent de ses Pomeres”

11767 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre aprovació de les bases per a la convocatòria d'un lloc de treball
PLAÇA
DE TÈCNIC MIG DE L’ÀREA DE JOVENTUT
DEL CONSELL COMARCAL DE LA
SELVA