escriu-me
My Photo

diumenge, 26 d’octubre de 2008

Diumenge, 26 d'octubre del 2008, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Avui a la tarda:
* A 2/4 de 6 de la tarda, a l'Espai XXS-Casal de l'Obrera, projecció de la pel.lícula infantil RATATOUILLE. (en català) Preu: 1,5 €

========================
========================
========================

Aquest dilluns
Ple de l'Ajuntament
(a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila a les 8h del vespre) (hora nova !!!)
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (29/09/2008).
2. DESPATX ALCALDIA.
3. RATIFICACIO ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
4.RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA D’UNA PART DE LA NOVA ÀREA ESPORTIVA DE LLORET DE MAR, I REOBERTURA DEL TERMINI PER A PRESENTACIÓ DE PLIQUES.
5.RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 52 DE L’ORDENANÇA DE POLICIA DE LA VIA PÚBLICA.
6.PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 3/08 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
7.PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINATS TRIBUTS LOCALS I PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2009
8.APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) EN L’ART. 183 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, REFERENT A LA CLAU URBANÍSTICA 2.8 “ZONA DE VERD PRIVAT”.
9. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, SOBRE EL MANIFEST DELS MUNICIPIS GIRONINS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC.

PROPOSTES D'URGÈNCIA.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
PRECS.
PREGUNTES.

========================

ULL !!!, el punt 8 del ordre del dia parla de l'Article 183, però si us ho mireu, el POUM només té 182 articles, (ja és mala llet !!!),
així que, investigant un xic, he arribat a la conclusió que del que volen parlar i modificar no és el 183, sinó que deu ser el "83" que diu així:
ZONA DE VERD PRIVAT (Clau 2.8.).
ART. 83* Definició.
Comprèn aquells jardins i parcel·les que han de restringir llur edificació i conservar la vegetació existent en el moment de l'aprovació inicial del Pla, i que restaran de domini i ús privat. En funció del grau de restricció a que venen sotmeses, el pla disposa la divisió en dos subzones.

========================

"L’ARTICLE 52 DE L’ORDENANÇA DE POLICIA DE LA VIA PÚBLICA" del punt 5è de l'ordre del dia fa referència a les mostres comercials i aquest és l'article a modificar:
V - Mostres comercials
Article 52è.-
1.- Queda terminantment prohibida l'ocupació de la via pública (calçada i voreres), amb mostres comercials.
2.- En el cas dels espais amb retranqueix privat es permetran les mostres comercials als titulars dels mateixos i a aquells que no essent-ho presentin permís per escrit de la Comunitat de Propietaris

========================
========================
========================

Quasi res...
Crec que cap dia hi havia trobat tant poc...
ç

Un article ben curiós on l'autor es mostra força emprenyat amb la campanya endegada a Roses sobre reciclatge de consoladors i el fet de que sigui l'àrea de Joventut qui la faci, doncs " la mainada d'institut ja vibra per si sola..."l'agenda:
LLORET DE MAR
10.30. Jardins de Santa Clotilde. Visita guiada. 12.00. Museu del Mar - Can Garriga. Visita guiada multilingüe al centre històric.
17.30. Espai XXS - Casal de l'Obrera. Sessió de cinema infantil, amb la projecció de Ratatouille.
21.00. Església de Sant Romà. Festival de guitarra, amb l'actuació de Bernat Pedrosa.
VI Jornades gastronòmiques La cuina de l'art.

BLANES
12.00. Passeig de Mar, davant del Centre Catòlic. Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona.
Aplec votiu de Sant Rafel. 12.00. Sortida de la plaça de Catalunya, en autocar, per assistir al compliment del Vot de Vila. 13.00. Santuari del Vilar. Lectura del Vot de Vila, tradició que es manté des del 24 d'octubre de 1795. Tot seguit, ofici solemne d'acció de gràcies, amb l'assistència d'autoritats i l'Obreria del Vilar. Després de l'ofici, aperitiu. 14.30. Tornada amb autocar a Blanes.
17.30. Sala d'actes del Centre Catòlics. Sessió de cinema familiar, amb la projecció de la pel·lícula d'animació La profecia de les granotes.
Expo Saragossa 2008, fotografies d'Araceli Flores. Fundació Àngel Planells. Fins al 2 de desembre. Exposició del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Casa del Poble. Restarà oberta fins al 14 de novembre. Quadres tridimensionals, del grup de dones CC Blanes. Casal cívic Can Borell. Fins al 7 de novembre.

VIDRERES
18.00. Casal del jubilat. Ball amb l'actuació del duet Celeste.

No s´ha d'adobar, regar, segar...