escriu-me
My Photo

dilluns, 18 d’agost de 2008

Dilluns, 18 d'agost del 2008, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Si no vau llegir les notícies d'aquests dies, feu-hi un cop d'ull, a lo millor hi veieu quelcom que no us agradaria passar per alt...

(???...)
Llegit així com us ho poso sembla que qui escriu l'article trenqui una llança per nosaltres, però si es llegeix sencer veureu que és un xic com "l'abraçada de l'ós", doncs en un moment diu de Lloret: "ja té prou amb el que té: molta feina a fer per redreçar un model econòmic de ciutat basat en un tipus de turisme que ha generat molt incivisme i inseguretat, a causa de la precarietat laboral i l'exclusió social que generen aquests tipus de models econòmics."

Avui al canal 33 / 21.30 h:

Ara que ens semblava haver trobat la gallina dels "testicles" d'or amb el turisme familiar o l'esportiu, va el conseller Huguet a la Universitat d'estiu de Prada i diu que: "Catalunya té unes possibilitats enormes en tot allò que està relacionat amb la mitologia"
No sé si encare som a temps de parar l'assumpte de la piscina i re-orientar la cosa cap aquí...
Me l'he hagut de llegir ce cap a peus dues vegades per creure que no era una carta amb segones intencions; i no, és real com la vida mateixa...iel senyor s'ho creu i ho exposa !!!


Si la cosa va a més el mossèn es pot fer d'or cobrant per la foto de l'església; el que ja no sé és a qui haurem de pagar per la foto del castell d'en Plaja...


Aquesta dona es una joia...ho té tot !!!


Aquí a Lloret els propietaris de gossos tampoc poden accedir a cap zona de platja amb els seus animals, però en canvi sí que troben hotels on hi estan permesos.
Trobo que l'Ajuntament hauria de reflexionar al respecte, doncs normalment són gent que sempre van a tot arreu amb el seu animal i aquí no poden gaudir ni d'un trist tros de platja acotat per a ells, quan a molts altres llocs sí que s'ha fet...10875 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'actes administratius
A la finca situada a urb. Roca Grossa,
parc. 133-A, C/ Aligues 23 es realitzen obres
consistents en la construcció d’un porxo de
planta baixa, d’uns 40 m2 adossat a l’habitatge
existent, sense llicència municipal.

10874 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'actes administratius
A la finca situada a urb. Mont Lloret,
parc. 2069 bis, C/ Mar Egeo 48 es realitzen obres
consistents en la instal·lació d’un habitatge
prefabricat de fusta, de planta baixa,
d’uns 25 m2, en la parcel·la existeixuna
construcció d’uns 40 m2, realitzada en el seu
dia sense llicència municipal.

10877 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'un acord de la Junta de Govern Local
Aprovar inicialment el Projecte de
Reparcel·lació del Polígon d’Actuació núm. 15
“Urcasa”

10876 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte sobre notificació d'actes administratius
Imposició sanció per la comissió d’una
infracció urbanística a Urb. Font de Sant
Llorens, parc. 250, C/ Montecarlo 43.es
realitzen obres consistents en l’ampliació de la
planta pis, amb una superficie d’uns 50 m2,
sense llicència municipal.

10878 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte sobre notificació d'actes administratius
Incoar expedient sancionador a
ANTONIO RUIZ GARCIA, com a presumpte
responsable de la infracció urbanística consistent
en la construcció d’un porxo de planta
baixa, d’uns 40 m2. En la parcel·la existeix un
habitatge, sense llicència municipal, en la finca
situada a urb. Masies de Lloret, parc. 76.

10896 - AJUNTAMENT DE VIDRERES Edicte sobre informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
10897 - AJUNTAMENT DE VIDRERES Edicte sobre nomenament de personal