escriu-me
My Photo

dilluns, 6 d’agost de 2007

Dilluns, 6 d'agost del 2007

Si no vàreu poder llegir la premsa ni dissabte, ni diumenge, feu-hi un cop d'ull, dons la d'avui està sota mínims, (com cada dilluns i a sobre d'agost), a lo millor i trobeu quelcom que us interessa...


No és que s'hagin adormit, és que directament van anar a la platja i s'hi han quedat...No hi he trobat res.
D'ahir

D'ahir


Tinc unes amigues que en poden donar fe i a les que avisar que avui surten al diari...porten un refredat de cal ample.


Insolidaritat ?...no!!!, ...fins els dellonsis.


La nostre variant Autopista/Blanes/Lloret ja ha superat aquest informe d'impacte ambiental de Brussel.les?...
Els taps s'assemblen a les olles...


Edicte sobre inici d'un expedient de reparcel'lació
Iniciar l'expedient de reparcel·lació del Polígons d'Actuació Urbanística núm. 17 Suro Gros.
Segon.- Requerir als propietaris de les finques que en un termini màxim de tres mesos a partir de la notificació de la present resolució, presentin el corresponent projecte de reparcel·lació formulat, almenys, pels propietaris que representin més del 50% de la superfície de l'àmbit del Polígon d'Actuació Urbanística, amb l'advertiment que, de no fer ús d'aquest dret en el termini assenyalat, el projecte de reparcel·lació serà redactat per l'administració actuant, a càrrec dels propietaris.

Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Es fa públic que el Projecte Bàsic per al condicionament i ampliació de les Pistes Municipals d'Atletisme

Els arxius del BOP un cop "clicats" s'us mostraran en format .pdf (Adobe Reader o Acrobat), per poder-los llegir un cop oberta la pàgina, heu de fer un clic amb el botó dret del retolí i dir-li descarregar, això us donarà un arxiu que heu d'obrir amb algun d'aquests programes del Adobe, si no els teniu, els podeu descarregar gratuïtament