escriu-me
My Photo

dimecres, 27 d’agost de 2008

Dimecres, 27 d'agost del 2008, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima (1

Aquest proper Diumenge:

Com sabeu en aquest Clon Festival , a la Roca d'en Maig, hi havien les barraques de unes quantes associacions lloretenques on servien diversos combinats.
No sé a quina va abeurar el Sr. Fàbrega però a fe que s'ho va passar be:
Ja ho deia Heràclit, (...). El mite platònic de la caverna suggeria(...). La trilogia cinematogràfica Matrix proposa(...)"
I ja abans d'abandonar el recinte quasi que podria assegurar que es va prendre un dels "imbeurables mojitos" que servia la barraca del Cine Club Adler : "una manera més de lluitar contra la nostra humana temporalitat. Contra la mort."
(perdona Joan però els de la barraca del SOS Lloret eren millors...)


És la mateixa carta que ja us posava ahir i que va publicar El Punt: "Que prenguin nota, doncs, aquells agosarats que vulguin convertir en Lloret alguna ciutat, barri o indret, perquè tenen molta feina per davant i potser no ho aconseguiran mai."
No sé si estan emprenyats per quelcom, però si res més no aquesta vegada surten per "una nova edició de la Botiga al Carrer "


www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes

A l'aviació li està passant un xic el que li ha passat a Lloret aquest estiu i és que l'informació va per temes... Ara toquen aquesta i qui vulgui ballar que balli....


Lloret podríem convidar.los a l'associació de pobles indians i demanar si ens hi volen en aquesta..., tot i que amb l'estiu que hem tingut quasi que millor esperem millors temps...

L'autor descriu una sèrie de bars de terra endins, "Aquests locals, d'un disseny atrotinat que per mi és deliciós...", amb els seus clients dins i en fa una lloança del que s'hi pot aprendre escoltant-los...
No cal anar a terra endins per aprendre que a qualsevulla bars d'aquests d'obertura matinera el que s'hi serveix són medecines per paletes, pintors i d'altri... , que sense la seva dosi d'alcohol matinera no són capaços ni de lligar dues paraules seguides amb coherència...
11303 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte sobre notificació d'actes administratius
A la finca situada a Urb. LLORET
RESIDENCIAL, PARC. Z-6, C. EURO, 10 es
realitzen obres consistents en uns abocaments
de terres en la parcel·la, fent una ocupació
d´uns 600 m2., i una alçada d´uns 4 mts. per
sobre del nivell natural del terreny en el punt
més desfavorable, sense llicència municipal, i
posteriorment legalitzades.

11302 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte sobre notificació d'actes administratius
Incoar expedient sancionador a
HASSAN AMINE, com a presumpte responsable
de la infracció urbanística consistent en
moviments de terres i unes rases per la
construcció d’uns fonaments, sense llicència
municipal, en la finca situada a urb. Mont
Lloret, parc. 3425, C/ Mar Cantàbric 76.

11304 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte sobre aprovació de la matrícula de l'IAE i termini de cobrament
Del 18 d’agost al 19 d’octubre de 2008, en
període voluntari, tots els dies feiners a través
de l’entitat col·laboradora de la recaptació de
l’exercici de 2008, la CAIXA D’ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA”,
directament per les seves oficines i els
terminals SERVICAIXA.
b) A partir del dia 20 d’octubre de 2008,
s’iniciarà el cobrament per via d’apressament
amb els recàrrecs corresponents

11275 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre resolució de baixes al Padró municipal d'habitantsA primera vista ni hi he trobat res que sembli parlar de nosaltres...