escriu-me
My Photo

dimarts, 12 d’agost de 2008

Dimarts, 12 d'agost del 2008, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Aquests moments, 8.30h, em diuen que en el carrer Sant Pere hi ha un home mort estirat al terra en espera de que el jutge n'autoritzi l'aixecament...!!!


Feu un cop d'ull a l'entramat de tants per cents i participacions amb intrigues a palau...
L'article acaba així:
"Ara, les reunions discretes tornen a sovintejar."

L'article acaba amb un esglai d'esperança: "S'ensorraran negocis, multituds aniran a l'atur mentre les grans empreses es fusionaran per formar oligopolis elèctrics, bancaris, aeronàutics o alimentaris que imposaran els preus a l'alça als pobres mortals. És el sistema!"Santa Cristina versus PEIN Pinya de Rosa...: "El tercer punt del manifest diu que ja existeixen 11 plans de protecció a la platja de Pals, els arrosars i diferents espais naturals. Un quart és que en la confecció de límits no s'ha escoltat el territori; el cinquè diu que la inclosió dels arrossars provoca la pèrdua d'independència per cultivar altres conreus i limita la propietat."Estic d'acord en la descripció del turista d'avui, però d'aquí a fer-ne un mite del primigeni n'hi ha un bon tros, doncs quasi que no em puc imaginar fa cent o dos cents anys al turista tractant amb respecte al nadiu; quasi que me'l puc imaginar afusellant-lo si el cafè era fred...


De vegades al veure amb la facilitat com els fumadors es desfan de les burilles quasi que afirmaria que dins de ca seu també ho fan, dons si no, quasi que no em puc imaginar que algú pugui tenir tant poc respecte pel espai públic...
(Miquel te la dedico...!!!)10637 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Anunci de les adjudicacions realitzades durant el primer semestre de l'exercici de 2008
19/07 JGL 11/01/2008 BOP 240
DOGC 5018
Servei consistent en el punt d’orientació i informació a les dones maltractades (PIOAD) i el servei d’informació i atenció
a les dones (SIAD)- FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL
17.000€ IVA INCLÒS
01/08 JGL 22/02/2008 BOP 15
DOGC 5050
Renovació de paviments i infraestructures als carrers Costa de la Creu, Francesc Campderà i adjacents – 1a. Fase. –AGLOMERATS
GIRONA SA
545.725€ IVA INCLÒS
02/08 JGL 29/02/2008 BOP 27
DOGC 5056
Renovació de paviments i infraestructures al carrer Verge de Loreto i adjacents fase II-AGLOMERATS GIRONA SA 192.425,25€ IVA INCLÒS
03/08 JGL 04/04/2008 BOP 50
DOGC 5081
L'atorgament d'autorització municipal per a l'explotació d’una escola de motonautica a la platja de Lloret de mar.-MAR PLANA SCP 40.201,57 € IVA INCLÒS
05/08 JGL 09/05/2008 BOP 56
DOGC 5086
Projecte de construcció de 120 nínxols (6a Fase del projecte d’ampliació del cementiri municipal).-CONST-TE SL 107.849,24 € IVA INCLÒS
06/08 JGL 25/04/2008 BOP 56
DOGC 5087
Construcció d’un centre de formació UEC a la parcel·la municipal de Can Cama-SIMOD CONTROL 196.839,73€ IVA INCLÒS
07/08 JGL 11/04/2008 BOP 56
DOGC 5087
Projecte d’urbanització dels accessos per l’Avinguda Vila de Blanes en el tram comprés entre el nus de Santa Clotilde i la terminal
d’autobusos i dels accessos per l’Av de les Alegries en el tram compres fins la cruilla de l’Avinguda de Vidreres. 5a fase-
AGLOMERATS GIRONA SA
462.265€ IVA INCLÒS
08/08 JGL 18/05/2008 BOP 56
DOGC 5087
Construcció d’un magatzem a la deixalleria municipal de Lloret de Mar- SIMOD CONTROL SL 95.796,64€ IVA INCLÒS
09/08 JGL 11/04/2008 BOP 58
DOGC 5093
Autorització municipal per a l'explotació d’una escola de caiac i de rem a la platja de Santa Cristina, durant l’estiu de 2008 DESERT
10/08 JGL 11/04/2008 BOP 58
DOGC 5093
Servei d’instal·lació, manteniment i retirada d’elements d’abalisament de seguretat en les platges de Lloret de Mar-ECOLMARE
IBERICA SA
46.000€ IVA INCLÒS
11/08 JGL 27/06/2008 BOP 101
DOGC 5136
Servei d’organització del casal d’estiu-AMPA CEIP PERE TORRENT 157€MES/Jornada sencera
93€/MES Mitja jornada


10634 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Obra Pública Edicte sobre informació pública d'un projecte
“Projecte modificat d’instal·lació elèctrica
de la xarxa d’enllumenat públic a la Urb.
Lloret Blau (emplaçament Q-1)”

10636 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Obra Pública Edicte sobre informació pública d'un projecte
“Projecte de renovació de l’enllumenat
públic de l’accés de la Urb. Serra Brava”,

10635 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Obra Pública Edicte sobre informació pública d'un projecte
“Projecte de renovació de l’enllumenat
públic de la Urb. Serra Brava (emplaçament Q-
1) Fase I i II”,

10639 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte sobre convocatòria de concurs oposició per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu
PER COBRIR UNA
PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU,
VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL, A TEMPS PARCIAL

10638 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Recursos Humans Edicte de convocatòria de concurs oposició per cobrir una plaça de tècnic joventut
PER COBRIR UNA PLAÇA
DE TÈCNIC MITJÀ / TÈCNIC DE JOVENTUT,
VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL D’AQUEST AJUNTAMENT

10629 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre resolució de baixes d'ofici al padró d'habitants