escriu-me
My Photo

divendres, 24 d’agost de 2007

Divendres, 24 d'agost del 2007, notícies de Lloret
Jo ja ni me'n recordo de com era anar a Girona sense obres pel mig... i pel que es veu n'hi ha per temps...


A per tot arreu hi ha febre per fer pàrkings. El dia que agafar el cotxe particular sigui un luxe i tant de bo no tardem massa a veure-ho, no sé de que en farem de tants pàrkings...jo proposo que a partir de ja en els pàrkings hi posin finestres, mai se sap...


L'agenda:
LLORET DE MAR
22.30. Sa Caleta. Sessió del III Cicle de cinema llatinoamericà del Cineclub Adler. Avui, projecció de la pel·lícula Derecho de familia, de Daniel Burman, 2006, Argentina.
BLANES
22.00. Plaça dels Càmpings. Balls tradicionals amb el grup Harmonikando.


És un tema suficientment important com perquè no es polititzi.
Fa un parell d'anys, en una xerrada sobre mobilitat, a la sala de plens de l'Ajuntament, el ponent, professor de l'Autònoma, va qüestionar seriosament l'oportunitat i conveniència d'aquest pàrking, amb l'argument de que provocaria una injecció de vehicles cap el passeig que faria empitjorar la mobilitat en aquesta àrea; recordo inclús una seria discrepància entre el ponent (em sap greu no recordar-ne el nom doncs era un tipus realment interessant) i l'Ignasi Riera, regidor de mobilitat aquells moments.
Tanqueu portes i finestres, hi ha risc cert que els embussos arribin fins a dins dels menjadors de les cases...


De vegades passa que quan cau un avió, durant un parell de setmanes en cau un cada dia; de totes maneres, tot i que sóc de terra endins, em fa que això no és normal...

La veritat és que les campanyes publicitàries de Ryanair són com a mínim peculiars. Recordem l'ultima que regalava bitllets per anar a Andalusia a qui expliqués un "chiste" de catalans...

Anunci de subhasta de béns immobles
HACE SABER: En el expediente administrativo de apremio 17.02.03.000526.50 que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor HOTELES CLUA, S.A. por débitos a la Seguridad Social
RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES QUE SE SUBASTAN
DEUDOR: HOTELES CLUA, S.A.
FINCA NUMERO: 01
DATOS FINCA URBANA
DESCRIPCIÓN FINCA: (2034) FINCA LLAMADA PALAS DE 17805 M2, 82 DM2 TIPO VIA: ZZ NOMBRE VIA: RAVAL A TOT VENT COD-POST: 17310
DATOS REGISTRO
Nº REG: 2 Nº TOMO: 3126 Nº LIBRO: 35 Nº FOLIO: 27 Nº FINCA: 2034
IMPORTE DE TASACIÓN: 15.621.295,00
CARGAS QUE DEBERÁN QUEDAR SUBSISTENTES
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA CARGA:
HIPOTECA
IMPORTE: 5.280.000,00
HOSTELERIA UNIDA S.A. CARGA:
HIPOTECA IMPORTE: 3.245.228,46
AJUNTAMENT CARGA: ANOT. PREV. EMBAG. IMPORTE: 0,00
TIPO DE SUBASTA: 7.126.066,54
DESCRIPCIÓN AMPLIADA
URBANA: FINCA LLAMADA "PALAS", SITA EN LLORET DE MAR, EN EL LUGAR LLAMADO "RAVAL A TOT VENT". OCUPA UNA SUPERFICIE DE DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO METROS Y OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. LINDA: AL NORTE, CON CAMINO DE LA CABRAS, O TAMBIEN LLAMADO CAMINO "MIRANDA DEL MEDITERRANEO"; AL SUR, EN UNA ANCHURA APROXIMADA DE UN METRO, CON CALLE VENECIA, Y CON FINCA DE JOSÉ A. CAROLÁ PÉREZ; AL ESTE, CAMINO PÚBLICO, CON FINCA DE TERESA NUVIOLA LLOSA O SUS HEREDEROS Y CON OTRA DE LOS CAUSAHABIENTES DE DON FRANCISCO FREIXAS MIGUEL, PARTE CON FINCA DE JORGE JAUMOT OLLER Y MARIA TERESA BEROMAT ROVIRA, Y PARTE CON FINCA DE MIGUEL ARPA BATLLE, Y AL OESTE, CON FINCA DE JOSÉ A. CAROLA PÉREZ Y PEDRO ORPINELL
MERCADER O SUS SUCESORES. EN DICHA FINCA EXISTE CONSTRUIDO UN EDIFICIO DE DOS CUERPOS UNIDOS ENTRE SI, DESTINADO AL HOTEL DENOMINADO "ROGER DE FLOR". DICHO EDIFICIO QUE COMPRENDE EN JUNTO UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS, SE COMPONE DE PLANTA PRIMERA, EN LA QUE RADICAN MIRANDO AL MAR ONCE HABITACIONES COMPLETAS CON SUS CORRESPONDIENTES ARMARIOS Y BAÑO Y UNA DE ELLAS CON SALON Y UNA TERRAZA CUBIERTA, OCUPANDO TAL PLANTA PRIMERA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETECIENTOS NUEVE METROS CUADRADOS, DE LOS CUALES CIENTOS DOCE METROS CUADRADOS CORRESPONDEN A DICHA TERRAZA CUBIERTA, PLANTA SEGUNDA CON UNA SUPERFICIE DE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS EN LA QUE EXISTEN CARA AL MAR TRES HABITACIONES COMPLETAS CON SUS CORRESPONDIENTES ARMARIOS Y BAÑO Y DOS DE ELLAS CON SALÓN, CARA AL JARDIN OTRAS CATORCE HABITACIONES TAMBIÉN COMPLETAS CON SUS CORRESPONDIENTES ARMARIOS Y BAÑO Y UNA DE ELLAS CON SALÓN, VARIOS DORMITORIOS DE SERVICIO DE ENTRADA DE ESTE ÚLTIMO Y MERCANCÍAS, PLANTA TERCERA, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN METROS CUADRADOS EN LA QUE ADEMÁS HAY UNA TERRAZA DESCUBIERTA DE MIL CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS, EN LA QUE EXISTE UNA PISCINA DE UNOS DOSCIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS, UNO DE LOS BARES DEL HOTEL, DEPENDENCIAS DE SERVICIO, DEPÓSITO DE AGUA DE UNOS CIENTO VEINTICINCO METROS CÚBICOS, LAVANDERIAS, GRUPO ELECTRÓGENO, GARAJE CUBIERTO Y DE CARA AL MAR, TRES HABITACIONES
COMPLETAS CON SUS CORRESPONDIENTES ARMARIOS Y BAÑO Y DOS DE ELLAS CON SALÓN, DE CARA AL JARDIN OTRAS CATORCE HABITACIONES COMPLETAS CON SUS CORRESPONDIENTES ARMARIOS Y BAÑO Y UNA DE ELLAS CON SALÓN Y DE CARA AL NORTE SEIS HABITACIONES TAMBIÉN COMPLETAS CON SUS CORRESPONDIENTES ARMARIO Y BAÑO; PLANTA CUARTA, POR LA QUE TIENE ENTRADA PRINCIPAL DEBIDO AL DESNIVEL DEL TERRENO, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS EN LA QUE RADICAN EL COMEDOR PRINCIPAL DEL HOTEL, SALÓN ANTECOMEDOR, LA PARRILLA, UNA TERRAZA CUBIERTA DE CIENTO NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS, ADEMÁS OTRA DESCUBIERTA DE DOSCIENTOS TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS, OTRO BAR, UN CUARTO, DOS SALONES, VESTÍBULO, PORCHE, RECEPCIÓN, TELÉF NOS, UNA SALA, TRES DEPENDENCIAS DIRECCIÓN, PATIO ENTRADA, COCINAS, COCINA FRÍA, BODEGA-CAFETERÍA, FRIGORÍFICO, FREGADOR, SERVICIOS CORREOS, OFICIO, TRES DEPENDENCIAS PERSONAL, OTRO PORCHE, DE CARA AL JARDIN, NUEVE HABITACIONES COMPLETAS CON SUS CORRESPONDIENTES ARMARIOS Y BAÑO Y UNA DE ELLAS, CON SALÓN Y DE CARA AL NORTE, OTRAS ONCE HABITACIONES TAMBIÉN COMPLETAS CON SUS CORRESPONDIENTES ARMARIOS Y BAÑO; PLANTA QUINTA, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS EN LA QUE ADEMÁS EXISTEN UNA TERRAZA DESCUBIERTA DE SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, DEPENDENCIAS DE SERVICIO Y TREINTA HABITACIONES COMPLETAS CON SUS CORRESPONDIENTES ARMARIOS Y BAÑO Y UNA DE ELLAS CON SALÓN; PLANTA SEXTA, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS, EN LA QUE HAY UNAS DEPENDENCIAS DE SERVICIO Y DOS TORREONES CON UN APARTAMENTO COMPLETA CON SUS CORRESPONDIENTES ARMARIOS Y BAÑO EN CADA UNO DE ELLOS Y CUBIERTA DE TEJADO.
GIRONA, 9 DE AGOSTO DE 2007

Els arxius del BOP un cop "clicats" s'us mostraran en format .pdf (Adobe Reader o Acrobat), per poder-los llegir un cop oberta la pàgina, heu de fer un clic amb el botó dret del retolí i dir-li descarregar, això us donarà un arxiu que heu d'obrir amb algun d'aquests programes del Adobe, si no els teniu, els podeu descarregar gratuïtament