escriu-me
My Photo

dilluns, 6 d’abril de 2009

Dilluns, 6 d'abril del 2009, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Del Ple de divendres passat...
(ja em perdonareu el rotllo, però és que van ser 5 hores...)
Escrivint, escrivint, m'ha sortit això; ah!, i us en estalvio la meitat !!!
;-) ;-) ;-)

L'ordre del dia venia encapçalat pel punt on es donava compte de que en Romà Codina agafava l'alcaldia amb caràcter accidental i fins a la reincorporació del sr. Crespo.
Va prendre la paraula i entre altres coses va dir que el sr. Crespo està be i que l'altra absència del dia era la de la regidora Laura Bertran degut a que acabava de ser mare i que també tant ella com el nadó estaven be.


El quart punt, primer a discutir, era el que es va deixar penjat en el Ple de març i feia referència a les modificacions puntuals en alguns articles i plànols del POUM.
Lo que es presentava era pràcticament el mateix que llavors, però amb una gran diferència, aquest mes d'aplaçament havia servit per trobar solució per una parcel.la d'equipaments a Cala Canyelles i que en Ple del mes de març estava pràcticament desapareguda i que ara amb la solució trobada es recupera, i fins i tot amb escreix; també l'aplaçament havia servit per modificar els usos previstos en el POUM d'un local de titularitat municipal a la zona del Rieral i que aquesta modificació permet destinar-lo a local social del barri.


El sisè, referent a la aprovació inicial del projecte del Centre de Tractament de Residus, va provocar un xic de picabaralla entre el regidor Sr. Riera i el representant de ERC, Sr. Coloma, doncs com és sabut aquest grup no li agrada l'idea de que Lloret sigui l'abocador comarcal; la resta de grups en va cantar les excel.lències en el sentit de que aquesta solidaritat comarcal de Lloret ens permet poder gaudir, (la Generalitat ho paga i l'Ajuntament n'és el titular), d'un centre que a part de resoldre'ns el tema del reciclatge local som referència avançada, diuen, en aquest camp.

Del setè, el canvi d'empresa que fara el teatre tots ho van veure clar doncs l'empresa que ho tenia que fer, TIFERCA, ho tenia completament parat; es va demanar si la nova, PROINOSA, (és la que està fent el Casino un xic més amunt), acceptava la certificació i el pressupost i es veu que sí; es va considerar una avantatge el que sigui la mateixa empresa que està fent el Casino pel que pot representar d' optimització de recursos tant humans com materials.

El vuitè, va ser un dels més moguts; es tractava de rebaixar un 50% l'import sobre construccions a pagar per l'empresa que està fent les obres a l'antiga plaça de braus.
Pel regidor Sr. Valls era lo més normal del món doncs la llei preveu que en obres d'interès públic així es faci si l'empresa ho sol.licita, com és el cas.
Per l'oposició tot i no posar en dubte l'interès públic de l'obra, (es fa un centre comercial amb un pàrking a sota, que es cedeix a l'Ajuntament), tots els grups consideraven que aquest impost a abonar formava part del conveni firmat al seu dia i que en la negociació d'aquest, l'empresa sabia que era de 230.000€, i que si aquesta petició de rebaixa del 50% s'hagués posat sobre la taula en aquell moment a lo millor la negociació del conveni hagués estat diferent doncs eren uns diners en que s'hi comptaven,.
El corró de la majoria va passar per sobre de qualsevulla consideració amb el ben entès que el PP haguera pogut decidir, doncs divendres el grup de CiU només eren nou, (amb les baixes dels Srs. Crespo i Bertran), i l'oposició vuit.


Del novè, la regulació dels retranqueijos privats, semblava que l'equip de Govern havia mig consensuat el text amb l'oposició, tot i que tret de ICV que va veure-hi reflectides algunes esmenes, tant Esquerra, com el Grill, com sobre tot el PSC, (aquests va anunciar-hi al.legacions), no van quedar massa satisfets i hi van trobar mancances. De totes maneres algunes de les aportacions de l'oposició acceptades per l'equip de Govern van servir per disminuir la clara discriminació en el tractament que sofria el comerç en front del sector de la restauració en el plantejament inicial.

El desè, era una moció presentada per en Quim Teixidor, (GRILL), per tal de modificar alguns articles de les ordenances de la via pública. Concretament articles que fan referència a la propaganda en mà, va fer referència a propaganda que s'està donant i que és directament pornografia, també a les bandaroles d'alguns locals de nit, així com a les pissarres amb propaganda d'alcohol que tenen alguns establiments.
L'equip de Govern de la mà de la regidora sra. de la Torre ho va desestimar amb l'excusa de que no esta be abordar la reforma d'alguns articles de l'ordenança de la via pública aquests moments doncs el seu equip ja ho està estudiant per fer-ho de manera integral de tota l'ordenança més endavant; el que va oblidar/obviar la sra. de la Torre era que just el punt anterior era una modificació d'aquesta mateixa ordenança i que aquest argument de que pot esperar a la gran reforma no es va fer servir en aquell cas.
L'oposició llevat del PSC, que sí va aprovar la moció, tant Esquerra com ICV com CiU i el PP no li van donar suport.

En el torn dels
precs i preguntes, Esquerra mostrava una foto del carril bici a tocar de la rotonda de Pujol on si les bicis volen travessar la carretera es troben que l'entrada i la sortida no estan encarades, ( i no pas de pocs centímetres, si ho fan un xic més malament l'entrada seria a Blanes i la sortida a Lloret...); el regidor sr. Riera li va dir que paciència que l'obra encara no estava entregada i que està tot calculat...
ICV va preguntar per algunes mancances detectades en la seva visita a Fenals.
I el PSC va preguntar entre altres coses pels treballs "grans horitzons" que s'estan fent a Lloret i el sr. Valls ho va aprofitar per llegir tota un corrua de feines en projecte o en execució que sent l'hora que era, que no ens digui mai més que no li fan gràcia les preguntes del públic perquè està cansat, doncs s'hi va ben recrear i era la una de la matinada...

El sr. Codina va aixecar la sessió tot desitjant bona Pasqua a tothom... (eren la una tocades).Pel tema seguretat ho trobo primordial, però també s'agrairia un control de soroll doncs algunes semblen portar els gasos de l'escapament completament lliuresEl dissabte vaig anar-hi a recollir una amiga que venia de Frankfurt i el vol va arribar mitja hora, (35 minuts), abans del previst.

"Cada arma venuda reforça el terrorisme i el crim organitzat. Però, al govern d'Espanya, això no sembla preocupar-lo gens ni mica. Per això hem passat del 12è lloc del rènquing mundial de venedors d'armes al 8è. Trist honor ..."

Tal vegada quan, si ningú té la valentia i moral suficient de posar-hi remei, els efectes nocius de les radiacions d'aquesta antena apareguin, d'ençà un temps, en algun d'aquests nens i nenes -Déu (i l'alcaldessa Anna Pagans) no ho permeti!-

"El problema real i cru és el fet que aquesta doctrina falsa sobre l´eficàcia del preservatiu pot provocar directament milions de morts"

"L'any passat, els clients pagaven 13,71 euros per les seves targetes de dèbit, i 28,89 euros per les de crèdit, fet que suposa un creixement interanual (març de 2009 sobre març de 2008) del 14,5% i del 9,89%, respectivament.""En aquest mateix control, els voluntaris de PAT, la majoria familiars de víctimes d'accidents a les carreteres, explicaven les seves experiències als motoristes per conscienciar-los de la necessitat de conduir amb prudència i d'evitar conductes de risc per mirar de reduir els accidents."

"L'any vinent també ha d'entrar en funcionament la connexió de la dessalinitzadora de Blanes amb la xarxa ATLL"

"El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Jaume Genové, va aprofitar per destacar l'important esforç que fan els propietaris de càmpings per captar nous clients. «A nosaltres no ens els porten. Els anem a buscar i l'objectiu és aconseguir la fidelització», diu. En aquest sentit, assegura que cada any el sector inverteix 1,5 milions d'euros en promoció"


"A partir de l'1 de juliol també es liberalitzarà el mercat del gas per a les pimes industrials i comerços (tarifa T4) i els grans consumidors domèstics (tarifa T3)"
Aquí fins i tot hi podeu veure un vídeo de com va anar

"s'han trobat en aquests dipòsits judicials sacs amb entrepans de xoriço, ampolles velles, medicaments, bicicletes, tota classe de roba, esquís, armes vetustes i fins i tot ossos humans.
Als òrgans judicials de la demarcació de Girona (la mateixa ciutat, Blanes i Figueres) s'han destruït 12.783 efectes, encara que n'hi ha 5.000 més de pendents."


"El projecte de la Tordera II continua a hores d'ara en estudi, mentre que l'Agència Catalana de l'Aigua avança en les obres d'ampliació de la planta de la Tordera-Blanes, per passar dels actuals 10 hectòmetres cúbics anuals als 20. Aquest increment de producció d'aigua es destinarà inicialment a l'àmbit de la Tordera-Maresme"
No sé si és la crisi però la relació de deutes, (pendents de cobrament), que hi trobareu fa feredat; algunes quantitats ben respectables, com exemple un botó i a fe que de botons n'hi han cinc planes:GRUPO BUILDING SOCIETY BUSINESS TALL DE CIRCULACIÓ CIRCULACIÓ 1.012,00 €
GRUPO BUILDING SOCIETY BUSINESS SANT ELM 9 OBRES A TERCERS 66.578,27 €
GRUPO BUILDING SOCIETY BUSINESS SANT ELM 9 OBRES A TERCERS 4.217,19 €
GRUPO BUILDING SOCIETY BUSINESS SANT ELM 9 OBRES A TERCERS 4.987,28 €
GRUPO BUILDING SOCIETY BUSINESS SANT ELM 9 OBRES A TERCERS 18.418,09 €


de petits imports llevat d'un parell:GUIRADO HERNANDEZ,MARIA 3956,71€
ARGEMI BAEZA,JOSE LUIS 650,51€


Plec de clàusules econòmico-
administratives particulars que han de
regir el procediment obert per a l’adjudicació
del contracte del servei de monitoratge, coordinació
i dinamització dels casals d’estiu 2009
i 2010 de l’àrea d’Emancipació Juvenil


d’aprovació de bases específiques per a cobrir
en propietat una plaça de caporal de la Policia
Local, mitjançant concurs oposició de
promoció interna


Ordenar de nou a la societat STEADY
PROMOTIONS 2006 SL, com a propietària
del solar situat a C. ANTIGA, 60, que
procedeixi a netejar-lo i tancar-lo de manera
que reuneixi condicions de seguretat, salubritat
i ornat públic correctes


4863 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'acord de subhasta
5153 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'actes
5155 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'actes
4624 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de comunicació de notificació informativa
4625 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de béns immobles
5318 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de béns immobles
5324 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència de 1ª. ampliació d'embargament de béns immobles
5136 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència de valoració de finca
5154 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de liquidacions
4622 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
4941 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
4862 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de reiteració de sol·licitud d'informació de salari sou o retribució
4623 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolució
4859 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolució/proposta de sanció
5320 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolució d'una derivació de responsabilitat del procediment recaptatori
5319 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolució d'una incidència de l'IBI
5323 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolució d'una incidència de l'IVTM
5134 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolució de recaptació
5133 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolució de recaptació
5322 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolució de reclamació o incidència pel que fa al procediment recaptatori
4861 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de sol·licitud d'informació de salari sou o retribució
5321 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de tràmit d'audiència
4860 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de tràmit d'audiència
5135 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de tràmit d'audiència
Projecte d'urbanització de la Travessia dels Jardins,

es convoca el concurs-oposició lliure per cobrir, amb caràcter temporal, sis places d'Auxiliar de Protecció Entorn,