escriu-me
My Photo

dilluns, 7 de juliol de 2008

Dilluns, 7 de juliol del 2008, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

PLE de l'AJUNTAMENT
(Avui dilluns, a les 20.00h)
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (09/06/2008).
2. DESPATX ALCALDIA.
3. RATIFICACIÓ ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL
4. DESIGNACIÓ FESTES LOCALS
5. MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL PER A L’ANY 2008
6. PROPOSTA DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTONOM SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ DE LLORET DE MAR SOBRE SEPARACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL
7. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 2/08 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
8. MOCIÓ PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR EN RELACIÓ A LA CAMPANYA “CATALUNYA LLIURE DE BOSSES DE PLÀSTIC
9. MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A LLORET DE MAR PER A L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ D’UN PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR ELS EFECTES DEL CALOR SOBRE LA SALUT (POCS)
10. MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE LLORET DE MAR PER A L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE LES ORDENANCES REGULADORES DE SOROLL I VIBRACIONS I L’ELABORACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE LLORET DE MAR
11. MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA LLORET DE MAR DE SUPORT A LA XARXA D’ALCALDES PER LA PAU
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
· DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
· PRECS.
· PREGUNTES.

===================
===================
===================

PINTORS DE LLORET
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA . SALA D'EXPOSICIONS DE L'ANTIC SINDICAT -del 4 al 30 de juliol (dilluns tancat)


Si no vau llegir les notícies del dissabte o les del diumenge, feu-hi un cop d'ull, a lo millor hi veieu quelcom que no us agradaria passar per alt...

Dins parlen de diferents sospitosos i inclús n'arriben a dar noms; costa molt omplir un diari i més un dilluns i que ho facin amb esport no em sembla pas malament, però amb el sofriment de persones ja és una altra cosa...
Mireu aquest gràfic, (corre per internet), que compara el preu del barril de petroli tinguen en compte la paritat dòlar/euro i que arriba a la conclusió de que algú s'hi està fent la torrada.. Crec que s'hi escauen aquelles paraules del encara President Laporta, que deia: "Al loro...que no us enganyin...!!! ";
Tot i que potser avui no és el millor dia per reivindicar aquesta figura culé.

Anys enrera, més d'un cop i més de deu, havia entrat a la farmàcia a per preservatius i n'havia sortit amb aspirines o pasta-dents.
Un dia entro i oh, miracle! no hi havia ningú; trec la recepte dels anticonceptius i aprofito per demanar també una caixa de condons; havia acabat de pronunciar la paraula fatídica quan entren dues veïnes de la meva escala, sornegueres com elles soles; darrera d'elles un company de feina (en Satur del Banc Popular)
El farmacèutic, amb tota discreció, fa per embolicar-ho i amb aquestes el meu company, que de discret no n'era, crida. "hombre Lluís, pastilles i condons, esto és como llevar elàstics i cinturó... "
Des d'aquell dia les veïnes sempre més m'han saludat...

L'articulista ho veu així:

"Mentre no es decideixen continuarem aprenent, i deixant passar els que havien entrat darrere nostre, sobretot si són coneguts."L'acudit d'en JOU Ramirez:
"Sembla que tot puja"


La conclusió segons la senyora Solé i que comparteixo plenament diu així:
"No és el subjecte per si sol el que falla, sinó el sistema social en conjunt. Llavors, tots som responsables de l'ús que es fa dels impostos de cara a la xarxa educativa, el sistema públic de salut, la política d'habitatge o la recepció d'immigrants. Potser no ho som de forma directa, però sí respecte dels representants polítics que escollim."


8848 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'acte administratiu
A la finca situada a Urb. URCASA, parc.
64, apart. C, C/ Genova 25-27 es realitzen
obres consistents en reconstrucció de la paret
de façana, ocupant uns 0,45 m. de la terrassa
existent, ampliant l'habitatge uns 3 m2, sense
llicència municipal.

8849 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte de notificació d'actes administratius
A la finca situada a urb. Masies de Lloret,
parc. 38-41 s’han executat obres consistents en
l’instal·lació d’un habitatge prefabricat de
planta baixa, d’uns 50 m2, sense llicència
d’obres municipal.

8851 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte sobre notificació d'actes administratius
A la finca situada a Urb. Serra Brava, illa
E-III, parc. 17, C/ Suredes 18 s’executen obres
consistents en instal·lació d’un mòdul residencial
móvil (roulotte), d’uns 15 m2 a l’interior
de la parcel·la sense llicència municipal
d’obres.

8850 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte sobre notificació d'actes administratius
Incoar expedient sancionador a
Anibal de Castro, com a presumpte responsable
de la infracció urbanística consistent
en l’ampliació d’un habitatge existent, amb
una superficie ampliada en planta baixa, d’uns
50 m2, sense llicència municipal, en la finca
situada a Urb. Masies de Lloret, cm. de la
Plana, 27, parcel·la 83.

8844 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Negociat de Sancions Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
8845 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Negociat de Sancions Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit


Els dels departaments de multes s'han tret de sobre tres camions d'impagats (pàgines i pàgines de deutors...)
Aquests no guanyen per escombres:
8535 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte de notificació de provisió d'embargament
8610 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte de notificació de provisions de constrenyiment en concepte de multes de trànsit
8611 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte de notificació de provisions de constrenyiment en concepte de multes de trànsit
8612 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'acord de subhasta
8667 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'actes
8666 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'avís d'embargament
8614 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de béns immobles
8613 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de béns immobles
8662 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de béns immobles
8661 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de béns immobles
8660 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de béns immobles
8663 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de comptes corrents
8657 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència de valoració de finca
8665 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligències d'embargament de sou
8664 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligències d'embargament de vehicles
8536 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari
8911 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de liquidacions per derivació de responsabilitat en període voluntari
8659 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions d'embargament
8658 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
8820 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
8912 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
8656 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de sol·licitud d'informació de salari, sou o retribució
8538 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de subhasta
8537 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de subhasta
8539 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de subhasta


Com l'anell al dit pel Ple d'avui on es parlarà del mapa de sorolls.