escriu-me
My Photo

dimecres, 2 de setembre de 2009

Dimecres, 2 de setembre del 2009, les notícies que avui parlen de Lloret i de la resta de Selva Marítima

"Crespo (CiU) diu que la gent "busca altres tipus de circ diferents i aquests poden donar una imatge obsoleta"
No m'agradaria que la decisió de prescindir d'aquest tipus d'espectacles denigrants fos només aquest "poden donar una imatge obsoleta"; el Sr. crespo ho matissa: L'alcalde de la població, Xavier Crespo (CiU), esmenta que aquesta decisió ve motivada després d'haver escoltat les opinions de la gent que ha denunciat el tracte dels animals de circ. Explica, a més, que amb aquesta resolució pretén "recollir la sensibilitat" que té part de la ciutadania cap a aquest tipus d'espectacles"
De totes maneres i de cara a l'aprovació d'una futura ordenanza que plasmi sobre paper aquesta sensibilitat, i que vagi més lluny en el sentit de que es prohiveixi qualsevulla espectacles on s'hi utilitzin animals en condicions no normals, fora bo que dins aquesta sensibilitat es veiés clar que aquest tipus de coses són denigrans per als animals i representen tortura cap a ells, i no solament perquè poden ferir la sensibilitat "d'alguns" lloretencs...
Com ja deia ahir, gràcies a tots els que ho heu fet possible: a tots els que d'una manera o altra heu colaborat en denunciar-ho i a l'equip de govern municipal, que, per autoritat, era qui ho podia fer i ho ha fet.

Protesta a Lloret en contra de l'ús d'animals al circ un dia abans
que el govern decideixi no autoritzar-los..- carles colomer"Tan sols dues o tres activitats són les que s'haurien de permetre fer a la sorra: una és prendre el sol, una altra, banyar-se i una altra, passejar per la sorra mentre l'aigua del mar et mulla el peus. La resta, per mi ja ho poden prohibir, castigar i sancionar, i si no tornen millor, més lloc per a tothom, més tranquil·litat i, en definitiva, més qualitat."A la web i trovreu les fotos dels altres premiats

Quionia Rodas Quintana.- Premi Infantil 2009Una magnífica notícia...!!!
"Top Ten Ràdio es defineix com una emissora musical, basada en un format de programació d’èxits actuals de gènere pop"
"5.- Donar compte al Ple dels consellers
proposats com a portaveus pel grup CiU:
Titular: Sr. Robert Fauria i Danés
Suplent: Sr. Josep Valls i Méndez"
"rdenança Reguladora dels Usos Permesos en Sòl Privat Lliure d'Edificació (.Retranqueig Privat.).Durant la exposició pública pel termini de 30 dies es van presentar 25 escrits d'al·legacions, i fora de termini se'n varen presentar 3 més.
Posteriorment, el Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 20 de juliol de 2009, va prendre l'acord de desestimar les al·legacions presentades, tot i que es van introduir unes modificacions al text inicial"


"una plaça de Tècnic Mitjà en Jardineria,"