escriu-me
My Photo

dilluns, 28 de setembre de 2015

Dilluns 28 de setembre del 2015 a Lloret i a la resta de Selva MarítimaLloret torna a tenir una cadira al Parlament de Catalunya i serà per en
Jordi Orobitg,
nº 11 a la llista dels Junts Pel Sí per Girona...
Felicitats Jordi !!!
Com a regidor del nostre Ajuntament la darrera legislatura no m'has agradat ni un pèl… espero que que com a Diputat ho puguis fer millor…

Avui hi he trobat:

Portades per triar a remenar...


Les d'EL PUNT…


La d'El Periódico
la de l'ABC


 
===================
========
=================
LES VOTACIONS:

A Lloret


En el darrer Ple, Lloret va decidir sortir de l'AMI, Associació de Municipis per la Independència, i si mireu la votació ho entendreu: tot i que junts pel SÍ ha guanyat clarament, el vot no independentista guanya per golejada…

================


A Blanes
================
A Tossa================

A Vidreres=====================Las elecciones de Cataluña en la prensa internacional
http://elpais.com/elpais/2015/09/28/album/1443391591_852307.html#1443391591_852307_1443392109
11 fotos de com tracten la notícia mitjans internacionals…=====================
El BOP d'avui:9212 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Serveis Jurídics - Unitat Jurídica (Contractació) Anunci de la suspensió provisional de la licitació per contractar servei de transport de materials i muntatges d'escenaris o altres instal·lacions relatives a actes organitzats o amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar9096 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre el període d'exposició pública per incorporació de subvencions nominatives al Pressupost 2015
El 3 d’agost de 2015, la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona aprova atorgar a l’Ajuntament de Blanes la subvenció sol·licitada, per import de 2.428,73 euros destinada als esportistes i pels imports que seguidament es diran,

  • Francesc Zurita Martínez 320,27€
  • Miguel Parra Martínez “Michael” 373,65€
  • Xavier Marina Gómez 400,34€
  • Marina Bassols Ribera 427,03€
  • Marina Molina Fajardo 453,72€
  • Carlos Ordóñez Sánchez 453,72€


9098 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre publicació de diverses sentències
ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo número 266/2012 interpuesto por France
Telecom España S.A. contra la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Blanes (Girona) en cuanto se refiere a la tasa por
aprovechamiento especial del dominio público local9100 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre publicació del nou text íntegre de l'Ordenança fiscal 313.02/01
ORDENANÇA FISCAL NÚM 313.02/1
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.

=====================


El DOGC d'avui :No hi he sabut veure res que sembli fer per nosaltres..., ni tan sols la proclamació de la República…

=====================Les faltes, tant les gramaticals

com les ortogràfiques,

són una gentilesa de l'autor...