escriu-me
My Photo

dilluns, 9 de març de 2009

Dilluns, 9 de març del 2009, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Avui Ple municipal
(a les 8.00 a la Sala d'Actes)
Ordre del dia
1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (02/02/09).

2. DESPATX ALCALDIA.

3.
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓPUNTUAL DEL PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE MAR EN ELS ARTICLES 11, 79, 99, 101, 108, 110, 132, 140, 164, 184 I DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA I DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ D6A, E4B, G3A, G3B, G4C, G4D, G5A I G6C.

4. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2009.

5. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT

6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ANY 2008

7. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PENDENTS D’APLICACIÓ AL PRESSUPOST

8. PROPOSTA D’ACORD DEL PROJECTE DE CONTRACTE DE PRÉSTEC PER UN IMPORT DE 6.632.607,47 € AMB CAJA MADRID

9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE LLORET DE MAR PER LA BAIXA DE L’EXCÉS DE CRÉDIT DEL CAPÍTOL I DE PERSONAL I EL CAPÍTOL II DE DESPESES GENERALS A FAVOR DE L’INCREMENT DE LES PARTIDES D’AJUTS A FAMÍLIES, FORMACIÓ I DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

PROPOSTES D'URGÈNCIA.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
· DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
· PRECS.
· PREGUNTES.


El Ple d'avui tot i semblar de contingut merament econòmic/monetari, pels que vivim a Cala Canyelles, us puc ben assegurar que és un dels Plens més importants de la temporada, doncs segons com es resolgui el tercer punt de l'ordre del dia, (modificació d'uns plànols del POUM), podem perdre les dues terceres parts de la única parcel.la d'equipaments de que disposem. És una parcel.la de 590m2 i si no es rectifica la proposta es quedarà en només 220m2.
Com podeu comprendre des de Cala Canyelles estem preocupats, tot i que confiem en el bon fer dels nostres regidors per posar-hi remei...


========================
========================
========================

Ahir Aplec dels Perdons
Bon ambientCarles, semblaves un turista...!!!

i presentació del projecte de la reconversió que vol fer l'Obreria
De totes maneres aquest any, Lloret no anirà escassa de comunions ja que, tal com explica el rector de la parròquia, es realitzaran un total de 178 comunions en 18 dies diferents...nouvinguts.

St. Josep va recollir ahir
800 ampolles d'oli"Ferrero Rocher els dóna excedents quan acaba la temporada".
Més val això que res i als pobres uns Ferrero Rocher tot i no disposar d'un terra amb Porcelanosa també els agrada...

I pensar que en bona part depenem de l'humor d'aquest parell !!!: el senyor O'Leary i Jim O'Callaghan (aquest és el "Head of regulatory affairs" (???) de Ryanair)

Es del DdG com que no tenien la foto de les obres han optat per la del regidor.
Si en Nasi està content, jo també, i per la foto be que ho sembla... ;-) ;-) ;-)Les clàssiques reticències de l'amo del pis a llogar-lo «a segons qui» és encara un escull que dificulta les operacions de la borsa. «Molta gent es pensava, i potser encara s'ho pensa, que és un tema de benestar social, quan en realitat no és això»A part del meu nebot van ser varis els lloretencs que van anar a saludar el "manneken pis"


a fa dies que anem amb el tren amunt i avall entre Lloret i Blanes i algú ens hauria de dir si realment encara és un projecte a sobre la taula, si hi ha encara vigent la reserva de terrenys, on s'ubicaria l'estació...; o si només és un paper dins un calaix i que cada vegada que algú hi busca el "bocata" i el veu, en parla...
S'hi pot veure un vídeo de com va anar la jornada.
ordenar a Francisco Mir Creu,
que procedeixi a la suspensió de les obres o ús
del sòl consistents en la construcció d´una
piscina, d´uns 20 m2, i a uns 1´5 mts. del
llindar amb la finca veïna, sense llicència i no
legalitzable, en la finca situada a Urb. LA
CREU DE LLORET, PARC. A-40, C.
EMPURIES, 43.


A la finca situada a Urb. Els Pinars, parc.
6211, C/ Alcoi 3 es realitzen obres consistents
en la construcció d’una piscina d’uns 40 m2, i
les reformes interiors de la planta baixa de
l’habitatge, sense llicència municipal.


projecte de renovació de
paviments i infraestructures del carrer Sènia
del Rabich i un tram del c/ Oliva, redactat per
l’Enginyer Municipal Jordi Aulet i Corney

projecte d’urbanització del
carrer Giron

Projecte de renovació de
paviments i infraestructures del carrer Plaça de
Venècia, redactat pels Serveis Tècnics Municipals,

Projecte de formació de carril bici al sector de
Santa Clotilde, d’iniciativa municipal i redactat
pels Serveis Tècnics Municipals,

Projecte de supressió de
barreres arquitectòniques a diversos punts de la
població

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2009/46/200946003396.pdfrenovació i infraestructures a la Trav. Joan Llaveries,