escriu-me
My Photo

dimarts, 3 de febrer de 2009

Dimarts, 3 de febrer del 2009, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Avui dimarts:
El món canvia. Jo també?
Xerrada a càrrec de Josep-Maria Terricabras, catedràtic de filosofia de la Universitat de Girona
La societat és diversa i plural. Tots hi hem de poder viure en pau. No és fàcil, però és possible.
(a les 20 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Lloret de Mar)
L'acord al final es va prendre per unanimitat doncs tot i que ICV-EUiA al principi no figurava com a recolzador de la moció si hi va sumar "al acceptar-se-li una esmena a CV-EUiA en què es demanava també ajut per als treballadors."
Fa uns quants dies que vivim uns plens atípics; ahir d'entrada el típic primer punt de tots els plens en que normalment s'aprova l'acte del Ple anterior, no era del Ple anterior sinó dels anteriors, doncs com berecordareu aquest Nadal hi va haver "overbooking" de plens, el del 22/12, el del 31/12 i el del 12/01.
Una altra "atipicitat" va ser que que tots els punts de l'ordre del dia es van aprovar per unanimitat, fora del darrer que era la moció presentada per ERC on demanava
"la internacionalització del dret de decidir a tenir un estat propi del poble català" . En aquest la votació va ser més que curiosa i ajustada: la moció va perdre per l'estret marge de un sol vot. A veure si n'endevineu la combinatòria... us en donaré una pista: el Sr. Ontañón havia demanat una còpia del discurs del Sr. Rajoy en el "debate "sobre el estado de la Nación" i fent-lo seu ens el va llegir (onze folis ?); alguns dels assistents fins i tot els va semblar que el discurs que des del carrer Gènova li van fer arribar era del "mismíssim" Sr. Aznar...

L'article fa referència a la polèmica oberta pel regidor de l'equip de govern de Blanes que en una circular interna deia "Tots estem cansats de rebre impediments de la intervenció a l'hora de fer la nostra feina, i això s'ha d'acabar" i el Sr. Arbó recorda com: "Aquesta actitud, per desgràcia, no és excepcional. Al famós alcalde de Marbella, l'inefable Jesús Gil i Gil, li feien nosa els funcionaris."
????????????... !!!

Que Déu ens agafi confessats...!!!


"L'objectiu de la instal·lació és valoritzar la fracció resta, és a dir tot aquell residu procedent del contenidor de la resta de residus en zones on hi ha implantada la recollida selectiva de diferents fraccions."

Aquí es fa referència a les diferents instal.lacions que conformen la planta de triatge: "...nau de pretractament mecànic, la nau d'estabilització de la matèria orgànica, la nau d'afinament de la matèria orgànica..."

"ha deixat el llistó molt alt i ens ha donat a tots una lliçó de enteresa, voluntat, compromís i solidaritat"


GIRONA.
Curset monogràfic de dansa del ventre, al centre cívic Sant Narcís, els dijous, de 20.00 a 21.30

Si la crisis continua no us estranyi que aquesta sigui l'activitat amb més èxit per distreure la gana...

"Adverteix que la regió més afectada serà Europa"

En el Ple d'ahir, com ja he apuntat més amunt, el darrer punt era una moció de ERC en aquest sentit, però cap altra grup estava per la labor i fins i tot com que moltes vegades mocions d'aquesta mena posen en més d'un compromís als diferents partits van decidir de convocar una reunió de porta-veus per tal de discutir el prohibir que en els plens es tractin temes supra-municipals.
Els porta-veus podrien aprofitar aquest junta i revisar la, al meu entendre absurda, norma de que les preguntes o consideracions per part del públic assistent als plens no puguin ser de quelcom que afecti a qui fa la pregunta, (jo no preguntaré mai res en el que no em senti afectat tant personalment, com sentimentalment, com moralment...); o que la pregunta s'hagi de fer per escrit amb paper fornit pels serveis municipals, (no sé si s'ha de demanar el dia abans de saber de què es parlarà...); tot plegat crec que es va fer amb bona intenció però que és francament millorable...
Us adjunto el paràgraf que des de l'alcaldia em van fer arribar de l'explicació de la norma:

La Junta de Govern Local, en sessió de data
16/01/2009, va aprovar la modificació del Plec
de Prescripcions Tècniques per a la contractació
del servei de CONSERVACIÓ,
MANTENIMENT I NETEJA DE LES
ZONES VERDES DE LLORET DE MAR
(SECTOR A), que va comportar una nova
redacció del Capítol 3 clàusules 7 i 8.


La Junta de Govern Local, en sessió de data
16/01/2009, va resoldre les al·legacions preentades
en el procediment obert, per contractar
el servei de REDACCIÓ DELS PROJECTES
BÀSIC I EXECUTIU, AIXÍ COM ELS
ESTUDIS PREVIS NECESSARIS, I DEL
PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL
AMBIENTAL
D’UN PAVELLÓ ESPORTIU, TIPUS
PAV-2, DINS EL RECINTE ESCOLAR DEL
CEIP POMPEU FABRA DE LLORET DE
MAR


Administració Local DiputacióAjuntament de Lloret de Mar.;Import: 37.634,88 euros.; Concepte: Cv.Aj.més 20000 hab.i CC prog.i actuacions S.S. DGAIA.
Ajuntament de Lloret de Mar.; Import: 24.448,02 euros; Concepte: SAD Complementari.
Ajuntament de Lloret de Mar: Import: 13.082,75 euros; Concepte: Atenció Primària: Entitat: Ajuntament de Lloret de Mar; Import: 90.662,27 euros; Concepte: Acord de Govern: Foment.
Ajuntament de Lloret de Mar; Import: 3.578,91 euros; Concepte: Acord Govern: Traspassos.
Ajuntament de Lloret de Mar; Import: 19.646,50 euros; Concepte: Contractació professionals de gestió de la diversitat.
Ajuntament de Lloret de Mar; Import: 30.010,12 euros; Concepte: Programa integral d'Acollida.
Ajuntament de Lloret de Mar; Import: 49.529,76 euros; Concepte: Promoció de la igualtat d'oportunitats.
Ajuntament de Lloret de Mar; Import: 12.875,00 euros; Concepte: Promoció de l'acomodació de la diversitat.

De Blanes també n'hi han si fa o no fa, de Tossa no i per Vidreres 15.000€

projecte de renovació i millora de la xarxa de transport d'aigua potable des del bombeig de la Montgoda al dipòsit de Canyelles, redactat per l'Enginyer Industrial, Joan Ruiz Castro, d'Aqualia S.A

projecte d'urbanització de la Travessia dels Jardins, redactat per l'enginyer Martí Corominas i Blach, d'Enginyeria Grup7 SL

Projecte per a la instal·lació de calefacció al pavelló esportiu municipal (pavelló vell), redactat pels serveis tècnics municipals,