escriu-me
My Photo

dimecres, 5 de desembre de 2007

Dimecres, 5 de desembre del 2007, notícies de LloretEn tots els mitjans parlen de tres recursos i són molts (?) més, encara que no amb el ressò mediàtic d'aquests tres.
Jo en conec dos d'altres, concretament un l'ha presentat l'Entitat de Conservació de Cala Canyelles, en el sentit de reivindicar que és un sòl urbà consolidat, que no està subjecte a cap transformació, que ha procedit a efectuar tot i cada una de les cessions de conformitat a l’antic pla parcial i que per tan no li cal cap Pla de Millora Urbana com si ho diu l'actual POUM, entre d'altres raons.


Les facècies del Sr. Joan Domènech en el viatge a Bolsena.

Vull creure que el que es diguin autònoms ve del fet de que han obtat per cobrar l'atur de cop.


He llegit la noticia pensant que era una violació en alguna trobada de capellans, però es veu que no, que va ser d'un, en un i al llarg dels anys.
No m'agradaria ser frívol amb una noticia de violació, però el que li va passar a aquesta senyora no és normal...
Si ja costa en aquests temps que vivim trobar un capellà, trobar-ne set i que et violin em fa gracia i no hi puc fer res...
Monogràfic La Crosta:Són multes de transit que no troben a qui cobrar-les.
O el agents en posen moltes o no escriuen be les adreces, però n'hi han tres pàgines i de lletra ben menuda...


Per cobrar l'IBI a dos desconeguts
En el CONSELL COMARCAL DE LA SELVA han fet neteja:

15098 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte sobre l'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit extraordinari
14648 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'acta de subhasta
15148 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'acta de subhasta
15108 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'actes
15209 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'actes
14491 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'actes diversos
15097 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'incoació d'expedients
14488 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de béns immobles
15144 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de béns immobles
14646 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de béns immobles
15146 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de comptes corrents
14487 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de vehicles
15143 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de vehicles
15147 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargament de vehicles
15145 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de diligència d'embargaments de sou
14475 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari
14476 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari
14479 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari
14478 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari
14473 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari
14477 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari
14474 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de liquidacions en període voluntari
15096 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de proposta de resolució
14486 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió d'embargament
15140 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió d'embargament
14647 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió d'embargament
15138 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió d'embargament
15139 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió d'embargament
14485 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió de constrenyiment
14645 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió de constrenyiment
15141 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisió de constrenyiment
14484 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
14723 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
14724 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
14720 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
14722 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
14725 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
14726 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
14483 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
14721 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
14482 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
14480 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment en concepte de multes de trànsit
14481 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment en concepte de multes de trànsit
14489 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolució d'IBI
15095 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolució d'imposició de sancions
15094 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolució de recursos de reposició
14490 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de resolucions
15142 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de sol·licitud d'informació
14493 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de sol·licitud de documentació
14492 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de tràmit d'audiència
14644 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de subhasta
14643 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de subhasta
14642 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de subhasta

Els arxius del BOP un cop "clicats" s'us mostraran en format .pdf (Adobe Reader o Acrobat), per poder-los llegir un cop oberta la pàgina, heu de fer un clic amb el botó dret del retolí i dir-li descarregar, això us donarà un arxiu que heu d'obrir amb algun d'aquests programes del Adobe, si no els teniu, els podeu descarregar gratuïtament